Kokousasiat - Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus 8/2018 (14.6.2018)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
§3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
§4 Yhtiökokousten päätösten tiedoksi saattaminen Kevätyhtiökokous_pöytäkirja 5 6 2018_Yritystila
Kevätyhtiökokous_pöytäkirja 5 6 2018_WILLIPARKKI
Kevätyhtiökokous_pöytäkirja 5 6 2018_LAKU
Kevätyhtiökokous_pöytäkirja 5 6 2018_FREE ZONE
Kevätyhtiökokous_pöytäkirja LATO Oy 4.6.2018
§5 Williparkki Oy:n ja Assi Group Oy:n väliset sopimukset
§6 Tietosuoja-asetuksen huomiointi Lappeenrannan Toimitilat Oy:ssä
§7 Muut asiat
§8 Seuraava kokous
§9 Kokouksen päättäminen