Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Lasten ja nuorten lautakunta

Vuosi 2019 Asiakirja Liitteet
19.11.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan väestötarkastelu 30-10-2019 (täydennetty 05-11-2019)
Keskustan uusi päiväkoti hankesuunnitelma 13.11.2019
Keskustan uusi päiväkoti yhteyshenkilöt
Keskustan uusi päiväkoti toiminnallinen ja pedagoginen suunnitelma
Keskustan uusi päiväkoti tilaohjelma
Keskustan uusi päiväkoti kustannusarvio VE 1A
Keskustan uusi päiväkoti LVIA-tekninen viitesuunnitelma
Keskustan uusi päiväkoti sähkötekninen viitesuunnitelma kartta
Keskustan uusi päiväkoti rakennusosien sekä järjestelmien laatutavoitteet
Keskustan uusi päiväkoti lapsivaikutusten arviointi
Keskustan uusi päiväkoti P1-ohje
Keskustan uusi päiväkoti arkkitehtoninen viitesuunnitelma
29.10.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin
Iltapäivätoiminnan maksuohje 010819 alkaen
17.9.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan kaupungin A1-kielen opetussuunnitelma 1.-2. luokille
TA-kehykset 2020-2022 KH 190909
13.8.2019 Pöytäkirja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä käsiteltäväksi alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointi
Varhaiskasvatuksen toimintakertomus 2018-2019
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminnan arviointi lukuvuosi 2018-2019
11.6.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen tuntijako 2019 korjattu 11.6.19
Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa Lap
Sopimus esi- ja perusopetuksen yleis- ja eritysopetuspalvelujen myymisestä Taipalsaaren kunnan kanss
Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelma 2019
Koulukohtaiset OPS-muutokset 2019 Joutsenon koulu Työelämäyhteistyö ja työelämään tutustumisen järje
Koulukohtaiset OPS-muutokset 2019 Sammonlahden koulun Skinnarilan toimipiste
Jari Nallin kysely lasten ja nuorten lautakunnalle: miksi koulut antoivat alaikäisten lasten osallis
28.5.2019 Pöytäkirja Nuorisojärjestöjen yleisavustus 2019 esitys
Lasten ja nuorten päivitetty käyttösuunnitelma 2019 - 2021
16.4.2019 Pöytäkirja Koulutuspoliittinen ohjelma
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksest
Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta
Kota päiväkotiryhmien toiminnallinen ja pedagoginen suunnitelma
Kotahankkeen hankesuunnitelma
Valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä j
Perusopetuksen tuntijako lukuvuodesta 2019-2020 alkaen
Lapsivaikutusten arviointi Korvenkylän koulun väistöön liittyen
12.3.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupahakemukseen lu
Lasten ja nuorten lautakunta 12.3.2019 kokouksen eriävät mielipiteet
Lapset varhaiskasvatuksessa 2016-2018
Perusopetuksen oppilastilasto 20.9.2018
Lukiotilasto 20.9.2018
Lappeenrannassa varhaiskasvatuksessa olleet 1995-2018
Perusopetuksen oppilaat 2000 - 2033
Alakoulujen oppilasennuste tammikuu 2019 ja Effica
Yläkoulujen oppilasennuste tammikuu 2019
19.2.2019 Pöytäkirja Iltapäivätoiminnan maksuohje 010819 alkaen
Lausunto Saimaan tukipalvelut Oy:ltä valtuustoaloitteesta kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutust
Arviointijärjestelmä hysi 2019
22.1.2019 Pöytäkirja Taidekoulu Estradi TPO avustushakemus 2019 ei liitteitä
Lappeenrannan musiikkiopiston johtokunnan TPO avustushakemus 2019 ei liitteitä
Taito käsityö ja muotoilukoulu Etelä Suomi TPO avustushakemus 2019 ei liitteitä
Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry TPO avustushakemus 2019 ei liitteitä
Lappeenrannan kuvataidekoulu TPO avustushakemus 2019 ei liitteitä
Selvitys erillisen tiedelinjan perustamisesta Lappeenrannan lukiokoulutukseen Skinnarilan kampuksen
Selvitys Etelä-Karjalan IB-lukion Lappeenrannan toimipisteen sijoittumisesta Skinnarilan kampuksen y
Nuorisotyön strateginen toimintasuunnitelma 2018-2020
Vuosi 2018
18.12.2018 Pöytäkirja Lasten ja nuorten tehtäväalueen käyttösuunnitelma 2019 – 2021
MLL-kuntasopimus
Varhaiskasvatuksen yksityisten päväkotien palvelusetelisääntökirja
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tapahtuvan väkivalta- ja vaaratilanteen prosessikuvaus
13.11.2018 Pöytäkirja Icehearts yhteistyösopimusluonnos
6.11.2018 Pöytäkirja Alivuokrasopimus Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
Lappeenrannan nuorisovaltuuston toimintasääntö
Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimintasääntö 1.12.2018 lukien korjauksia luku 1 2 ja 3
Esitys palvelusetelipäiväkotien hintakaton poistamisesta
16.10.2018 Pöytäkirja Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
Ehdotus koulujen työpäivistä ja jaksoista 2019-2020 2020-2021 ja 2021-2022
Esitys palvelusetelipäiväkotien hintakaton poistamisesta
Sääntökirja
Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi
18.9.2018 Pöytäkirja Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma
Hankesuunnitelmaluonnos Lauritsalan koulu
Liite 5,1 Pedagoginen suunnitelma Lauritsala 2018
14.8.2018 Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen toimintakertomus 2017-2018
Taidekoulu Estradin opetussuunnitelma 2018
Opetussuunnitelma MuSiKa 2018
Taito Etelä-Suomi opetussuunnitelma 2018
Lappeenrannan musiikkiopiston opetussuunnitelma 2018
Lappeenrannan musiikkiopiston opetussuunnitelma 2018, kaikki soittimet
Lappeenrannan kuvataidekoulun opetussuunnitelma 2018
Lappeenrannan Tanssiopiston opetussuunnitelma 2018
Varhaiskasvatuksen strateginen toimintasuunnitelma
Hyvinvointi ja sivistys toimintasuunnitelmaluonnos
5.6.2018 Pöytäkirja Kokousaikataulu
15.5.2018 Pöytäkirja Lasten ja nuorten tehtäväalueen päivitetty käyttösuunnitelma 2018-2021
Lappeenrannan Kristillinen kasvatus ry:n poikkeuslupahakemus esiopetuksen järjestämiseksi
Nuorisojärjestöjen yleisavustushakemukset 2018
Ilmoitus iltapäivätoiminnan järjestämisen avustamisesta Kasukkalan koulussa lukuvuonna 2018-2019
10.4.2018 Pöytäkirja Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan lausunto Kourulan päiväkotikoulun asemakaavan muutoksee
Kuntalaisten mielipiteet Lauritsalan ja Pontuksen alueen kouluratkaisusta
Lapsivaikutusten arviointi, Lauritsalan kouluhankkeen suunnitteluvaihtoehtojen 1 ja 2 väliset erot
Viran hakuilmoitus (viitteellinen tuloste Kuntarekrystä), perusopetuksen biologian ja maantiedon leh
Opetustoimenjohtajan viranhaltijapäätös 23.2.2018 § 21
Lukiokoulutuksen kansalliset suuntaviivat
Suomen paras lukiokoulutus vuonna 2022 – sidosryhmien näkemyksiä tavoitteen saavuttamiseksi
Lukiostrategia ja sijoittumisselvistyksen yhteenveto
Pedagogisten vaikutusten arviointi, lukiokoulutus
Lukioiden opettajien, LUT:n ja Saimian yhteistyöajatuksia 21.2.2018
Lapsivaikutusten arviointi, lukiokoulutus
Kommentti lukiokoulutuksen selvityksestä ja tulevasta lukioselvityksestä
6.3.2018 Pöytäkirja Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy hallitus pöytäkirja 20.2.2018 § 7
Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n uusi lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupaa varten
Joutsenon koulu hankesuunnitelma 27.2.2018 liitteineen
Lukiokoulutuksen kansalliset suuntaviivat
Suomen paras lukiokoulutus vuonna 2022 – sidosryhmien näkemyksiä tavoitteen saavuttamiseksi
Lukiostrategia ja sijoittumisselvistyksen yhteenveto
Pedagogisten vaikutusten arviointi, lukiokoulutus
Lukioiden opettajien, LUT:n ja Saimian yhteistyöajatuksia 21.2.2018
Lapsivaikutusten arviointi, lukiokoulutus
Koululaisten iltapäivätoiminnan maksun määrääminen ja perimininen -ohje 1.8.2018 alkaen
CISV-Lappeenranta ry:n hakemus kaupungin tilavuokrien kohtuullistamiseksi
Kourulan päiväkotikoulun hankesuunnitelmaluonnos 27.2.2018 liitteineen
6.2.2018 Pöytäkirja Kuntakohtainen esiopetuksen opetussuunnitelma 2015 muutoksilla
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite laajan koulutuspoliittisen ohjelman laatimiseksi vuonna 2018
Perusopetuksen strateginen toimintasuunnitelma 2017-2021
Etelä-Karjalan liiton lausunto 22.1.2018 perusopetuksen kielikokeilusta
Etelä-Karjalan kauppakamarin lausunto 24.1.2018 perusopetuksen kielikokeilusta
Saimaan ammattikorkeakoulun lausunto 25.1.2018 perusopetuksen kielikokeilusta
Etelä-Karjalan Yrittäjien lausunto 29.1.2018 perusopetuksen kielikokeilusta
Lappeenrannan ylioppilasteatteri Actl:n vuokrahuojennushakemus ylioppilasteatterifestivaalien majoit
16.1.2018 Pöytäkirja Maksun määrääminen ja periminen lasten varhaiskasvatuksesta -ohje
Varhaiskasvatuksen myyntihinnat toimintavuonna 2016-2017
Pääkirjasto ja nuorisotila Monari, tilaselvitys 5.12.2017
Pääkirjasto, pohjakerroksen (katutaso) muutosehdotus 5.12.2017
Vetoomus Lappeenrannan Monarin toimintojen säilyttämiseksi
Sääntökirja
Lasten ja nuorten tehtäväalueen käyttösuunnitelma 2018–2021
Koulukohtaiset määrärahat 2018
Päiväkotikohtaiset määrärahat 2018
Lukiokohtaiset määrärahat 2018