Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Lasten ja nuorten lautakunta

Vuosi 2020 Asiakirja Liitteet
15.9.2020 Pöytäkirja Valtuustoaloite lukion perustamisesta Joutsenon kouluun
18.8.2020 Pöytäkirja Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee palveluverkkoehdotusta
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto toimitilatoimikunnan ehdotukseen lasten ja nuorten palveluverkko
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto toimitilatoimikunnan ehdotukseen lasten ja nuorten palvel
Varhaiskasvatuksen toimintakertomus 2019-2020
Koulutus Lappeenrannan kaupungissa 2019-2020 tilastotietoa
Pontuksen koulun opetussuunnitelma lukuvuodesta 2020-2021 alkaen
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toimintakertomus 2019-2020
16.6.2020 Pöytäkirja Väistötilaperiaatteet luonnos 8.6.2020
Ennakkovaikutusten arviointi: Koululiikunnanohjaajat ja koulunuorisotyöntekijät
E-K Liikunta ja Urheilu ry:n lausunto vaihtoehdoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja li
E-K sosiaali- ja terveyspiirin EKSOTE:n lausunto vaihtoehdoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin, ter
Nuorisovaltuuston lausunto koululiikunnanohjaajiin ja koulunuorisotyöntekijöihin
Opetussuunnitelman muutos 2020 Sammonlahden koulun Lavolan toimipiste 27.3 oppilaan arviointi
Opetussuunnitelman muutos 2020 Kaukaan koulu 13.4.3 A1-kieli Englanti
Lappeenrannan suomi toisena kielenä opetus, kirjallisuus, tavoitteet, sisällöt ja arviointi
Nuorisobarometri 2019 infografiikka
Kokousaikataulu syksy 2020
Perusopetuksen opetussuunnitelma luku 7 (Oppimisen ja koulunkäynnin tuki, suositeltavia testejä kaik
Opetushallituksen numerotodistuksen mallit
Opetussuunnitelman muutos Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa
Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 1.vuosiluokka
Ei voimassa: Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 1.vuosiluokka, käyttäytyminen
Ei voimassa: Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 2.vuosiluokka
Ei voimassa: Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 2.vuosiluokka, käyttäytyminen
Ei voimassa: Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 3.vuosiluokka
Ei voimassa: Lappeenrannan perusopetuksen todistusmalli 3.vuosiluokka, käyttäytyminen
19.5.2020 Pöytäkirja Ennakkovaikutusten arviointi: Koululiikunnanohjaajat ja koulunuorisotyöntekijät
Kouluruokailujärjestelyt korona-virustilanteen aikana 18.3.2020-13.5.2020
Lasten ja nuorten palveluiden käyttösuunnitelma 2020
Lappeenrannan varhaiskasvatuksen laadunarviointisuunnitelma 2020
Yhteinen tulevaisuus - "Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa" - hanke
Nuorisojärjestöjen yleisavustus 2020 hakemusten yhteenveto
Nuorisojärjestöjen yleisavustukset 2020 suppea ennakkovaikutusten arvointi
7.4.2020 Pöytäkirja Toimitilatoimikunnan muistio ja käsittely 23.3.2020 lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkotarka
Touhula Varhaiskasvatus Oy:n esitys palvelusetelin hinnan korottamisesta 2020
Sääntökirja 0220 päivitys
Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n poikkeuslupahakemus esiopetuksen järjestämiseksi Päiväkoti
Ohje peruskouluille tapaturmien ennaltaehkäisyyn 27.3.2020
Lappeenrannan esiopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma 2020
17.3.2020 Pöytäkirja Lappeenrannan kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2019-2020
Pilke Päiväkodit Oy:ltä poikkeuslupahakemus esiopetuksen järjestämiseksi Pilke musiikkipäiväkoti Pil
25.2.2020 Pöytäkirja
18.2.2020 Pöytäkirja Kokousaikataulu kevät 2020
Iltapäivätoiminnan maksuohje 1.8.2020 alkaen
21.1.2020 Pöytäkirja Keskustan uusi päiväkoti hankesuunnitelma 13.11.2019
Keskustan uusi päiväkoti yhteyshenkilöt
Keskustan uusi päiväkoti toiminnallinen ja pedagoginen suunnitelma
Keskustan uusi päiväkoti tilaohjelma
Keskustan uusi päiväkoti kustannusarvio VE 1A
Keskustan uusi päiväkoti LVIA-tekninen viitesuunnitelma
Keskustan uusi päiväkoti sähkötekninen viitesuunnitelma kartta
Keskustan uusi päiväkoti rakennusosien sekä järjestelmien laatutavoitteet
Keskustan uusi päiväkoti lapsivaikutusten arviointi
Keskustan uusi päiväkoti P1-ohje
Keskustan uusi päiväkoti arkkitehtoninen viitesuunnitelma
Lappeenrannan musiikkiopiston johtokunnan TPO avustushakemus 2020, ei liitteitä
Lappeenrannan Tanssiopiston kannatus ry:n TPO avustushakemus 2020, ei liitteitä
Lappeenrannan kuvataidekoulun TPO avustushakemus 2020, ei liitteitä
Etelä-Karjalan Estradi ry:n TPO avustushakemus 2020, ei liitteitä
Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi TPO avustushakemus 2020, ei liitteitä
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 2020
Vuosi 2019
17.12.2019 Pöytäkirja Lasten ja nuorten käyttösuunnitelma 2020 - 2022
Kokousaikataulu kevät 2020
Taidekoulu Estradin opetussuunnitelma, päivitetty 15.10.2019
19.11.2019 Pöytäkirja Keskustan uusi päiväkoti hankesuunnitelma 13.11.2019
Keskustan uusi päiväkoti yhteyshenkilöt
Keskustan uusi päiväkoti toiminnallinen ja pedagoginen suunnitelma
Keskustan uusi päiväkoti tilaohjelma
Keskustan uusi päiväkoti kustannusarvio VE 1A
Keskustan uusi päiväkoti LVIA-tekninen viitesuunnitelma
Keskustan uusi päiväkoti sähkötekninen viitesuunnitelma kartta
Keskustan uusi päiväkoti rakennusosien sekä järjestelmien laatutavoitteet
Keskustan uusi päiväkoti lapsivaikutusten arviointi
Keskustan uusi päiväkoti P1-ohje
Keskustan uusi päiväkoti arkkitehtoninen viitesuunnitelma
Lappeenrannan väestötarkastelu 30-10-2019 (täydennetty 05-11-2019)
29.10.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin
Iltapäivätoiminnan maksuohje 010819 alkaen
17.9.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan kaupungin A1-kielen opetussuunnitelma 1.-2. luokille
TA-kehykset 2020-2022 KH 190909
13.8.2019 Pöytäkirja Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminnan arviointi lukuvuosi 2018-2019
Varhaiskasvatuksen toimintakertomus 2018-2019
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä käsiteltäväksi alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointi
11.6.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa Lap
Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen tuntijako 2019 korjattu 11.6.19
Sopimus esi- ja perusopetuksen yleis- ja eritysopetuspalvelujen myymisestä Taipalsaaren kunnan kanss
Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelma 2019
Koulukohtaiset OPS-muutokset 2019 Joutsenon koulu Työelämäyhteistyö ja työelämään tutustumisen järje
Koulukohtaiset OPS-muutokset 2019 Sammonlahden koulun Skinnarilan toimipiste
Jari Nallin kysely lasten ja nuorten lautakunnalle: miksi koulut antoivat alaikäisten lasten osallis
28.5.2019 Pöytäkirja Lasten ja nuorten päivitetty käyttösuunnitelma 2019 - 2021
