Kokousasiat - Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 2/2021 (17.2.2021)

Kokousasia Liitteet
§14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§15 Pöytäkirjan tarkastus
§16 Korona-avustuksen jakaminen kulttuuri- ja liikuntayhdistyksille
§17 Eron myöntäminen kirjastotoimenjohtajan virasta ja virkaan sisältyvistä kulttuuritoimenjohtajan tehtävistä ja kirjastotoimenjohtajan viran haettavaksi julistaminen
§18 Kulttuuritoimen johtaminen ja kulttuurijohtajan viran haettavaksi julistaminen
§19 Lausunto liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta Valtion liikuntaneuvostolle
§20 Lausunto kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta valtuustoaloitteeseen Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden saamien suorien ja piilotukien selvittämiseksi Liite kaupungin avustukset liikuntaseuroille ja liikuntapaikkamaksut
Liite kulttuuritoimijoiden avustukset ja piilotuet
Valtuustoaloite Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden
§21 Lausunto kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta valtuustoaloitteeseen Kisapuiston kehittämisestä monipuoliseksi ulkoilualueeksi Valtuustoaloite Kisapuiston kehittämisestä monipuoliseksi ulkoilualueeksi
§22 Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto Kestävän liikkumisen ohjelmasta Lappeenrannan kestävän liikkumisen ohjelma luonnos
§23 Lappeenrannan liikkumisolosuhteiden kehittämissuunnitelma 2021 – 2026 Missä myö liikutaa – liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmaluonnos
§24 Muut asiat
§25 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa