Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Kaupunkikehityslautakunta

Vuosi 2020 Asiakirja Liitteet
16.9.2020 Pöytäkirja Asemakaavaote 405-2-13-4
Poikkeamistilannekartta 405-2-13-4
Julkisivupiirustukset 405-2-13-4
VE 2 havainnekuvat ja 7. krs pohja 405-2-13-4
Asemakaavaselostus Patruunankatu 12
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5 Patruunankatu 12
Kaavakarttaehdotus Patruunankatu 12
Selostusehdotus Voisalmen ranta-alue
Selostuksen liitteet 1-7 Voisalmenranta
Kaavakarttaehdotus Voisalmen ranta
Ympäristöterveyden lausunto 405-55-11-13
Pohjapiirros Muutos ja nykytilanne 405-55-11-13
Asemapiirros 405-55-11-13
Asemapiirros 405-537-3-254
2.9.2020 Pöytäkirja Sijaintikartta 405-56-60-1
Selostus /K2675 / Raatihuoneen kortteli
Selostuksen liitteet 1-10/ K2675 / Raatihuoneen kortteli
Kaavakartta Liite 10 / K2675/ Raatihuoneen kortteli
Asemapiirros 405-1-38-11
Pikisaarenkujan korttelisuunnitelma 405-1-38-11
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, ympäristönsuojelun lausunto
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, ympäristöterveyden lausunto
Kurjentien katusuunnitelma 1-374
19.8.2020 Pöytäkirja Ympäristönsuojelun lausunto 405-425-3-34
Asemapiirros 405-425-3-34
Kaavaehdotuskartta Autotalo Ripatti
Kaavaselostus Autotalo Ripatti
Liitteet 1-5 Autotalo Ripatti
5.8.2020 Pöytäkirja Kaavakartta (liite 8) K2717 Martikanpellon koulu
Asemakaavaselostusehdotuksen liitteet 1-7 K2717 Martikanpellon koulu
Asemakaavaselostusehdotus K2717 Martikanpellon koulu
Autopaikat istutettavalla alueella 405-11-46-8
Asemapiirros 405-11-46-8
24.6.2020 Pöytäkirja Lausunnot 405-532-35-8
Melulaskentaraportti 405-532-35-8
Asemapiirrokset ja leikkaukset 405-532-35-8
Väistötilaperiaatteet luonnos 8.6.2020
Sijaintikartta 405-55-9901-0 ja 405-25-9901-0
Asemapiirros 405-429-1-60
Nicehearts ry vuokrasopimus, Raastuvankatu 7
Asemapiirros 405-558-1-88
Hakijan vastaus naapurin huomautukseen 405-558-1-88
Museon lausunto 405-558-1-88
Naapurin huomautus 405-558-1-88
Ympäristönsuojelun lausunto 405-558-1-88
10.6.2020 Pöytäkirja Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Eteläisen osa-alueen vaiheen 2 Tavoiteraportti
Toteuttamissopimus, LPR-LOAS-SYK, luonnos 03062020
Asemapiirrokset 405-35-9903-0
Lausunnot yhdistetty 405-35-9903-0
Kokousaikataulu syksy 2020
Lisälehti vuokrasopimukseen, Wolkoffin Talon Ravintolat Oy, Wolkoffin talon sivurakennus
Lisälehti vuokrasopimukseen, Etelä-Karjalan Puunsorvaajat ry
Lisälehti vuokrasopimukseen, Wolkoffin Talon Ravintolat Oy, Wolkoffin talon päärakennus
Lisälehti vuokrasopimukseen, Lappeenrannan Työkonehuolto Oy
Lisälehti vuokrasopimukseen, Piinkova Oy
27.5.2020 Pöytäkirja Kaislarannan lähivirkistysalueen hoitosuunnitelmakartta
Naapurien huomautukset 405-3-9901-0
Lausunnot 405-3-9901-0
Asemapiirros 405-3-9901-0
Terassin julkisivut ja kalusteet 405-3-9901-0
Hakijan vastine naapurien huomautuksiin 405-3-9901-0
Asemakaavaselostusehdotus / K2677/ Kinnusen talo /Kakel 27.5.2020
Selotusehdotuksen liitteet 1-6 / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Kaavakartta (liite 7) / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Selostus Maaherrankatu muutettu 28.5.2020
Maaherrankatu 15 Selostuksen liitteet 1-6 Kakel
Liite 7 Maaherrankatu 15 kaavaehdotus muutettu 28.5.2020
Luonnos Wolkoffin piharakennus Wolkoffin Talon Ravintolat Oy
Louhenpuiston puistosuunnitelma
Asunto Oy Louhenpihan muistutus Louhenpuiston puistosuunnitelmaan
Yksityishenkilön muistutus Louhenpuiston puistosuunnitelmaan
Asunto Oy Louhenkartano muistutus Louhenpuiston puistosuunnitelmaan
Vastineet Louhenpuiston puistosuunnitelmaan tulleisiin muistutuksiin (julkinen)
Luonnos Wolkoffin päärakennus Wolkoffin Talon Ravintolat Oy
13.5.2020 Pöytäkirja Asemapiirros 405-480-1-295
LIITE 1 Hakijan vastine saapuneisiin huomautuksiin 405-480-1-295
LIITE 2 kaupunkisuunnittelun vastine saapuneisiin huomautuksiin
Lappeenrannan Työkonehuolto Oy:n oikaisuvaatimus kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 1.4.2020 § 1
Hankintapäätös kaluston huolto- ja korjauspalvelut 2020-2022
Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan päivitetyt kehykset
Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan päivitetyt käyttösuunnitelmat
Investointiosa 2020-2022 siirtyvin kv 30032020
Kaavakartta (liite 7) / K2649 / Weeran kortteli
Asemakaavaselostus / K 2649 / Weeran kortteli
Selostuksen liitteet 1-6 / K2649 / Weeran kortteli
BridgeWay Infra Oy:n valitus
Vastine markkinaoikeuteen, Marssitien maarakennusurakka
Elinkeinopoliittiset investointihankkeet 2020-2025
Sipari-Pulsa_mt3864_Aiesopimusluonnos_050502020
29.4.2020 Pöytäkirja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä poikkeamislupa 17.10.2008 405-536-5-138
Rakennuslupapäätös 29.2.2016 405-536-5-138
Hallinto-oikeuden päätös 8.6.2018 405-536-5-138
Huomautukset 405-536-5-138
Asemapiirros 405-536-5-138
Asemapiirros muutokset 17.10.2008 jälkeen 405-536-5-138
Ympäristötoimen lausunnot 405-536-5-138
Sijaintikartta 405-536-5-138
Hakijan vastine huomautuksiin 405-536-5-138
Ote yleiskaavasta 405-536-5-138
Yleiskaavallinen tarkastelu ja kyläalueeseen sijoittuminen, 405-536-5-138
Sijaintikartta 405-531-2-396
Kauppakirjaluonnos 405-531-2-396
Sijaintikartta 405-25-2-7
Kauppakirjaluonnos 405-25-2-7
15.4.2020 Pöytäkirja Lappeenrannan väestötarkastelu 30.10.2019 (täydennetty 5.11.2019)
Lappeenrannan alueellinen tarkastelu, skenaario 1, 17.1.2020
Toimitilatoimikunnan muistio ja käsittely 23.3.2020 lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkotarka
Asemakaavaselostus 08-04-2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
LIITE12_Asemakaavakartta 8.4.2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 7-11 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-6 /K2622/Maasotakoulun jakeluasema
Kauppakirjaluonnos 405-538-11-284
Sijaintikartta 405-11-46-8
Poikkeamistilannekartta 405-11-46-8
Ote yleiskaavasta 405-11-46-8
Ote asemakaavasta 405-11-46-8
Lausunto kadut ja ympäristö 405-11-46-8
Asemapiirros 405-11-46-8
Pohjapiirustus 1.krs 405-11-46-8
1.4.2020 Pöytäkirja Asemapiirros/suunnittelutarveratkaisu Hanhijärven kylään 408
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-8 / K2623 /Sairaalanmäki
Kaavakartta (liite 9) / K2623 / Sairaalanmäki
Asemakaavaselostus / K2623 / Sairaalanmäki
asemapiirros 405-2-13-3
asemapiirros 405-2-13-4
Lappeenrannan keskustan, Joutsenon ja Rauhan niittyverkoston yleissuunnitelma
Liite 6 Yleissuunnitelma A1_niittyverkoston yleissuunnitelma
Asemapiirros 405-433-1-486
Lappeenrannan kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2019-2020
18.3.2020 Pöytäkirja Selostus /K2450 / Lentokentäntie 28
Selostuksen liitteet 1-6 / K2450 / Lentokentäntie 28
Kaavakartta (liite 7) /K2450 / Lentokentäntie 28
Palvelusopimus Waltti 19022020
Liite1 Palvelukuvausten koonti Lappeenranta
Liite2 Hintaliite Lappeenranta
Oikaisuvaatimus kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökseen 17.2.2020 § 16 Isopällinkadun pysäköintik
Asunto Oy Lappeenrannan Saimaanhelmen mielipide Marssitien katusuunnitelmasta
4.3.2020 Pöytäkirja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä poikkeamislupa 17.10.2008 405-536-5-138
Rakennuslupapäätös 29.2.2016 405-536-5-138
Hallinto-oikeuden päätös 8.6.2018 405-536-5-138
Muistutukset 405-536-5-138
Asemapiirros 405-536-5-138
Asemapiirros muutokset 17.10.2008 jälkeen 405-536-5-138
Ympäristötoimen lausunnot 405-536-5-138
Sijaintikartta 405-536-5-138
Ote yleiskaavasta 405-536-5-138
Yleiskaavallinen tarkastelu ja kyläalueeseen sijoittuminen, 405-536-5-138
Sijainti 405-500-2-17
Ympäristönsuojelun lausunto 27.1.2020 suunnittelutarveratkaisu 405-2020-12 Yllikkälän muuntoasema
Asemapiirros 10.2.2020 405-500-2-17
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto lupaan 405-2020-12-allekirjoitetu
Selvitys akkuteknologian ympäristöturvallisuudesta 405-500-2-17
Asemapiirros 405-420-3-19
Väyläviraston ja Lappeenrannan kaupungin toteuttamissopimus Tunnelikadun alikulkusillan hulevesiviem
Yleiskaavaote 405-561-1-115
Sijaintikartat 405-561-1-115
Poikkeamistilannekartta 405-561-1-115
Maakuntakaavaote 405-561-1-115
Asemapiirros 405-561-1-115
Ympäristötoimen lausunto 405-561-1-115
Keskustan uusi päiväkoti lapsivaikutusten arviointi
19.2.2020 Pöytäkirja Kuluttajariitalautakunta Vastauspyyntö 31.1.2020 Asia D/122/41/2020
Asemapiirros 405-56-66-1
Sijainti- ja poikkeamislupatilannekartta, kaavaotteet 405-69-137-1
Asemapiirros 405-69-137-1
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen laskujen hyväksyjät ja tiliöijät 2020 19022020
Ilmanvaihtokanavien nuohous 2020 Tilakeskus
Pienet investoinnit 2020
Vuosikorjaustyöt 2020 Tilakeskus
5.2.2020 Pöytäkirja 405-2019-1323_asemapiirros 20.11.2019
Ympäristönsuojelu lausunto YIT Teollisuus Jänhiälä poikkeamislupahakemus (Lausunto) (ID 79821)
405-469-1-67, Sopimusluonnos, Piivuori, YIT
22.1.2020 Pöytäkirja Kaupunkikehityslautakunnan päätös 4.9.2019 § 280
Itä-Suomen hallinto-oikeus lähete 11.10.2019 nro 8134/19
Kaupunkikehityslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat käyttösuunnitelmat 2020-2022
Kaupunkikehityslautakunnan päätös 4.9.2019 § 280
Itä-Suomen hallinto-oikeus lähete 11.10.2019 nro 8137/19
Ympäristötoimen ja kadut ja ymp lausunnot 405-1-13-2
Poikkeamistilannekartta 405-1-13-2
Pohjapiirros, leikkaus, julkisivut 405-1-13-2
Ote yleiskaavasta 405-1-13-2-
Ote asemakaavasta 405-1-13-2
Museoviraston lausunto 405-1-13-2
Etelä-Karjalan museon lausunto151019 405-1-13-2
Etelä-Karjalan museon lausunto 191219 405-1-13-2
Asemapiirros 405-1-13-2
Sijaintikartta 405-1-13-2
Kaupunkikuvatyöryhmän lausunto 405-1-13-2
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen laskujen hyväksyjät 2020
Kaavoitushinnasto
Sopimus Puhakankadun liikennejärjestelyiden rakentamisesta, Etelä-Karjalan Osuuskauppa/Lappeenrannan
Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehitystoimialan toimintasääntö (muutokset punaisella)
Asemapiirros 405-414-1-62
sijainti- ja poikkeuslupatilannekartta ja kaavaotteet 405-414-1-62
Kaavakartta (liite 7)/K2722/Tullitie
Selostuksen liitteet 1-6 /K2722 /Tullitie
Selostus / K2722 / Tullitie
8.1.2020 Pöytäkirja Ympäristönsuojelun lausunto 405-442-878-2
Sijaintikartta 405-442-878-2
Poikkeamistilannekartta 405-442-878-2
Pohja ja julkisivut 405-442-878-2
Ote yleiskaavasta 405-442-878-2
Asemapiirustus 405-442-878-2
Sijaintikartta 405-25-2-9
Poikkeamistilannekartta 405-25-2-9
Ote yleiskaavasta 405-25-2-9
Ote asemakaavasta 405-25-2-9
Ote asemakaavaluonnoksesta 405-25-2-9
Luontoselvitys 405-25-2-9
Havainnekuvat 405-25-2-9
Asemapiirros 405-25-2-9
Maastomallinnus jätteenkäsittelykentästä, Hakamu Trading Oy:n ympäristölupahakemus
Vuosi 2019
11.12.2019 Pöytäkirja Kaavakartta/K2631/Puhakankadun kaupan alueet
Selostuksen liitteet 1-9 / K2631 / Puhakankadun kaupan alueet
Selostus /K 2631/ Puhakankadun kaupan alueet
Sijaintikartta 405-34-139-27
Poikkeamistilannekartta 405-34-139-27
Ote yleiskaavasta 405-34-139-27
Ote asemakaavasta 405-34-139-27
Museon lausunto 405-34-139-27
Leikkaus A-A ja pohjapiirros 2.krs 405-34-139-27
Asemapiirros 405-34-139-27
Valtuustoaloite Kimpisen liikuntapuiston kehittämisestä
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kartat
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kohdeluettelo
Kokousaikataulu kevät 2020
27.11.2019 Pöytäkirja Ympäristönsuojelun lausunto 405-415-1-15
Sijaintikartta 405-415-1-15
Poikkeamistilannekartta 405-415-1-15
Maakuntakaavaote 405-415-1-15
Asemapiirros 405-415-1-15
Haetut mainospaikat
Kauppakirjaluonnos, Mustolan vanha koulukiinteistö 405-37-27-2
Sijaintikartta 405-54-100-2
13.11.2019 Pöytäkirja Asemapiirros Kontu 405-560-2-8
Asemapiirros 405-471-4-6
30.10.2019 Pöytäkirja Kauppakirjaluonnos 405-535-10-148
Kaavakartta Liite 9 / K2619 / Pormestarin kortteli
Selostuksen liitteet 1-8 / K2619 / Pormestarin kortteli
Selostus / K2619 / Pormestarin kortteli
Kaavakartta/K2703/Toivokoti
Selostus/K2703/Toivokoti
Selostuksen liitteet/K2703/Toivokoti
Kaavakartta/K2657/Kangasniemenpolku 7
Selostuksen liitteet/K2657/Kangasniemenpolku 7
Selostus/K2657/Kangasniemenpolku
Asemapiirustus pohja-julkisivu-leikkauspiirrokset 405-493-3-35
Naapurin huomautus 405-493-3-35
Saapuneet lausunnot 405-493-3-35
Hakalin kiertoliittymän asemapiirustus
16.10.2019 Pöytäkirja Ympäristönsuojelun lausunto 405-476-2-85
Sijaintikartta 405-476-2-85
Poikkeamistilannekartta 405-476-2-85
Maakuntakaavaote 405-476-2-85
Asemapiirustus 405-476-2-85
Valtuustoaloite yksityistiemäärärahojen korotuksesta
saapuneet lausunnot 405-33-133-6
asemapiirros julkisivu- ja havainnekuvat 405-33-133-6
Asemapiirros 405-495-1-40
sijainti 405-495-1-40
2.10.2019 Pöytäkirja Kaavakartta/K2657/Kangasniemenpolku 7
Selostuksen liitteet/K2657/Kangasniemenpolku 7
Selostus/K2657/Kangasniemenpolku
Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehitystoimialan toimintasääntö, versio 2.10.2019 koko
18.9.2019 Pöytäkirja Selostuksen liitteet 1-3d / K2672 / itäisen alueen paloasema
Selostuksen liitteet 4-10 / K2672 / itäisen alueen paloasema
Kaavakartta liite 11 muutettu 19092019 K2672 itäisen alueen paloasema (002)
Kaavaselostus K2672 itäisen alueen paloasema muutettu 19092019
Skeittipaikkasuunnitelma Paasikivenpuistoon
Valtuustoaloite Pohjolankadun pysäköinnin parantamiseksi
Valtuustoaloite Kartanonpellon kaupunginosan paikallisliikenteen parantamisesta ja Hovinpellon paika
Lappeenrannan_pyöräilyn_kehittämisohjelma
Naapurien kuuleminen ja vastine 405-437-3-271
Asemapiirros 405-437-3-271
sijainti- ja poikkeamistilannekartta ja yleiskaavaote
saapuneet lausunnot 405-437-3-271
Karttaliite 405-55-11-18
Liitekartta 405-53-5-5, Pikkala Holding Oy
Karttaliite 405-56-60-7 ja 405-56-60-8
4.9.2019 Pöytäkirja Selostuksen liitteet 1-10/K2658/Pikisaaren lounaisranta
Selostus/K2658/Pikisaaren lounaisranta
Kaavakartta Liite 11/K2658/Pikisaaren lounaisranta
Sijaintikartta 405-67-1-1, konepaja
Sijaintikartta 405-56-41-4
Rakennustapaohje 405-56-41-4
Pohjapiirustus 405-56-41-4
Ote asemakaavasta 405-56-41-4
Lausunto Maaomaisuuden hallinta 405-56-41-4
Lausunto ELY 405-56-41-4
KKTR muistio 405-56-41-4
Julkisivut 405-56-41-4
Hakijan ja palveluntarjoajan vastineet 405-56-41-4
Asemapiirustus 405-56-41-4
Yleiskaavaote 405-56-41-4
Poikkeamistilannekartta 405-56-41-4
Kaupunkisuunnittelun vastineet 405-56-41-4
Sijaintikartta 405-543-4-350
Sijaintikartta 405-67-1-1, Fin-Halli Oy
21.8.2019 Pöytäkirja Valituskirjelmä 405-62-151-1
Selvitys kuulemisesta 405-62-151-1
Pyydetyt lausunnot 405-62-151-1
Poikkeamislupatilannekartta 405-62-151-1
Ote asemakaavasta ja kaavamerkinnät ja -määräykset 405-62-151-1
Kaavaselostus 405-62-151-1
Hakemus liitteineen 405-62-151-1
14.8.2019 Pöytäkirja Kauppakirjaluonnos, Villa Remes
26.6.2019 Pöytäkirja Sijaintikartta 405-56-41-4
Rakennustapaohje 405-56-41-4
Pohjapiirustus 405-56-41-4
Ote asemakaavasta 405-56-41-4
Lausunto Maaomaisuuden hallinta 405-56-41-4
Lausunto ELY 405-56-41-4
KKTR muistio 405-56-41-4
Julkisivut 405-56-41-4
Hakijan ja palveluntarjoajan vastineet 405-56-41-4
Asemapiirustus 405-56-41-4
Yleiskaavaote 405-56-41-4
Poikkeamistilannekartta 405-56-41-4
Kaupunkisuunnittelun vastineet 405-56-41-4
Yleiskaavaote 405-56-7-5
Sijaintikartta 405-56-7-5
Poikkeamistilannekartta 405-56-7-5
Pohjapiirros 405-56-7-5
Julkisivut 405-56-7-5
Asemapiirros 405-56-7-5
Asemakaavaote 405-56-7-5
kaavakartta/K2617/Matkamiehenkatu 8
selostuksen liitteet 1-5/K2617/Matkamiehenkatu 8
Selostus/K2617/Matkamiehenkatu 8
Asemapiirrokset 405-33-9904-0
Asemapiirros 405-7-9904-0
Kimpisen jäähdytysyksikkö tarkennettu sijaintipiirros 405-7-9904-0
Naapurimuistutus 405-7-9904-0
Sijainti- ja ympäristökartta sekä ote asemakaavasta 405-7-9904-0
Vuokrasopimusluonnos Williparkki Oy
Asemapiirustus, havainnekuvat ja leikkaukset 405-418-2-17
Maisemavaikutusselvitys ja luontoselvitys 405-418-2-17
Saapuneet lausunnot 405-418-2-17
Sijainti- ja poikkeamistilannekartta ja yleiskaavaote 405-418-2-17
Asemapiirros 405-431-3-7
Ympäristönsuojelun lausunto suunnittelutarveratkaisusta Korkia-Aho 405-431-3-7 (Lausunto) (ID 56287)
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan laskujen tiliöijät ja hyväksyjät 26.6.2019
Liikenneturvallisuuskohteet 2019
Kaavakartta/K2696/Kontiaisenkatu
Selostuksen liitteet 1-7/K2696/Kontiaisenkatu
Selostus/K2696/Kontiaisenkatu
12.6.2019 Pöytäkirja Yleisarvio vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä
Ote asemakaavasta 405-1-36-16
Asemapiirros 405-1-36-16
Sijaintikartta 405-1-36-16
Terveydensuojeluviranomaisen lausunto 405-1-36-16
Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto 405-1-36-16
Muistutus Kurjentien katusuunnitelmasta
Lausunnot
Asemapiirustus 22.5.2019
Naapurien huomautukset
Kaupunkikuvatyöryhmän muistiot
Hakijan vastineet
29.5.2019 Pöytäkirja kaavakartta/K2617/Matkamiehenkatu 8
selostuksen liitteet 1-5/K2617/Matkamiehenkatu 8
Selostus/K2617/Matkamiehenkatu 8
Kauppakirjaluonnos, Mustolan vanha koulukiinteistö (Sopimus)
Liitekartta poistettavista talviaurauskohteista sekä
Luettelo yksityisteistä
Kauppakirjaluonnos, Kanavansuun päiväkotikiinteistö
Ympäristötoimen lausunto ympäristöterveys 405-477-1-51
Ympäristönsuojelun lausunto poikkeamislupahakemuksesta 405-477-1-51
Yleiskaavaote 405-477-1-51
Sijaintikartta 405-477-1-51
Poikkeamistilannekartta 405-477-1-51
Pohjapiirros 405-477-1-51
Leikkaus ja julkisivut 405-477-1-51
Asemapiirros 405-477-1-51
Muistutus Kurjentien katusuunnitelmasta
Kauppakirjaluonnos 831-437-1-14, Päiviönsaaren lomarakennuspaikka nro 3
Sijaintikartta 831-437-1-14, Päiviönsaaren lomarakennuspaikka nro 3
Kaavakartta/K2696/Kontiaisenkatu
Selostuksen liitteet 1-7/K2696/Kontiaisenkatu
Selostus/K2696/Kontiaisenkatu
Ympäristötoimen lausunto 405-577-1-2
Ympäristökartta 405-577-1-2
Sijaintikartta 405-577-1-2
Selvitys rakentamisen kriteereistä 405-577-1-2
Poikkeamistilannekartta 405-577-1-2
Ote yleiskaavasta 405-577-1-2
ELY-keskuksen lausunto 405-577-1-2
Asemapiirustus 405-577-1-2
15.5.2019 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto 405-475-2-16
Sijaintikartat 405-475-2-16
Poikkeamistilannekartta 405-475-2-16
Maakuntakaavaote 405-475-2-16
Asemapiirros 405-475-2-16
Asemakaavaselostuksen liite 9/K2630/Asemakaavakartta/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/1 ja 3-7/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liiteet/K2630/liite 8 rak.hist.selv. /Outotec
Asemakaavaselostus/K2630/Outotec
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/liite 2 havainnekuva/Outotec
Ympäristötoimen lausunto 405-472-1-53
Sijaintikartta 405-472-1-53
Poikkeamistilannekartta 405-472-1-53
Maakuntakaavaote 405-472-1-53
ELY-keskuksen lausunto 405-472-1-53
Asemapiirros 405-472-1-53
Vireillä Keskustaajaman oyk eteläinen vaihe 2 2030 405-472-1-53
Luettelo tarjouskilpailulla myytävistä ja vuokrattavaksi haettavista tonteista
Lehtikuulutusteksti
Tonttien luovutusperiaatteet Maapoliittisessa ohjelmassa 2017
Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialan päivitetyt kehykset
Päivitetty investointiosa 2019-2021
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen päivitetyt käyttösuunnitelmat
2.5.2019 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto 405-457-1-6. 405-501-1-4
Yleiskaavaote 405-457-1-6. 405-501-1-4
Sijaintikartta 405-457-1-6, 405-501-1-4
Poikkeamistilannekartta 405-457-1-6, 405-501-1-4
Pohjapiirrokset 405-457-1-6, 405-501-1-4
Pelastuslaitoksen lausunto 405-457-1-6, 405-501-1-4
Ote asemakaavaehdotuksesta 405-457-1-6, 405-501-1-4
Museon lausunto 405-457-1-6, 405-501-1-4
Kiinteistö- ja tonttikartta 405-457-1-6, 405-501-1-4
ELY-keskuksen lausunto 405-457-1-6, 405-501-1-4
Asemapiirustus 405-457-1-6, 405-501-1-4
Asemakaavaote 405-457-1-6, 405-501-1-4
Ympäristökartta 405-418-1-36
Yleiskaavaote 405-418-1-36
Sijaintikartta 405-418-1-36
Poikkeamistilannekartta 405-418-1-36
Museon lausunto 405-418-1-36
Asemapiirros 405-418-1-36
Asemakaavaote 405-418-1-36
Yleiskaavaote 405-10-9901-0
Sijaintikartta 405-10-9901-0
Poikkeamistilannekartta 405-10-9901-0
Maaomaisuuden hallinnan lausunto 405-10-9901-0
Jätekatos rakennuspiirustukset 405-10-9901-0
Asemapiirros 405-10-9901-0
Asemakaavaote 405-10-9901-0
Ympäristötoimen lausunto ympäristöterveys 405-17-113-1
Ympäristötoimen lausunto ympäristönsuojelu 405-17-113-1
Yleiskaavaote 405-17-113-1
Väyläviraston lausunto 405-17-113-1
Vireillä Keskustaajaman oyk eteläinen vaihe 2 2030 405-17-113-1
Sijaintikartta 405-17-113-1
Poikkeamistilannekartta 405-17-113-1
Asemapiirros 405-17-113-1
Asemakaavaote 405-17-113-1
Museon lausunto purkulupaan 405-17-113-1
17.4.2019 Pöytäkirja Marssitien yleissuunnitelma_2018-12-07
Valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä j
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavaselostus/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavakartta/2700/Lappeen päiväkotikoulu
Ympäristötoimen lausunto 405-409-2-42
Yleiskaavaote 405-409-2-42
Vireillä Keskustaajaman oyk eteläinen vaihe 2 2030 405-409-2-42
Sijaintikartta 405-409-2-42
Poikkeamistilannekartta 405-409-2-42
ELY-keskuksen lausunto 405-409-2-42
Asemapiirrokset 405-409-2-42
Mobiililippu Palvelusopimus Savonlinja Oy
Palvelusopimuksen hintaliite Savonlinja Oy
Kaunis Veera -veistoksen sijoituspaikkasuunnitelma Rantapuistoon
Etelä-Karjalan museon lausunto Kaunis Veera -veistoksen ja suihkualtaan sijoitussuunnitelmasta Ranta
Museoviraston lausunto Kaunis Veera -veistoksen ja suihkualtaan sijoitussuunnitelmasta Rantapuistoon
Kaupunkikuvatyöryhmän lausunto Kaunis Veera -veistoksen ja suihkualtaan sijoitussuunnitelmasta Ranta
Kaupunkisuunnittelun lausunto Kaunis Veera -veistoksen ja suihkualtaan sijoitussuunnitelmasta Rantap
Yksityishenkilön muistutus Kaunis Veera veistoksen sijoituspaikasta 26.3.2019
Yksityishenkilön muistutus koskien Kaunis Veera -patsaan sijoittamista Kirkkokadun jatkeelle 5.4.201
Havainnekuva Rantapuistosta, Kaunis Veera -veistos ja suihkuallas
3.4.2019 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2660/Keskuskatu 2-6
Selostus / K2660 / Keskuskatu 2-6
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2660/Keskuskatu 2-6
Kaavakartta/K2701/Ihalaisen ratakaava
Selostus / K2701 / Ihalaisen ratakaava
Selostuksen liitteet 1-4/K 2701/ Ihalaisen ratakaava
Yleiskaavaote 405-480-1-327
Sijaintikartta 405-480-1-327
Poikkeamistilannekartta 405-480-1-327
Pohja, leikkaus 405-480-1-327
Pohja, leikkaus 2 krs muutos 405-480-1-327
Julkisivut 405-480-1-327
Asemapiirros 405-480-1-327
Liikennöintisopimus koulukuljetuksesta kohde 17 Kajon Oy 2018
Kajon Oy oikaisuvaatimus 15.3.2019
Ympäristötoimen lausunto 405-576-1-3
Ympäristökartta 405-576-1-3
Yleiskaavaote 405-576-1-3
Sijaintikartta 405-576-1-3
Poikkeamistilannekartta 405-576-1-3
ELY-keskuksen lausunto 405-576-1-3
Asemapiirros 405-576-1-3
20.3.2019 Pöytäkirja Kauppakirjaluonnos 831-437-1-14, Päiviönsaaren rakennuspaikka nro 4
Sijaintikartta 831-437-1-14, Päiviönsaari nro 4
Asemakaavaote 405-64-77-2
Ympäristötoimen lausunto 405-64-77-2
Ympäristökartta 405-64-77-2
Yleiskaavaote 2030 läntinen osa-alue 405-64-77-2
Yleiskaavaote 405-64-77-2
Sijaintikartta 405-64-77-2
Poikkeamistilannekartta 405-64-77-2
Pohjapiirros 405-64-77-2
Asemapiirros 405-64-77-2
Asemakaavaote Skinnarilan kampus 405-64-77-2
Kauppakirjaluonnos, Muukonniemen koulu
Sijaintikartta 405-410-1-13, Muukonniemen koulu
Sijaintikartta 405-10-7-29
Poikkeamistilannekartta 405-10-7-29
Ote yleiskaavasta 405-10-7-29
Asemapiirros 405-10-7-29
Asemakaavaote 405-10-7-29
Kaunis Veera -veistoksen sijoituspaikkasuunnitelma Rantapuistoon
Havainnekuva Rantapuistosta, Kaunis Veera -veistos ja suihkuallas
Kauppakirjaluonnos, Pontuksen nuorisotalo
Sijantikartta 405-41-57-1,
Luonnos Lappeenrannan kaupungin hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta 2018-2019
Asemakaavoituksen käynnistämissopimus liitteineen, Pikisaari
6.3.2019 Pöytäkirja Selostus / K2701 / Ihalaisen ratakaava
Selostuksen liitteet 1-4/K 2701/ Ihalaisen ratakaava
Kaavakartta/K2701/Ihalaisen ratakaava
405-531-2-344, kauppakirjaluonnos
405-531-2-344 Sijaintikartta
Liikennöintisopimus koulukuljetuksesta kohde 17 Kajon Oy 2018
Ympäristötoimen lausunto 405-419-4-16
Sijaintikartta 405-419-4-16
Poikkeamistilannekartta 405-419-4-16
Maakuntakaavaote 405-419-4-16
Asemapiirros 405-419-4-16
20.2.2019 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2586/Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Asemakaavaselostuksen liite 12 / K2586 / Liikenneverkon alustava yleissuunnitelma
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liite 11 A-B Lähiympäristösuunnitelma
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 7 -10
