Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Kaupunkikehityslautakunta

Vuosi 2019 Asiakirja Liitteet
11.12.2019 Esityslista Kaavoitusohjelma 2020-2022, kartat
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kohdeluettelo
Kaavakartta/K2631/Puhakankadun kaupan alueet
Selostuksen liitteet 1-9 / K2631 / Puhakankadun kaupan alueet
Selostus /K 2631/ Puhakankadun kaupan alueet
Valtuustoaloite Kimpisen liikuntapuiston kehittämisestä
Sijaintikartta 405-34-139-27
Poikkeamistilannekartta 405-34-139-27
Ote yleiskaavasta 405-34-139-27
Ote asemakaavasta 405-34-139-27
Museon lausunto 405-34-139-27
Leikkaus A-A ja pohjapiirros 2.krs 405-34-139-27
Asemapiirros 405-34-139-27
Kokousaikataulu kevät 2020
27.11.2019 Pöytäkirja Haetut mainospaikat
Kauppakirjaluonnos, Mustolan vanha koulukiinteistö 405-37-27-2
Ympäristönsuojelun lausunto 405-415-1-15
Sijaintikartta 405-415-1-15
Poikkeamistilannekartta 405-415-1-15
Maakuntakaavaote 405-415-1-15
Asemapiirros 405-415-1-15
Sijaintikartta 405-54-100-2
13.11.2019 Pöytäkirja Asemapiirros Kontu 405-560-2-8
Asemapiirros 405-471-4-6
30.10.2019 Pöytäkirja Kauppakirjaluonnos 405-535-10-148
Kaavakartta Liite 9 / K2619 / Pormestarin kortteli
Selostuksen liitteet 1-8 / K2619 / Pormestarin kortteli
Selostus / K2619 / Pormestarin kortteli
Kaavakartta/K2703/Toivokoti
Selostus/K2703/Toivokoti
Selostuksen liitteet/K2703/Toivokoti
Kaavakartta/K2657/Kangasniemenpolku 7
Selostuksen liitteet/K2657/Kangasniemenpolku 7
Selostus/K2657/Kangasniemenpolku
Asemapiirustus pohja-julkisivu-leikkauspiirrokset 405-493-3-35
Naapurin huomautus 405-493-3-35
Saapuneet lausunnot 405-493-3-35
Hakalin kiertoliittymän asemapiirustus
16.10.2019 Pöytäkirja Ympäristönsuojelun lausunto 405-476-2-85
Sijaintikartta 405-476-2-85
Poikkeamistilannekartta 405-476-2-85
Maakuntakaavaote 405-476-2-85
Asemapiirustus 405-476-2-85
saapuneet lausunnot 405-33-133-6
asemapiirros julkisivu- ja havainnekuvat 405-33-133-6
Asemapiirros 405-495-1-40
sijainti 405-495-1-40
Valtuustoaloite yksityistiemäärärahojen korotuksesta
2.10.2019 Pöytäkirja Kaavakartta/K2657/Kangasniemenpolku 7
Selostuksen liitteet/K2657/Kangasniemenpolku 7
Selostus/K2657/Kangasniemenpolku
Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehitystoimialan toimintasääntö, versio 2.10.2019 koko
18.9.2019 Pöytäkirja Selostuksen liitteet 1-3d / K2672 / itäisen alueen paloasema
Selostuksen liitteet 4-10 / K2672 / itäisen alueen paloasema
Kaavakartta liite 11 muutettu 19092019 K2672 itäisen alueen paloasema (002)
Kaavaselostus K2672 itäisen alueen paloasema muutettu 19092019
Valtuustoaloite Kartanonpellon kaupunginosan paikallisliikenteen parantamisesta ja Hovinpellon paika
Valtuustoaloite Pohjolankadun pysäköinnin parantamiseksi
Lappeenrannan_pyöräilyn_kehittämisohjelma
Skeittipaikkasuunnitelma Paasikivenpuistoon
Naapurien kuuleminen ja vastine 405-437-3-271
Asemapiirros 405-437-3-271
sijainti- ja poikkeamistilannekartta ja yleiskaavaote
saapuneet lausunnot 405-437-3-271
Karttaliite 405-55-11-18
Liitekartta 405-53-5-5, Pikkala Holding Oy
Karttaliite 405-56-60-7 ja 405-56-60-8
4.9.2019 Pöytäkirja Selostuksen liitteet 1-10/K2658/Pikisaaren lounaisranta
Selostus/K2658/Pikisaaren lounaisranta
Kaavakartta Liite 11/K2658/Pikisaaren lounaisranta
Sijaintikartta 405-67-1-1, konepaja
Sijaintikartta 405-56-41-4
Rakennustapaohje 405-56-41-4
Pohjapiirustus 405-56-41-4
Ote asemakaavasta 405-56-41-4
Lausunto Maaomaisuuden hallinta 405-56-41-4
Lausunto ELY 405-56-41-4
KKTR muistio 405-56-41-4
Julkisivut 405-56-41-4
Hakijan ja palveluntarjoajan vastineet 405-56-41-4
Asemapiirustus 405-56-41-4
Yleiskaavaote 405-56-41-4
Poikkeamistilannekartta 405-56-41-4
Kaupunkisuunnittelun vastineet 405-56-41-4
Sijaintikartta 405-543-4-350
Sijaintikartta 405-67-1-1, Fin-Halli Oy
21.8.2019 Pöytäkirja Valituskirjelmä 405-62-151-1
Selvitys kuulemisesta 405-62-151-1
Pyydetyt lausunnot 405-62-151-1
Poikkeamislupatilannekartta 405-62-151-1
Ote asemakaavasta ja kaavamerkinnät ja -määräykset 405-62-151-1
Kaavaselostus 405-62-151-1
Hakemus liitteineen 405-62-151-1
14.8.2019 Pöytäkirja Kauppakirjaluonnos, Villa Remes
26.6.2019 Pöytäkirja Sijaintikartta 405-56-41-4
Rakennustapaohje 405-56-41-4
Pohjapiirustus 405-56-41-4
Ote asemakaavasta 405-56-41-4
Lausunto Maaomaisuuden hallinta 405-56-41-4
Lausunto ELY 405-56-41-4
KKTR muistio 405-56-41-4
Julkisivut 405-56-41-4
Hakijan ja palveluntarjoajan vastineet 405-56-41-4
Asemapiirustus 405-56-41-4
Yleiskaavaote 405-56-41-4
Poikkeamistilannekartta 405-56-41-4
Kaupunkisuunnittelun vastineet 405-56-41-4
Yleiskaavaote 405-56-7-5
Sijaintikartta 405-56-7-5
Poikkeamistilannekartta 405-56-7-5
Pohjapiirros 405-56-7-5
Julkisivut 405-56-7-5
Asemapiirros 405-56-7-5
Asemakaavaote 405-56-7-5
kaavakartta/K2617/Matkamiehenkatu 8
selostuksen liitteet 1-5/K2617/Matkamiehenkatu 8
Selostus/K2617/Matkamiehenkatu 8
Vuokrasopimusluonnos Williparkki Oy
Asemapiirrokset 405-33-9904-0
Asemapiirros 405-7-9904-0
Kimpisen jäähdytysyksikkö tarkennettu sijaintipiirros 405-7-9904-0
Naapurimuistutus 405-7-9904-0
Sijainti- ja ympäristökartta sekä ote asemakaavasta 405-7-9904-0
Asemapiirustus, havainnekuvat ja leikkaukset 405-418-2-17
Maisemavaikutusselvitys ja luontoselvitys 405-418-2-17
Saapuneet lausunnot 405-418-2-17
Sijainti- ja poikkeamistilannekartta ja yleiskaavaote 405-418-2-17
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan laskujen tiliöijät ja hyväksyjät 26.6.2019
Asemapiirros 405-431-3-7
Ympäristönsuojelun lausunto suunnittelutarveratkaisusta Korkia-Aho 405-431-3-7 (Lausunto) (ID 56287)
Liikenneturvallisuuskohteet 2019
Kaavakartta/K2696/Kontiaisenkatu
Selostuksen liitteet 1-7/K2696/Kontiaisenkatu
Selostus/K2696/Kontiaisenkatu
12.6.2019 Pöytäkirja Yleisarvio vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä
Ote asemakaavasta 405-1-36-16
Asemapiirros 405-1-36-16
Sijaintikartta 405-1-36-16
Terveydensuojeluviranomaisen lausunto 405-1-36-16
Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto 405-1-36-16
Muistutus Kurjentien katusuunnitelmasta
Lausunnot
Asemapiirustus 22.5.2019
Naapurien huomautukset
Kaupunkikuvatyöryhmän muistiot
Hakijan vastineet
29.5.2019 Pöytäkirja kaavakartta/K2617/Matkamiehenkatu 8
selostuksen liitteet 1-5/K2617/Matkamiehenkatu 8
Selostus/K2617/Matkamiehenkatu 8
Kauppakirjaluonnos, Kanavansuun päiväkotikiinteistö
Kauppakirjaluonnos, Mustolan vanha koulukiinteistö (Sopimus)
Kauppakirjaluonnos 831-437-1-14, Päiviönsaaren lomarakennuspaikka nro 3
Sijaintikartta 831-437-1-14, Päiviönsaaren lomarakennuspaikka nro 3
Ympäristötoimen lausunto ympäristöterveys 405-477-1-51
Ympäristönsuojelun lausunto poikkeamislupahakemuksesta 405-477-1-51
Yleiskaavaote 405-477-1-51
Sijaintikartta 405-477-1-51
Poikkeamistilannekartta 405-477-1-51
Pohjapiirros 405-477-1-51
Leikkaus ja julkisivut 405-477-1-51
Asemapiirros 405-477-1-51
Muistutus Kurjentien katusuunnitelmasta
Kaavakartta/K2696/Kontiaisenkatu
Selostuksen liitteet 1-7/K2696/Kontiaisenkatu
Selostus/K2696/Kontiaisenkatu
Ympäristötoimen lausunto 405-577-1-2
Ympäristökartta 405-577-1-2
Sijaintikartta 405-577-1-2
Selvitys rakentamisen kriteereistä 405-577-1-2
Poikkeamistilannekartta 405-577-1-2
Ote yleiskaavasta 405-577-1-2
ELY-keskuksen lausunto 405-577-1-2
Asemapiirustus 405-577-1-2
Liitekartta poistettavista talviaurauskohteista sekä
Luettelo yksityisteistä
15.5.2019 Pöytäkirja Asemakaavaselostuksen liite 9/K2630/Asemakaavakartta/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/1 ja 3-7/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liiteet/K2630/liite 8 rak.hist.selv. /Outotec
Asemakaavaselostus/K2630/Outotec
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/liite 2 havainnekuva/Outotec
Ympäristötoimen lausunto 405-472-1-53
Sijaintikartta 405-472-1-53
Poikkeamistilannekartta 405-472-1-53
Maakuntakaavaote 405-472-1-53
ELY-keskuksen lausunto 405-472-1-53
Asemapiirros 405-472-1-53
Vireillä Keskustaajaman oyk eteläinen vaihe 2 2030 405-472-1-53
Luettelo tarjouskilpailulla myytävistä ja vuokrattavaksi haettavista tonteista
Lehtikuulutusteksti
Tonttien luovutusperiaatteet Maapoliittisessa ohjelmassa 2017
Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialan päivitetyt kehykset
Päivitetty investointiosa 2019-2021
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen päivitetyt käyttösuunnitelmat
Ympäristötoimen lausunto 405-475-2-16
Sijaintikartat 405-475-2-16
Poikkeamistilannekartta 405-475-2-16
Maakuntakaavaote 405-475-2-16
Asemapiirros 405-475-2-16
2.5.2019 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto 405-457-1-6. 405-501-1-4
Yleiskaavaote 405-457-1-6. 405-501-1-4
Sijaintikartta 405-457-1-6, 405-501-1-4
Poikkeamistilannekartta 405-457-1-6, 405-501-1-4
Pohjapiirrokset 405-457-1-6, 405-501-1-4
Pelastuslaitoksen lausunto 405-457-1-6, 405-501-1-4
Ote asemakaavaehdotuksesta 405-457-1-6, 405-501-1-4
Museon lausunto 405-457-1-6, 405-501-1-4
Kiinteistö- ja tonttikartta 405-457-1-6, 405-501-1-4
ELY-keskuksen lausunto 405-457-1-6, 405-501-1-4
Asemapiirustus 405-457-1-6, 405-501-1-4
Asemakaavaote 405-457-1-6, 405-501-1-4
Ympäristökartta 405-418-1-36
Yleiskaavaote 405-418-1-36
Sijaintikartta 405-418-1-36
Poikkeamistilannekartta 405-418-1-36
Museon lausunto 405-418-1-36
Asemapiirros 405-418-1-36
Asemakaavaote 405-418-1-36
Yleiskaavaote 405-10-9901-0
Sijaintikartta 405-10-9901-0
Poikkeamistilannekartta 405-10-9901-0
Maaomaisuuden hallinnan lausunto 405-10-9901-0
Jätekatos rakennuspiirustukset 405-10-9901-0
Asemapiirros 405-10-9901-0
Asemakaavaote 405-10-9901-0
Ympäristötoimen lausunto ympäristöterveys 405-17-113-1
Ympäristötoimen lausunto ympäristönsuojelu 405-17-113-1
Yleiskaavaote 405-17-113-1
Väyläviraston lausunto 405-17-113-1
Vireillä Keskustaajaman oyk eteläinen vaihe 2 2030 405-17-113-1
Sijaintikartta 405-17-113-1
Poikkeamistilannekartta 405-17-113-1
Asemapiirros 405-17-113-1
Asemakaavaote 405-17-113-1
Museon lausunto purkulupaan 405-17-113-1
17.4.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä j
Marssitien yleissuunnitelma_2018-12-07
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavaselostus/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavakartta/2700/Lappeen päiväkotikoulu
Ympäristötoimen lausunto 405-409-2-42
Yleiskaavaote 405-409-2-42
Vireillä Keskustaajaman oyk eteläinen vaihe 2 2030 405-409-2-42
Sijaintikartta 405-409-2-42
Poikkeamistilannekartta 405-409-2-42
ELY-keskuksen lausunto 405-409-2-42
Asemapiirrokset 405-409-2-42
Mobiililippu Palvelusopimus Savonlinja Oy
Palvelusopimuksen hintaliite Savonlinja Oy
Kaunis Veera -veistoksen sijoituspaikkasuunnitelma Rantapuistoon
Etelä-Karjalan museon lausunto Kaunis Veera -veistoksen ja suihkualtaan sijoitussuunnitelmasta Ranta
Museoviraston lausunto Kaunis Veera -veistoksen ja suihkualtaan sijoitussuunnitelmasta Rantapuistoon
Kaupunkikuvatyöryhmän lausunto Kaunis Veera -veistoksen ja suihkualtaan sijoitussuunnitelmasta Ranta
Kaupunkisuunnittelun lausunto Kaunis Veera -veistoksen ja suihkualtaan sijoitussuunnitelmasta Rantap
Yksityishenkilön muistutus Kaunis Veera veistoksen sijoituspaikasta 26.3.2019
Yksityishenkilön muistutus koskien Kaunis Veera -patsaan sijoittamista Kirkkokadun jatkeelle 5.4.201
Havainnekuva Rantapuistosta, Kaunis Veera -veistos ja suihkuallas
3.4.2019 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2660/Keskuskatu 2-6
Selostus / K2660 / Keskuskatu 2-6
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2660/Keskuskatu 2-6
Liikennöintisopimus koulukuljetuksesta kohde 17 Kajon Oy 2018
Kajon Oy oikaisuvaatimus 15.3.2019
Kaavakartta/K2701/Ihalaisen ratakaava
Selostus / K2701 / Ihalaisen ratakaava
Selostuksen liitteet 1-4/K 2701/ Ihalaisen ratakaava
Yleiskaavaote 405-480-1-327
Sijaintikartta 405-480-1-327
Poikkeamistilannekartta 405-480-1-327
Pohja, leikkaus 405-480-1-327
Pohja, leikkaus 2 krs muutos 405-480-1-327
Julkisivut 405-480-1-327
Asemapiirros 405-480-1-327
Ympäristötoimen lausunto 405-576-1-3
Ympäristökartta 405-576-1-3
Yleiskaavaote 405-576-1-3
Sijaintikartta 405-576-1-3
Poikkeamistilannekartta 405-576-1-3
ELY-keskuksen lausunto 405-576-1-3
Asemapiirros 405-576-1-3
20.3.2019 Pöytäkirja Kauppakirjaluonnos 831-437-1-14, Päiviönsaaren rakennuspaikka nro 4
Sijaintikartta 831-437-1-14, Päiviönsaari nro 4
Kaunis Veera -veistoksen sijoituspaikkasuunnitelma Rantapuistoon
Havainnekuva Rantapuistosta, Kaunis Veera -veistos ja suihkuallas
Asemakaavaote 405-64-77-2
Ympäristötoimen lausunto 405-64-77-2
Ympäristökartta 405-64-77-2
Yleiskaavaote 2030 läntinen osa-alue 405-64-77-2
Yleiskaavaote 405-64-77-2
Sijaintikartta 405-64-77-2
Poikkeamistilannekartta 405-64-77-2
Pohjapiirros 405-64-77-2
Asemapiirros 405-64-77-2
Asemakaavaote Skinnarilan kampus 405-64-77-2
Kauppakirjaluonnos, Muukonniemen koulu
Sijaintikartta 405-410-1-13, Muukonniemen koulu
Sijaintikartta 405-10-7-29
Poikkeamistilannekartta 405-10-7-29
Ote yleiskaavasta 405-10-7-29
Asemapiirros 405-10-7-29
Asemakaavaote 405-10-7-29
Kauppakirjaluonnos, Pontuksen nuorisotalo
Sijantikartta 405-41-57-1,
Luonnos Lappeenrannan kaupungin hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta 2018-2019
Asemakaavoituksen käynnistämissopimus liitteineen, Pikisaari
6.3.2019 Pöytäkirja Selostus / K2701 / Ihalaisen ratakaava
Selostuksen liitteet 1-4/K 2701/ Ihalaisen ratakaava
Kaavakartta/K2701/Ihalaisen ratakaava
Liikennöintisopimus koulukuljetuksesta kohde 17 Kajon Oy 2018
405-531-2-344, kauppakirjaluonnos
405-531-2-344 Sijaintikartta
Ympäristötoimen lausunto 405-419-4-16
Sijaintikartta 405-419-4-16
Poikkeamistilannekartta 405-419-4-16
Maakuntakaavaote 405-419-4-16
Asemapiirros 405-419-4-16
20.2.2019 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2586/Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Asemakaavaselostuksen liite 12 / K2586 / Liikenneverkon alustava yleissuunnitelma
