Kokousasiat - Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus 10/2018 (16.8.2018)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
§3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
§4 Lappeenrannan Toimitilat-konsernin puolivuosikatsaus 2018
§5 Rakennusten hallinnoinnin väliaikaiset järjestelyt veroasioiden muutoksenhaun ajaksi – sopimusten hyväksyminen Luonnos+vuokrasopimukseksi
§6 Tuloverotuksen ennakkoratkaisu ja valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
§7 Muut esille tulevat asiat
§8 Seuraava hallituksen kokous
§9 Kokouksen päättäminen