Kokousasiat - Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus 13/2019 (17.10.2019)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
§3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
§4 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös koskien tuloverotuksen ennakkoratkaisua ja valitusluvan hakeminen korkeimmalta hallinto-oikeudelta (tulopuoli)
§5 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tuloverotuksen ennakkoratkaisua koskevassa valitusasiassa (menopuoli), ja omistajaohjauksen pyytäminen asian jatkotoimenpiteisiin
§6 Lappeen Rakennuttaja Oy:n toimintojen yhdistäminen Lappeenrannan Toimitilat Oy:n toimintoihin-liiketoimintakauppa ja osakekauppa
§7 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022
§8 Muut esille tulevat asiat
§9 Seuraava hallituksen kokous
§10 Kokouksen päättäminen

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa