Kokousasiat - Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus 11/2018 (5.9.2018)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
§3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
§4 Toimitusjohtajan katsaus ja tytäryhtiöiden ajankohtaiset asiat
§5 Strategian toimintasuunnitelma 2018-2021
§6 Nina Kokon eroanomus luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton johdosta
§7 Toimikunnan asettaminen ohjaamaan investointien puiteohjelman täytäntöönpanoa
§8 Sammontalon arkkitehtuurikilpailu
§9 Lauritsalan uusi koulu, elinkaarimallin selvittäminen
§10 Muut esille tulevat asiat
§11 Seuraava hallituksen kokous
§12 Kokouksen päättäminen