Nuorisojärjestöjen yleisavustus 2019 esitys
16.4.2019 Pöytäkirja Koulutuspoliittinen ohjelma
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksest
Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta
Perusopetuksen tuntijako lukuvuodesta 2019-2020 alkaen
Valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä j
Kota päiväkotiryhmien toiminnallinen ja pedagoginen suunnitelma
Kotahankkeen hankesuunnitelma
Lapsivaikutusten arviointi Korvenkylän koulun väistöön liittyen
12.3.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupahakemukseen lu
Lasten ja nuorten lautakunta 12.3.2019 kokouksen eriävät mielipiteet
Lapset varhaiskasvatuksessa 2016-2018
Perusopetuksen oppilastilasto 20.9.2018
Lukiotilasto 20.9.2018
Lappeenrannassa varhaiskasvatuksessa olleet 1995-2018
Perusopetuksen oppilaat 2000 - 2033
Alakoulujen oppilasennuste tammikuu 2019 ja Effica
Yläkoulujen oppilasennuste tammikuu 2019
19.2.2019 Pöytäkirja Iltapäivätoiminnan maksuohje 010819 alkaen
Arviointijärjestelmä hysi 2019
Lausunto Saimaan tukipalvelut Oy:ltä valtuustoaloitteesta kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutust
22.1.2019 Pöytäkirja Taidekoulu Estradi TPO avustushakemus 2019 ei liitteitä
Lappeenrannan musiikkiopiston johtokunnan TPO avustushakemus 2019 ei liitteitä
Taito käsityö ja muotoilukoulu Etelä Suomi TPO avustushakemus 2019 ei liitteitä
Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry TPO avustushakemus 2019 ei liitteitä
Lappeenrannan kuvataidekoulu TPO avustushakemus 2019 ei liitteitä
Selvitys erillisen tiedelinjan perustamisesta Lappeenrannan lukiokoulutukseen Skinnarilan kampuksen
Selvitys Etelä-Karjalan IB-lukion Lappeenrannan toimipisteen sijoittumisesta Skinnarilan kampuksen y
Nuorisotyön strateginen toimintasuunnitelma 2018-2020
Vuosi 2018
18.12.2018 Pöytäkirja Lasten ja nuorten tehtäväalueen käyttösuunnitelma 2019 – 2021
MLL-kuntasopimus
Varhaiskasvatuksen yksityisten päväkotien palvelusetelisääntökirja
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tapahtuvan väkivalta- ja vaaratilanteen prosessikuvaus
13.11.2018 Pöytäkirja Icehearts yhteistyösopimusluonnos
6.11.2018 Pöytäkirja Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimintasääntö 1.12.2018 lukien korjauksia luku 1 2 ja 3
Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
Alivuokrasopimus Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Lappeenrannan nuorisovaltuuston toimintasääntö
Esitys palvelusetelipäiväkotien hintakaton poistamisesta
16.10.2018 Pöytäkirja Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
Ehdotus koulujen työpäivistä ja jaksoista 2019-2020 2020-2021 ja 2021-2022
Esitys palvelusetelipäiväkotien hintakaton poistamisesta
Sääntökirja
Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi
18.9.2018 Pöytäkirja Hankesuunnitelmaluonnos Lauritsalan koulu
Liite 5,1 Pedagoginen suunnitelma Lauritsala 2018
Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma
14.8.2018 Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen strateginen toimintasuunnitelma
Taidekoulu Estradin opetussuunnitelma 2018
Opetussuunnitelma MuSiKa 2018
Taito Etelä-Suomi opetussuunnitelma 2018
Lappeenrannan musiikkiopiston opetussuunnitelma 2018
Lappeenrannan musiikkiopiston opetussuunnitelma 2018, kaikki soittimet
Lappeenrannan kuvataidekoulun opetussuunnitelma 2018
Lappeenrannan Tanssiopiston opetussuunnitelma 2018
