Kokousasiat - Lasten ja nuorten lautakunta 6/2019 (11.6.2019)

Kokousasia Liitteet
§62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§63 Pöytäkirjan tarkastus
§64 Käsittelyjärjestyksen muutos
§65 Korvenkylän koulun väistöratkaisu ja hankesuunnittelun käynnistäminen
§66 Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelma 2019 Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelma 2019
§67 Lasten ja nuorten lautakunnan vastaus varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajauksen poistamista koskeviin valtuustoaloitteisiin Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
§68 Sopimus esi- ja perusopetuksen yleis- ja erityisopetuksen myymisestä Taipalsaaren kunnalle Sopimus esi- ja perusopetuksen yleis- ja eritysopetuspalvelujen myymisestä Taipalsaaren kunnan kanss
§69 Perusopetuksen tuntijakopäätöksen muuttaminen, korjaus 4/2019 lasten ja nuorten lautakunnan päätökseen Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen tuntijako 2019 korjattu 11.6.19
§70 Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa: Lappeenranta Junior University – Uniori Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa Lap
§71 Joustavan perusopetuksen (JOPO) opetussuunnitelman muutokset
§72 Koulukohtaiset opetussuunnitelmamuutokset Koulukohtaiset OPS-muutokset 2019 Joutsenon koulu Työelämäyhteistyö ja työelämään tutustumisen järje
Koulukohtaiset OPS-muutokset 2019 Sammonlahden koulun Skinnarilan toimipiste
§73 Joutsenon koulun ja päiväkodin esiopetuksen väistötilojen varustaminen
§74 Kimpisen koulun varustaminen
§75 Lasten ja nuorten lautakunnan vastaus Jari Nallin kyselyyn liittyen alaikäisten oppilaiden osallistumiseen ilmastolakkoon/ -mielenosoituksiin Jari Nallin kysely lasten ja nuorten lautakunnalle: miksi koulut antoivat alaikäisten lasten osallis
§76 Lautakunnan edustaja lasten ja nuorten palveluista eläkkeelle siirtyneiden juhlassa
§77 Muut asiat
§78 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa