Kokousasiat - Lasten ja nuorten lautakunta 3/2019 (12.3.2019)

Kokousasia Liitteet
§22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§23 Pöytäkirjan tarkastus
§24 Käsittelyjärjestyksen muutos
§25 Lasten ja nuorten lautakunnan raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018 sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
§26 Lappeenrannan kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2018–2019
§27 Lasten ja nuorten palveluiden henkilöstökertomus
§28 Lukumäärätietoja varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta Lapset varhaiskasvatuksessa 2016-2018
Perusopetuksen oppilastilasto 20.9.2018
Lukiotilasto 20.9.2018
Lappeenrannassa varhaiskasvatuksessa olleet 1995-2018
Perusopetuksen oppilaat 2000 - 2033
Alakoulujen oppilasennuste tammikuu 2019 ja Effica
Yläkoulujen oppilasennuste tammikuu 2019
§29 Nuorisotoimen lautakunnalle raportoitavat tunnusluvut vuodelta 2018
§30 Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö Lappeenrannan kristillisen koulun perusopetuslupahakemukseen Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupahakemukseen lu
Lasten ja nuorten lautakunta 12.3.2019 kokouksen eriävät mielipiteet
§31 Esiopetuspalvelujen ostaminen Steinerpäiväkoti Tontuntuvan kannatusyhdistys ry:ltä lukuvuonna 2019-2020
§32 Esiopetuspalvelujen ostaminen Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n Omenapuun päiväkodista lukuvuonna 2019-2020
§33 Eräiden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen
§34 Viranhaltijapäätökset
§35 Lasten ja nuorten lautakunnan 21.5.2019 kokouksen ajankohdan muuttaminen
§36 Muut asiat
§37 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa