Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 3/2021 (9.3.2021)

Kokousasia Liitteet
§13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§14 Pöytäkirjan tarkastus
§15 Maisematyölupa 2021-85 kiinteistöille 405-68 kortteleissa 7, 11, 12, 13 ja 14
§16 Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön LOAS investointiavustushakemuksesta LOAS-Leiri, Leirikatu 2, ehdollista varauspäätöstä varten
§17 Lausuman antaminen liittyen Itä-Suomen hallinto-oikeudessa käsittelyssä olevaan asiaan, kehotus ja uhkasakko kiinteistölle 405-2-7-32
§18 Rakennuslupajaoston raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2020 sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
§19 Tiedoksi merkittävät asiat
§20 Muut asiat
§21 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa