Kokousasiat - Lasten ja nuorten lautakunta 10/2019 (19.11.2019)

Kokousasia Liitteet
§117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§118 Pöytäkirjan tarkastus
§119 Käsittelyjärjestyksen muutos
§120 Rakuunamäelle sijoittuvan päiväkodin (keskustan uusi päiväkoti) hankesuunnitelma Keskustan uusi päiväkoti hankesuunnitelma 13.11.2019
Keskustan uusi päiväkoti yhteyshenkilöt
Keskustan uusi päiväkoti toiminnallinen ja pedagoginen suunnitelma
Keskustan uusi päiväkoti tilaohjelma
Keskustan uusi päiväkoti kustannusarvio VE 1A
Keskustan uusi päiväkoti LVIA-tekninen viitesuunnitelma
Keskustan uusi päiväkoti sähkötekninen viitesuunnitelma kartta
Keskustan uusi päiväkoti rakennusosien sekä järjestelmien laatutavoitteet
Keskustan uusi päiväkoti lapsivaikutusten arviointi
Keskustan uusi päiväkoti P1-ohje
Keskustan uusi päiväkoti arkkitehtoninen viitesuunnitelma
§121 Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto väestökehitys 2045 Lappeenrannan väestötarkastelu 30-10-2019 (täydennetty 05-11-2019)
§122 Muut asiat
§123 Muutoksenhakuohjeet