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liite 11 A-B Lähiympäristösuunnitelma
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 7 -10
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 4 - 6
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 1 - 3 A-E
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liite 2 Havainnekuva
Asemakaavaselostus / K2586 / Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Yleiskaavaote 405-41-54-1
Sijaintikartta 405-41-54-1
Poikkeamistilannekartta 405-41-54-1
Pohjapiirros 405-41-54-1
Murheistenranta rakentamistapaohje 405-41-54-1
KKTR_muistio_20181213_M3
Julkisivut 405-41-54-1
ELY-Keskuksen raportti Saimaan vedenkorkeuksista 405-41-54-1
Asemapiirros 405-41-54-1
Asemakaavaote 405-41-54-1
Valtuustoaloite Lappeenrannan Greenreality- strategian yhteisöllisestä kehittämisestä Lukupuiston av
Karttaliite varattavasta tontista 405-56-60-5
Ympäristötoimen lausunto 405-3-3-2
Yleiskaavaote 405-3-3-2
Sijaintikartta 405-3-3-2
Rakennusvalvonnan lausunto
Poikkeamistilannekartta 405-3-3-2
Pelastuslaitoksen lausunto 405-3-3-2
Ote asemakaavasta 405-3-3-2
Leikkaukset ja pohja 405-3-3-2
Asemapiirros ja pohjapiirros 405-3-3-2
Keskustan kehittämissuunnitelman ohjausryhmän kokouksen 20.2.2019 asialista
6.2.2019 Pöytäkirja Kaavakartta/K2592/Toivonkatu
Selostus liitteineen/K2592/Toivonkatu
Vuosikorjaustyöt 2019, Tilakeskus
Pienet investoinnit 2019, Tilakeskus
23.1.2019 Pöytäkirja Kaupunkikehityslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat käyttösuunnitelmat 2019-2021
Asemakaavakartta/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Asemakaavanselostus ja liitteet 1-8/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Elka laskujen hyväksyjät 23012019
Yleiskaavaote 405-7-9904-0
Uusi varasto 405-7-9904-0
Purettava varasto 405-7-9904-0
Poikkeamistilannekartta 405-7-9904-0
Museon lausunto 405-7-9904-0
Liikuntatoimen vastine naapureiden huomautuksiin 405-7-9904-0
Asemapiirros 405-7-9904-0
Asemakaavaote 405-7-9904-0
Sijaintikartta 405-7-9904-0
Seurojen katokset 405-7-9904-0
Ympäristötoimen lausunto 405-519-2-66
Väyläviraston lausunto 405-519-2-66
Sijaintikartta 405-519-2-66
Rajavartiolaitoksen lausunto 405-519-2-66
Poikkeamistilannekartta 405-519-2-66
Maakuntakaavaote 405-519-2-66
Asemapiirros 405-519-2-66
Tullin lausunto 405-519-2-66
Voisalmensaarelaiset ry:n esitys kaupungille neuvottelujen käynnistämisestä Kaakkois-Suomen ELY-kesk
Vuosikorjaustyöt 2019, Tilakeskus
Pienet investoinnit 2019, Tilakeskus
9.1.2019 Pöytäkirja Monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin investointi- ja rahoitusasiantuntijan tarjouspyyntö
Monitoimiareenan investointi- ja rahoitusasiantuntijatarjousten vertailu ja pisteytys
Maisematyölupa-aluekartta Kuuselan maavalli 405-13-9903-0
Monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin investointi- ja rahoitusasiantuntijan tarjouspyyntö
Aiesopimusluonnos 2019-2020 Lappeenranta
Elinkeinopoliittiset investointihankkeet
Ympäristötoimen lausunto 405-520-2-220
Ympäristökartta 405-520-2-22
Sijaintikartta 405-520-2-22
Poikkeamistilannekartta 405-520-2-22
Maakuntakaavaote 405-520-2-22
Lausunto LUOMUS 405-520-2-22
Asemapiirros ja tieyhteys 405-520-2-22
Asemapiirustus, kevyen liikenteen väylä välillä Katajakatu - Helsingintien suojatie
Asemakaavaselostus/K2664/Tellervonkatu
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2664/Tellervonkatu
Asemakaavakartta/K2664/Tellervonkatu
Ilmasto-ohjelman tilanne ja jatko
Vuosi 2018
12.12.2018 Pöytäkirja Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n välinen palvelusopimus hulevesien hoitoo
Kaavakartta/K2592/Toivonkatu
Selostus liitteineen/K2592/Toivonkatu
Sijaintikartta 405-9-33-3
Saunaosaston piirrokset 405-9-33-3
Poikkeamistilannekartta 405-9-33-3
Asemapiirros 405-9-33-3
Asemakaavaote 405-9-33-3
Kaavoitusohjelma 2019-2021 kartat
Kaavoitusohjelma 2019-2021 Kohdeluettelo
Asemakaavakartta/K2664/Tellervonkatu
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2664/Tellervonkatu
Asemakaavaselostus/K2664/Tellervonkatu
Ympäristötoimen lausunto 405-4-57-3
Yleiskaavaote 405-4-57-3
Sijaintikartta 405-4-57-3
Poikkeamistilannekartta 405-4-57-3
Ote asemakaavasta 405-4-57-3
Maaomaisuuden hallinnan lausunto 405-4-57-3
Asemapiirros 405-4-57-3
28.11.2018 Pöytäkirja Asemakaavakartta osa 2/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 1/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostuksen_liitteet_1-9/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostus/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Joutsenon Likosenlahden kauppakirjaluonnos 405-535-23-13
Asemakaavakartta/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostus/K2655/Joutsenon rautatiealue
Ympäristötoimen lausunto 405-69-131-4
Valokuvat 405-69-131-4
Sijaintikartta 405-69-131-4
Poikkeamistilannekartta 405-69-131-4
Ote asemakaavasta 405-69-131-4
Melumallinnus 191018 405-69-131-4
Melumallinnus 070916 405-69-131-4
Meluesteaidan rakenne 405-69-131-4
Maaomaisuuden hallinnan lausunto 405-69-131-4
Asemapiirros Edellinen poikkeaminen 405-69-131-4
Asemapiirros 405-69-131-4
Yleiskaavaote 405-10-24-9
Sijaintikartta 405-10-24-9
Poikkeamistilannekartta 405-10-24-9
Pohjapiirustukset 405-10-24-9
Julkisivut ja leikkaus 405-10-24-9
Asemapiirros 405-10-24-9
Asemakaavaote 405-10-24-9
Yleiskaavaote 405-535-2-153
Sijaintikartta 405-535-2-153
Ote asemakaavasta 405-535-2-153
Lausunto ympäristötoimi 405-535-2-153
Lausunto Maaomaisuuden hallinta 405-535-2-153
Asemapiirros 405-535-2-153
Poikkeamistilannekartta 405-535-2-153
14.11.2018 Pöytäkirja Hulevesitulvariskien_arviontiraportti_2 kierros_LPR
Lausunto hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen
Tarkennettu suunnitelmakartta, maisematyölupa Kaislaranta (405-438-1-74)
Valtakadun pysäköintipaikat 08112018
31.10.2018 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-12/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostus/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Kaavakartta/K2683/Rajamarket
Selostuksen liitteet 1-8/K2683/Rajamarket
Asemakaavaselostus/K2683/Rajamarket
Sijantikartta 405-408-1-52, Hyväristönmäki
Kauppakirjaluonnos 405-408-1-52, Hyväristönmäki
Kunnossapitoluokitus talvikunnossapito 2018
Sopimusluonnos: Tievalaistuksien omistuksen siirto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Lappeenrannan ka
Kauppakirjaluonnos 831-437-1-14, Päiviönsaaren rakennuspaikka nro 2
Sijaintikartta 831-437-1-14, Päiviönsaari
Tarjouskilpailun yhteenveto 831-437-1-14
Yleiskaavaote 405-4-57-3
Suunnitellut muutokset 405-4-57-3
Sijaintikartta 405-4-57-3
Poikkeamistilannekartta 405-4-57-3
Ote asemakaavasta 405-4-57-3
Lausunto ympäristötoimi 405-4-57-3
Lausunto museotoimi 405-4-57-3
Lausunto Maaomaisuuden hallinta 405-4-57-3
Asemapiirros 405-4-57-3
Valtakadun pysäköintipaikat
17.10.2018 Pöytäkirja Suunnitelmakartta_Mt 387_rakennustoimenpiteet 2019
MT387, toteuttamissopimus Nordkalk Oy Ab_Lpr kaupunki
MT387, toteuttamissopimus Ely_Lpr kaupunki
Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto- ja ilmoittautumispyyntö alueellisen junaliikenteen järje
Kunnossapitoluokitus talvikunnossapito 2018
Yleiskaavaote 405-10-9-14
Sijaintikartta 405-10-9-14
Poikkeamistilannekartta 405-10-9-14
Pohjapiirustus 2. krs muutosten jälkeen 405-10-9-14
Pohjapiirustus 2. krs alkuperäinen 405-10-9-14
Asemakaavaote 405-10-9-14
Asemapiirros 405-10-9-14
Päivitetyt kehykset
Päivitetyt käyttösuunnitelmat
Kiinteistö Oy Jänhiälän Saloportin korvausvaatimus Lappeenrannan kaupungille
Selostus/K2642/As Oy Matruusi
Selostuksen liitteet 1-7/K2642/As Oy Matruusi
Kaavakartta/K2642/As Oy Matruusi
Ympäristötoimen lausunto 405-408-1-30
Ympäristökartta 405-408-1-30
Yleiskaavaote 405-408-1-30
Suunnittelualue E2 ja maisemaselvitys Keskustaajaman oyk, eteläinen osa-alue, vaihe 2 405-408-1-30
Sijaintikartta 405-408-1-30
Poikkeamistilannekartta 405-408-1-30
Asemapiirros 405-408-1-30
Ote maakuntakaavasta 405-408-1-30
3.10.2018 Pöytäkirja Asemakaavakartta Keisarinkaava 405-501-1-0
Asemapiirustus, aitapiirustus 405-501-1-0
Julkisivut Mainokset julkisivussa 405-501-1-0
Jäteaitaus 405-501-1-0
Kaupunkikuvatyöryhmän muistio 405-501-1-0
Leikkaukset A-A ja B-B 405-501-1-0
Museon lausunto rakennus- ja poikkeamislupaan 405-501-1-0
Pelastuslaitoksen lausunto rakennus- ja poikkeamislupaan 405-501-1-0
Pohjapiirustus 405-501-1-0
Poikkeamistilannekartta 405-501-1-0
Sijaintikartta 405-501-1-0
Tarjoilualue 405-501-1-0
Yleiskaavaote 405-501-1-0
Ympäristötoimen lausunto rakennus- ja poikkeamislupaan 405-501-1-0
Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimintasääntö versio 3.10.2018
Lappeenrannan lentoasemaselvitys LOPPURAPORTTI 2018-05-14
Asemapiirustus, pituusleikkaus raitti J2, tyyppipoikkileikkaus
Katajakatu-Helsingintie_kevyen liikenteen väylä
19.9.2018 Pöytäkirja Selostus/K2642/As Oy Matruusi
Kaavakartta/K2642/As Oy Matruusi
Selostuksen liitteet 1-7/K2642/As Oy Matruusi
Lauritsalan koulun hankesuunnitelmaluonnos
Valokuvat maisematyölupa 405-531-2-347
Ympäristötoimen lausunto 405-561-1-4
Ympäristökartta 405-561-1-4
Vesihuoltosuunnitelma 405-561-1-4
Toimisto Pohjapiirros ja leikkaukset 405-561-1-4
Toimisto Julkisivut 405-561-1-4
Sijaintikartta 405-561-1-4
Poikkeamistilannekartta 405-561-1-4
Ote Joutsenon yleiskaavasta 405-561-1-4
Määräalan M602 sijainti 405-561-1-4
Maakuntakaavaote 405-561-1-4
KKTR muistio 405-561-1-4
Kalustohalli Pohja, julkisivut, leikkaus 405-561-1-4
ELYn lausunto 405-561-1-4
Asemapiirros 405-561-1-4
Kauppakirjaluonnos 405-535-10-148
5.9.2018 Pöytäkirja Sijaintikartta ja kaavoitustilanne
Asemakaavakartta K2671 Snellmaninkatu 10
Selostus/K2671/Snellmaninkatu 10
Selostuksen liitteet 1-5/K2671/Snellmaninkatu 10
Kaavakartta/k2674/Metodistikirkko
Selostuksen liitteet 1-6/k2674/Metodistikirkko
Selostus/k2674/Metodistikirkko
Asemapiirrokset 405-483-10-17
Saapuneet lausunnot 405-483-10-17
Kyläkriteerit-selvitys 405-483-10-17
Ympäristötoimen lausunto 405-476-2-31, -60
Ympäristökartta 405-476-2-31, -60
Poikkeamistilannekartta 405-476-2-31, -60
Maakuntakaavaote 405-476-2-31, -60
Asemapiirros 405-476-2-31, -60
Sijaintikartta 405-476-2-31, -60
Mööpeli-Mekka Oy:n oikaisuvaatimus kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 15.8.2018 vuokran nousun s
15.8.2018 Pöytäkirja Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Kaavaselostus ja liitteet 1-6/K2654/Joutsenon S-market
Asemakaavakartta/K2654/Joutsenon S-market
Ympäristötoimen lausunto 405-416-1-85
Yleiskaavaote 405-416-1-85
Valokuvakooste 405-416-1-85
Sijaintikartta 405-416-1-85
Poikkeamistilannekartta 405-416-1-85
Maakuntakaavaote 405-416-1-85
Asemapiirros, pohja, julkisivut, leikkaus 405-416-1-85
Elinvoima ja kaupunkikehitys toimintasuunnitelmaluonnos
Ympäristötoimen lausunto 405-437-3-228
Yleiskaavaote 405-437-3-228
Sijaintikartta 405-437-3-228
Päärakennus, julkisivut, leikkaus 405-437-3-228
Poikkeamistilannekartta 405-437-3-228
Pohjapiirros päärakennus 2. kerros 405-437-3-228
Museon lausunto 405-437-3-228
Asemapiirros 405-437-3-228
Ote OAS Laihianrannan asemakaava 405-437-3-228
8.8.2018 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto 405-14-1-1
Yleiskaavaote 405-41-1-1
Sijaintikartta 405-14-1-1
Poikkeamistilannekartta 405-14-1-1
Ote ajantasa-asemakaavasta 405-14-1-1
Maaomaisuuden hallinta lausunto 405-14-1-1
Asemapiirros 405-14-1-1
Asemakaavaote 405-14-1-1
Yleiskaavaote 405-24-9-1
Sijaintikartta 405-24-9-1
Poikkeamistilannekartta 405-24-9-1
Pohjapiirrokset 405-24-9-1
Museon lausunto 405-24-9-1
Asemapiirros 405-24-9-1
Asemakaavaote 405-24-9-1
Sijaintikartta 405-9-33-3
Saunaosaston piirrokset 405-9-33-3
Poikkeamistilannekartta 405-9-33-3
Asemapiirros 405-9-33-3
Asemakaavaote 405-9-33-3
Sijaintikartta 405-69-137-10
Poikkeamistilannekartta 405-69-137-10
Asemapiirros ja maastoleikkaus 405-69-137-10
Asemakaavaote 405-69-137-10
Yleiskaavaote 405-7-20-16
Sijaintikartta 405-7-20-16
Poikkeamistilannekartta 405-7-20-16
Museon lausunto 405-7-20-16
Asemapiirros 405-7-20-16
Asemakaavaote 405-7-20-16
27.6.2018 Pöytäkirja Liikenneturvallisuustyön perusteet ja toimintamalli Lappeenranta
Toimenpiteet Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma
Esite_Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma
Verohallinnon päätös 6.6.2018, tuloverotuksen ennakkoratkaisu
13.6.2018 Pöytäkirja Asemakaavakarttaehdotus/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavaselostus/K2678/Palstakujan päiväkoti
suunnittelutarvelausunto Montolan kylän tilalle Kesso
Ympäristökartta 405-455-2-5
Yleiskaavaote keskustaajaman yleiskaavan tarkistus 1999 405-455-2-5
Yleiskaavaote keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue 405-455-2-5
Sijaintikartta 405-455-2-5
Poikkeamistilannekartta 405-455-2-5
Maakuntakaavaote 405-455-2-5
Asemapiirros 405-455-2-5
Poikkeamistilannekartta 405-68-10-2
Pohjapiirustus 405-68-10-2
Asemapiirros 405-68-10-2
Asemakaavaotteet 405-68-10-2
Sijaintikartta 405-68-10-2
Yleiskartta keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 3. vaihe 405-465-2-59
Yleiskaavaotteet 405-465-2-59
Sijaintikartta 405-465-2-59
Poikkeamistilannekartta 405-465-2-59
Maakuntakaavaote 405-465-2-59
Asemapiirros 405-465-2-59
suunnittelutarvelausunto Pajarilan kylän tilalle Hessu 2{3}59 (Lausunto) (ID 16207)
Ympäristötoimen lausunto poikkeamislupahakemuksesta Marina Saimaan Portti Oy Telakantie 8
Pelastuslaitoksen lausunto - Marina Saimaan Portti 405-33-73-3
Yleiskaavaote 405-33-73-3
Sijaintikartta 405-33-73-3
Poikkeamistilannekartta 405-33-73-3
Pohja, julkisivut ja leikkaus 405-33-73-3
Asemakaavaote 405-33-73-3
Asemapiirros 405-33-73-3
Elinvoiman ja kaupunkikehitys toimialan toimintasääntö versio 13.6.2018 Esityslistalle
Muutokset paikallisliikenteen aikatauluihin 9.8.2018 alkaen
30.5.2018 Pöytäkirja Suunnitelmakartta 405-405-12-2
Asemakaavan luontoselvityksen ote
