Kokousasiat - Keskusvaalilautakunta 2/2021 (22.4.2021)

Kokousasia Liitteet
§19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§20 Pöytäkirjan tarkastus
§21 Vaaleista tiedottaminen
§22 Vaalitoimitsijoiden määrääminen
§23 Vaalihenkilökunnan nimeäminen
§24 Vaaliviranomaisten koulutus
§25 Kuntavaalien 2021 ulkomainonta
§26 Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
§27 Kirjeäänestysasiakirjojen käsittely
§28 Pienet äänestysalueet
§29 Vammais- ja terveysjärjestöjen vaalikeräys
§30 Tiedoksi merkittävät asiat Ennakkoäänestyspaikat kuntavaalit 2021 vaalien siirtyessä kesäkuulle
Vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaalit 2021 vaalien siirtyessä kesäkuulle
§31 Seuraavat kokoukset
§32 Muut asiat
§33 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa