Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 4/2018 (8.5.2018)

Kokousasia Liitteet
§22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§23 Pöytäkirjan tarkastus
§24 Kehotuksen ja uhkasakon asettaminen kiinteistölle 405-54-47-6 Rakennuslupapäätös 20.2.2012§ 64 ja jatkoaika 8.4.2019 § 127 (liite 1)
Tarkastusinsinöörin tarkastuskertomus ja kehotus 12.10.2017 (2)( Liite 3)
Tarkastusinsinöörin tarkastuskertomus ja kehotus 8.8.2017 (liite 2)
Tontin omistajan kuulemine selityspyyntö 13.2.22018 rakennuslupajaostolle esitettävästä kehotusluonn
Tarkastusinsinöörin tarkastus- ja kehotus 8.11.2017 (Liite 4)
§25 Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelman päivitys
§26 Tiedoksi merkittävät asiat
§27 Muutoksenhakuohjeet