Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Lasten ja nuorten lautakunta

Vuosi 2021 Asiakirja Liitteet
20.4.2021 Esityslista Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimintasääntöluonnos 1.8.2021 muutetut kohdat punaisella
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimintasääntöluonnos 1.8.2021
Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n poikkeuslupahakemus esiopetuksen järjestämiseksi alle seits
23.3.2021 Pöytäkirja
9.3.2021 Pöytäkirja
16.2.2021 Pöytäkirja Lappeenrannan kestävän liikkumisen ohjelma luonnos
19.1.2021 Pöytäkirja Lasten ja nuorten palveluiden käyttösuunnitelma 2021-2023
Vuosi 2020
15.12.2020 Pöytäkirja
17.11.2020 Pöytäkirja Kokousaikataulu kevät 2021
Opetussuunnitelma luku 6, Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa
Valtuustoaloite koulutalkkarin palkkaamiseksi
27.10.2020 Pöytäkirja
13.10.2020 Pöytäkirja Talonrakennuksen investointiohjelma PTS 2021 - 2032
15.9.2020 Pöytäkirja Valtuustoaloite lukion perustamisesta Joutsenon kouluun
Lappeenrannan Kaupunkikeskusta - LAKES ry:n lausunto kaupunkikehityslautakunnalle monitoimiareenan s
18.8.2020 Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen toimintakertomus 2019-2020
Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee palveluverkkoehdotusta
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto toimitilatoimikunnan ehdotukseen lasten ja nuorten palveluverkko
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto toimitilatoimikunnan ehdotukseen lasten ja nuorten palvel
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toimintakertomus 2019-2020
Koulutus Lappeenrannan kaupungissa 2019-2020 tilastotietoa
Pontuksen koulun opetussuunnitelma lukuvuodesta 2020-2021 alkaen
16.6.2020 Pöytäkirja Väistötilaperiaatteet luonnos 8.6.2020
Ennakkovaikutusten arviointi: Koululiikunnanohjaajat ja koulunuorisotyöntekijät
E-K Liikunta ja Urheilu ry:n lausunto vaihtoehdoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja li
E-K sosiaali- ja terveyspiirin EKSOTE:n lausunto vaihtoehdoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin, ter
Nuorisovaltuuston lausunto koululiikunnanohjaajiin ja koulunuorisotyöntekijöihin
Opetussuunnitelman muutos 2020 Sammonlahden koulun Lavolan toimipiste 27.3 oppilaan arviointi
Opetussuunnitelman muutos 2020 Kaukaan koulu 13.4.3 A1-kieli Englanti
Perusopetuksen opetussuunnitelma luku 7 (Oppimisen ja koulunkäynnin tuki, suositeltavia testejä kaik
Lappeenrannan suomi toisena kielenä opetus, kirjallisuus, tavoitteet, sisällöt ja arviointi
Nuorisobarometri 2019 infografiikka
Kokousaikataulu syksy 2020
Opetushallituksen numerotodistuksen mallit
Opetussuunnitelman muutos Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa
Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 1.vuosiluokka
Ei voimassa: Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 1.vuosiluokka, käyttäytyminen
Ei voimassa: Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 2.vuosiluokka
Ei voimassa: Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 2.vuosiluokka, käyttäytyminen
Ei voimassa: Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 3.vuosiluokka
Ei voimassa: Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 3.vuosiluokka, käyttäytyminen
19.5.2020 Pöytäkirja Ennakkovaikutusten arviointi: Koululiikunnanohjaajat ja koulunuorisotyöntekijät
Lasten ja nuorten palveluiden käyttösuunnitelma 2020
Kouluruokailujärjestelyt korona-virustilanteen aikana 18.3.2020-13.5.2020
Lappeenrannan varhaiskasvatuksen laadunarviointisuunnitelma 2020
Yhteinen tulevaisuus - "Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa" - hanke
Nuorisojärjestöjen yleisavustus 2020 hakemusten yhteenveto
Nuorisojärjestöjen yleisavustukset 2020 suppea ennakkovaikutusten arvointi
7.4.2020 Pöytäkirja Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n poikkeuslupahakemus esiopetuksen järjestämiseksi Päiväkoti
Toimitilatoimikunnan muistio ja käsittely 23.3.2020 lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkotarka
Touhula Varhaiskasvatus Oy:n esitys palvelusetelin hinnan korottamisesta 2020
Sääntökirja 0220 päivitys
Lappeenrannan esiopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma 2020
Ohje peruskouluille tapaturmien ennaltaehkäisyyn 27.3.2020
17.3.2020 Pöytäkirja Pilke Päiväkodit Oy:ltä poikkeuslupahakemus esiopetuksen järjestämiseksi Pilke musiikkipäiväkoti Pil
25.2.2020 Pöytäkirja
18.2.2020 Pöytäkirja Kokousaikataulu kevät 2020
Iltapäivätoiminnan maksuohje 1.8.2020 alkaen
21.1.2020 Pöytäkirja Lappeenrannan musiikkiopiston johtokunnan TPO avustushakemus 2020, ei liitteitä
Lappeenrannan Tanssiopiston kannatus ry:n TPO avustushakemus 2020, ei liitteitä
Lappeenrannan kuvataidekoulun TPO avustushakemus 2020, ei liitteitä
Etelä-Karjalan Estradi ry:n TPO avustushakemus 2020, ei liitteitä
Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi TPO avustushakemus 2020, ei liitteitä
Keskustan uusi päiväkoti lapsivaikutusten arviointi
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 2020