Hyvinvointi ja sivistys toimintasuunnitelmaluonnos
Varhaiskasvatuksen toimintakertomus 2017-2018
5.6.2018 Pöytäkirja Kokousaikataulu
15.5.2018 Pöytäkirja Lappeenrannan Kristillinen kasvatus ry:n poikkeuslupahakemus esiopetuksen järjestämiseksi
Lasten ja nuorten tehtäväalueen päivitetty käyttösuunnitelma 2018-2021
Nuorisojärjestöjen yleisavustushakemukset 2018
Ilmoitus iltapäivätoiminnan järjestämisen avustamisesta Kasukkalan koulussa lukuvuonna 2018-2019
10.4.2018 Pöytäkirja Kuntalaisten mielipiteet Lauritsalan ja Pontuksen alueen kouluratkaisusta
Lapsivaikutusten arviointi, Lauritsalan kouluhankkeen suunnitteluvaihtoehtojen 1 ja 2 väliset erot
Viran hakuilmoitus (viitteellinen tuloste Kuntarekrystä), perusopetuksen biologian ja maantiedon leh
Opetustoimenjohtajan viranhaltijapäätös 23.2.2018 § 21
Lukiokoulutuksen kansalliset suuntaviivat
Suomen paras lukiokoulutus vuonna 2022 – sidosryhmien näkemyksiä tavoitteen saavuttamiseksi
Lukiostrategia ja sijoittumisselvistyksen yhteenveto
Pedagogisten vaikutusten arviointi, lukiokoulutus
Lukioiden opettajien, LUT:n ja Saimian yhteistyöajatuksia 21.2.2018
Lapsivaikutusten arviointi, lukiokoulutus
Kommentti lukiokoulutuksen selvityksestä ja tulevasta lukioselvityksestä
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan lausunto Kourulan päiväkotikoulun asemakaavan muutoksee
6.3.2018 Pöytäkirja Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n uusi lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupaa varten
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy hallitus pöytäkirja 20.2.2018 § 7
CISV-Lappeenranta ry:n hakemus kaupungin tilavuokrien kohtuullistamiseksi
Kourulan päiväkotikoulun hankesuunnitelmaluonnos 27.2.2018 liitteineen
Koululaisten iltapäivätoiminnan maksun määrääminen ja perimininen -ohje 1.8.2018 alkaen
Joutsenon koulu hankesuunnitelma 27.2.2018 liitteineen
Lukiokoulutuksen kansalliset suuntaviivat
Suomen paras lukiokoulutus vuonna 2022 – sidosryhmien näkemyksiä tavoitteen saavuttamiseksi
Lukiostrategia ja sijoittumisselvistyksen yhteenveto
Pedagogisten vaikutusten arviointi, lukiokoulutus
Lukioiden opettajien, LUT:n ja Saimian yhteistyöajatuksia 21.2.2018
Lapsivaikutusten arviointi, lukiokoulutus
6.2.2018 Pöytäkirja Kuntakohtainen esiopetuksen opetussuunnitelma 2015 muutoksilla
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite laajan koulutuspoliittisen ohjelman laatimiseksi vuonna 2018
Perusopetuksen strateginen toimintasuunnitelma 2017-2021
Lappeenrannan ylioppilasteatteri Actl:n vuokrahuojennushakemus ylioppilasteatterifestivaalien majoit
Etelä-Karjalan liiton lausunto 22.1.2018 perusopetuksen kielikokeilusta
Etelä-Karjalan kauppakamarin lausunto 24.1.2018 perusopetuksen kielikokeilusta
Saimaan ammattikorkeakoulun lausunto 25.1.2018 perusopetuksen kielikokeilusta
Etelä-Karjalan Yrittäjien lausunto 29.1.2018 perusopetuksen kielikokeilusta
16.1.2018 Pöytäkirja Maksun määrääminen ja periminen lasten varhaiskasvatuksesta -ohje
Varhaiskasvatuksen myyntihinnat toimintavuonna 2016-2017
Lasten ja nuorten tehtäväalueen käyttösuunnitelma 2018–2021
Koulukohtaiset määrärahat 2018
Päiväkotikohtaiset määrärahat 2018
Lukiokohtaiset määrärahat 2018
Sääntökirja
Pääkirjasto ja nuorisotila Monari, tilaselvitys 5.12.2017
Pääkirjasto, pohjakerroksen (katutaso) muutosehdotus 5.12.2017
Vetoomus Lappeenrannan Monarin toimintojen säilyttämiseksi