Päivitetty suunnitelmakartta 29.5.18
Selostuksen liitteet_4-11/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet_1-3/K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Kaavakarttaehdotus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Asemakaavaselostus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Sopimusluonnos Pontuksen koulun kohdan melusuojauksesta
Liite 1 Asemapiirros 405-538-11-428
Liite 2 Poikkeamistilannekartta 405-538-11-428
Liite 3 Sijaintikartta 405-538-11-428
Liite 4 Elyn lausunto 405-538-11-428
Liite 5 Asemakaavatilanne 405-538-11-428
Lausunnot 405-61-10-1
Sijaintikartta 405-61-10-1
Poikkeamistilannekartta 405-61-10-1
Asemapiirros 405-61-10-1
Asemakaavaote 405-61-10-1
Yleiskaavaote 405-468-1-120
Sijaintikartta 405-468-1-120
Poikkeamistilannekartta 405-468-1-120
Asemapiirros 405-468-1-120
Suunnittelutarvelausunto Partalan kylän tilalle Puukangas RN{3}o 1{3}20 (405-468-1-120) (Lausunto) (
Pelastuslaitoksen lausunto - Puukangas Lpr
Lausunnot maaomaisuuden hallinta 405-468-1-120
Cata3Pult hanke-esitys
16.5.2018 Pöytäkirja Vieraslajisuunnitelma 2018
Selostus/Y56/Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Osayleiskaavakartta/Y56/Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Osayleiskaavaselostuksen liitteet 2-5 /Y56/ Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Osayleiskaavaselostuksen liite 6 /Y56/ Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
2.5.2018 Pöytäkirja Elinvoiman ja kaupunkikehityksen laskujen hyväksyjät 2.5.2018
Selostus/K2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Kaavakartta/K2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Selostuksen liitteet/2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Ympäristökartta 405-419-2-13
Sijaintikartta 405-419-2-13
Poikkeamistilannekartta 405-419-2-13
Maakuntakaavaote 405-419-2-13
Asemapiirros 405-419-2-13
Lappeenrannan seudun ympäristötoimenn lausunto Riku ja Satu Viirun suunnittelutarveratkaisuhakemukse
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto poikkeamishakemukseen Lahnajärv
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto poikkeamishakemukseen 572 Lahnajärven kylän Lamminvuor
Poikkeamistilannekartta 405-572-11-6
Sijaintikartta 405-572-11-6
Yleiskaavaote 405-572-11-6
Yleiskartta 405-572-11-6
Asemapiirros- 405-572-11-6
Asemapiirros 405-519-7-4
Luontoselvitys Pöyry Finland Oy:ltä poikkeamislupaan 519 Nuijamaan kylän tilalle Rantalahti RN:o 7:4
Lausunto liikennevirastolta poikkeamishakemuksesta 519 Nuijamaan kylän Rantalahti tilalle RN:o 7:4
Rajavartiolaitoksen esikunnan lausunto poikkeamishakemuksesta 519 Nuijamaan kylän Rantalahti tilalle
Uusi lausunto tullilta poikkeamishakemuksesta 519 Nuijamaan kylän Rantalahti tilalle RN:o 7:4
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto poikkeamishakemukseen 519 Nuijamaan kylän tilalle Rantalahti
Ympäristötoimen lausunto poikkeamislupaan Nuijamaa Rantalahti
Sijaintikartta 405-519-7-4
Poikkeamistilannekartta 405-519-7-4
Maakuntakaavaote 405-519-7-4
Lisälausunto Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta poikkeamishakemukseen 519 Nuijamaan kylän tilall
Muutossopimus - Muutos hallinnointi- ja hoitosopimukseen, luonnos 26.4.2018 (Sopimus)
Sopimus toimitilojen hallinnoinnista ja hoidosta 24.5.2017
Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehitys toimialan toimintasääntö
Tarjousten avauspöytäkirja
Asemakaavaehdotus/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Asemakaavaselostus liitteineen/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
18.4.2018 Pöytäkirja Poikkeamistilannekartta 405-492-7-7
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto Lappeenrannan seurakuntayhtymän poikkeamishakemuksesta
Asemapiirros 405-492-7-7
Ote maakuntakaavasta 405-492-7-7
Sijaintikartta 405-492-7-7
Metsästysvuokrasopimusmalli
Sopimusluonnos, Lappee Fest 2018 -tapahtuma, Etelä-Karjalan Osuuskauppa
Kartta tapahtuma-alueesta, Lappee Fest 2018
11.4.2018 Pöytäkirja Asemakaavaselostuksen liitteet 6-11 /k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Asemakaavan selostus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Kaavakarttaehdotus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Vastine lasten ja nuorten lautakunnan 10.4.2018 antamaan lausuntoon kaavaehdotuksesta (26.3.2018)
4.4.2018 Pöytäkirja Asemakaavaselostuksen liitteet 6-11 /k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Asemakaavan selostus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Kaavakarttaehdotus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Ote ajantasa-asemakaavasta
Ote ajantasayleiskaavasta
Asemakaavakartta/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Selostus liitteineen/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Muutokset paikallisliikenteen aikatauluihin 4.6.-8.8.2018
Valtakadun liikenne Marian aukion kohdalla, Yrityskyselyjen tulokset
Keskusta-alueen liikennemäärät eri sulkemisvaihtoehdoilla
Kirkkokadun työmaan aikaiset liikennejärjestelyt (luonnos)
Keskustan pysäköintilaitokset
Asemapiirros 405-555-6-5
Yleiskaavaote 405-555-6-5
Ilmakuva 405-555-6-5
Poikkeamistilannekartta 405-555-6-5
Maakuntakaavaote 405-555-6-5
Kourulan päiväkotikoulu hankesuunnitelmaluonnos 27.2.2018
21.3.2018 Pöytäkirja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n hakemukset Osuustie 1-3, 5, 6 ja 7:n aravarajoituksista vapauttamis
Lappeenrannan Asuntopalvelun saatekirje Osuustien talojen rajoitusasiassa
Keskusta-alueen liikennemäärät eri sulkemisvaihtoehdoilla
Kirkkokadun työmaan aikaiset liikennejärjestelyt (luonnos)
Keskustan pysäköintilaitokset
Yleiskaavaote 405-477-1-235
Vireillä oleva keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue 405-477-1-235
Sijaintikartta 405-477-1-235
Poikkeamistilannekartta 405-477-1-235
Asemapiirros 405-477-1-235
Asemapiirros 405-874-1-1
Maakuntakaavaote 405-874-1-1
Paikannuskartta 405-874-1-1
Pohjapiirros ja julkisivut 405-874-1-1
Poikkeamistilannekartta 405-874-1-1
Sijaintikartta 405-874-1-1
Valokuvia 405-874-1-1
Yleiskaavaote 405-874-1-1
7.3.2018 Pöytäkirja Skinnarilan kampuksen kaavaehdotus
Skinnarilan kampuksen asemakaavaselostus
Skinnarilan kampuksen selostuksen liitteet
Liite 1 Kaupunkikehityslautakunnan päätös 29.11.2017 § 142
Liite 2.1 Asemapiirros
Liite 2.2 Lainhuutotodistus
Liite 3 Selvitys kuulemisesta
Liite 4.2 ELY-keskuksen lausunto
Liite 8 Maakuntakaavaote
Liite 4.1 Ympäristötoimen lausunto
Liite 4.3 Liikenneviraston lausunto naapurina
Liite 4.4 Maaomaisuuden hallinnan lausunto naapurina
Liite 5 Kartta, johon on merkitty lähialueen poikkeamispäätökset
Liite 6 Osayleiskaavakartta ja merkinnät
Liite 7 Osayleiskaavan selostus
Liite 9 Kiinteistörekisterin karttaote
Liite 10 Emätilaselvitys ja rantaviivan mitoitus
Valituskirjelmä Flora House Itä-Suomen hallinto-oikeus 03278-17-4111
Liite 2.3 Sijaintikartta
Sijaintikartta 405-4-6-44
Poikkeamistilannekartta 405-4-6-44
Leikkauspiirustus 405-4-6-44
Asemapiirros 405-4-6-44
Asemakaavaote 405-4-6-44
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan toimintasuunnitelman toteuma 2017
Asemapiirros 405-543-2-181
Ote asemakaavasta 405-543-2-181
Ote vireillä olevasta Korvenkylän osayleiskaavasta 2030 405-543-2-181
Pohjapiirros, leikkaus, julkisivut 405-543-2-181
Poikkeamistilannekartta 405-543-2-181
Sijaintikartta 405-543-2-181
Asemakaavaote 405-531-2-50
Asemapiirros 405-531-2-50
Julkisivut, pohja ja leikkaus 405-531-2-50
Poikkeamistilannekartta 405-531-2-50
Sijaintikartta 405-531-2-50
Yleiskaavaote 405-531-2-50
21.2.2018 Pöytäkirja Asemakaavaote 405-23-25-1
Asemapiirros 405-23-25-1
Julkisivut 405-23-25-1
Pohjapiirros 405-23-25-1
Poikkeamistilannekartta 405-23-25-1
Sijaintikartta 405-23-25-1
Valokuvia 405-23-25-1
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen laskujen hyväksyjät
UIR Hankkeen kumppanuussopimus
UIR hankkeen Tukisopimus
Sijaintikartta 405-410-1-111
Lisäkirje 16.1.2018
Kaupunkikehityslautakunnan päätös 27.12.2017 § 165 405-410-1-111
Asianosaisen vaatimus 8.1.2018
Asemapiirros 405-444-4-67
Maakuntakaavaote 405-444-4-67
Poikkeamistilannekartta 405-444-4-67
Sijaintikartta 405-444-4-67
Mielipide, Imatrantien katusuunnitelma plv 0-494
24.1.2018 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
Asemapiirros 405-539-1-655
Sijaintikartta 405-539-1-655
Ote asemakaavasta 405-539-1-655
Poikkeamistilannekartta 405-539-1-655
MUUTOKSET LINJA 3 29.1.2018
Asemapiirros 405-454-1-52
Maakuntakaavaote 405-454-1-52
Naapurin huomautukset kartta 405-454-1-52
Ote osayleiskaavasta 405-454-1-52
Pohjapiirustukset 405-454-1-52
Sijaintikartta 405-454-1-52
Poikkeamistilannekartta 405-454-1-52
Liite 1: Itä-Suomen hallinto-oikeuden lähete 12.1.2018 nro 397/18
Liite 2: Asunto Oy Pallonpuistikko Valituskirjelmä 4.12.2017
Liite 3: Ote Lappeenrannan kaupunki Kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 15.11.2017 B-lista § 3 va
Liite 4: Viranhaltijapäätös 10.10.2017 Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö Katuisännöitsijä §
Liite 5: Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehitystoimialan toimintasääntö, etusivu ja s
Villimiehenkatu 10, tarjousten avauspöytäkirja 3.10.217
Kartta Liikuntakeskus Huhtari Oy:lle myytävästä alueesta