Kokousasiat - Lasten ja nuorten lautakunta 2/2019 (19.2.2019)

Kokousasia Liitteet
§13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§14 Pöytäkirjan tarkastus
§15 Käsittelyjärjestyksen muutos
§16 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Lappeenrannassa kaudella 2019-2020 Iltapäivätoiminnan maksuohje 010819 alkaen
§17 Lausunto valtuustoaloitteeseen, joka koskee kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutusten minimointia Lausunto Saimaan tukipalvelut Oy:ltä valtuustoaloitteesta kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutust
§18 Lasten ja nuorten palveluiden arviointijärjestelmä Arviointijärjestelmä hysi 2019
§19 Vastineen antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle virkasuhdetta koskevassa hallintoriita-asiassa
§20 Muut asiat
§21 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa