Kokousasiat - Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus 1/2019 (16.1.2019)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
§3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
§4 Lappeenrannan kaupungin toimintaohje sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi Lappeenrannan kaupungin toimintaohje sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi_opinnaytetyo
§5 Vuosikorjaustyöt 2019, Tilakeskus Vuosikorjaustyöt 2019 Tilakeskus
Pienet investoinnit 2019, Tilakeskus
§6 Muut esille tulevat asiat
§7 Seuraava hallituksen kokous
§8 Kokouksen päättäminen

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa