Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Avustustoimikunta

Vuosi 2018 Asiakirja Liitteet
20.12.2018 Pöytäkirja
20.11.2018 Pöytäkirja
21.8.2018 Pöytäkirja
15.6.2018 Pöytäkirja
24.4.2018 Pöytäkirja
3.4.2018 Pöytäkirja Perintökaaren varojen päivitetty käyttösuunnitelma 2018
20.2.2018 Pöytäkirja Esitys asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistyksille myönnettävistä avustuksista vuonna 2018
Järjestöavustusesitys 2018
Perintökaaren varojen käyttösuunnitelmaesitys 2018
Perintökaaren varojen käyttö 2017
Esitys yleisavustuksen myöntämisestä pelastustoimintaa harjoittaville järjestöille vuonna 2018
Esitys suurten yleisötapahtumien kohdeavustusten myöntämisestä vuonna 2018
Esitys tapahtumien kohdeavustuksien myöntämisestä 2018