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 4 - 6
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 1 - 3 A-E
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liite 2 Havainnekuva
Asemakaavaselostus / K2586 / Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Karttaliite varattavasta tontista 405-56-60-5
Yleiskaavaote 405-41-54-1
Sijaintikartta 405-41-54-1
Poikkeamistilannekartta 405-41-54-1
Pohjapiirros 405-41-54-1
Murheistenranta rakentamistapaohje 405-41-54-1
KKTR_muistio_20181213_M3
Julkisivut 405-41-54-1
ELY-Keskuksen raportti Saimaan vedenkorkeuksista 405-41-54-1
Asemapiirros 405-41-54-1
Asemakaavaote 405-41-54-1
Valtuustoaloite Lappeenrannan Greenreality- strategian yhteisöllisestä kehittämisestä Lukupuiston av
Ympäristötoimen lausunto 405-3-3-2
Yleiskaavaote 405-3-3-2
Sijaintikartta 405-3-3-2
Rakennusvalvonnan lausunto
Poikkeamistilannekartta 405-3-3-2
Pelastuslaitoksen lausunto 405-3-3-2
Ote asemakaavasta 405-3-3-2
Leikkaukset ja pohja 405-3-3-2
Asemapiirros ja pohjapiirros 405-3-3-2
Keskustan kehittämissuunnitelman ohjausryhmän kokouksen 20.2.2019 asialista
6.2.2019 Pöytäkirja Kaavakartta/K2592/Toivonkatu
Selostus liitteineen/K2592/Toivonkatu
Vuosikorjaustyöt 2019, Tilakeskus
Pienet investoinnit 2019, Tilakeskus
23.1.2019 Pöytäkirja Kaupunkikehityslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat käyttösuunnitelmat 2019-2021
Asemakaavakartta/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Asemakaavanselostus ja liitteet 1-8/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Elka laskujen hyväksyjät 23012019
Ympäristötoimen lausunto 405-519-2-66
Väyläviraston lausunto 405-519-2-66
Sijaintikartta 405-519-2-66
Rajavartiolaitoksen lausunto 405-519-2-66
Poikkeamistilannekartta 405-519-2-66
Maakuntakaavaote 405-519-2-66
Asemapiirros 405-519-2-66
Tullin lausunto 405-519-2-66
Voisalmensaarelaiset ry:n esitys kaupungille neuvottelujen käynnistämisestä Kaakkois-Suomen ELY-kesk
Yleiskaavaote 405-7-9904-0
Uusi varasto 405-7-9904-0
Purettava varasto 405-7-9904-0
Poikkeamistilannekartta 405-7-9904-0
Museon lausunto 405-7-9904-0
Liikuntatoimen vastine naapureiden huomautuksiin 405-7-9904-0
Asemapiirros 405-7-9904-0
Asemakaavaote 405-7-9904-0
Sijaintikartta 405-7-9904-0
Seurojen katokset 405-7-9904-0
Vuosikorjaustyöt 2019, Tilakeskus
Pienet investoinnit 2019, Tilakeskus
9.1.2019 Pöytäkirja Ilmasto-ohjelman tilanne ja jatko
Monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin investointi- ja rahoitusasiantuntijan tarjouspyyntö
Monitoimiareenan investointi- ja rahoitusasiantuntijatarjousten vertailu ja pisteytys
Aiesopimusluonnos 2019-2020 Lappeenranta
Elinkeinopoliittiset investointihankkeet
Maisematyölupa-aluekartta Kuuselan maavalli 405-13-9903-0
Ympäristötoimen lausunto 405-520-2-220
Ympäristökartta 405-520-2-22
Sijaintikartta 405-520-2-22
Poikkeamistilannekartta 405-520-2-22
Maakuntakaavaote 405-520-2-22
Lausunto LUOMUS 405-520-2-22
Asemapiirros ja tieyhteys 405-520-2-22
Asemapiirustus, kevyen liikenteen väylä välillä Katajakatu - Helsingintien suojatie
Asemakaavaselostus/K2664/Tellervonkatu
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2664/Tellervonkatu
Asemakaavakartta/K2664/Tellervonkatu
Monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin investointi- ja rahoitusasiantuntijan tarjouspyyntö
Vuosi 2018
12.12.2018 Pöytäkirja Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n välinen palvelusopimus hulevesien hoitoo
Kaavakartta/K2592/Toivonkatu
Selostus liitteineen/K2592/Toivonkatu
Sijaintikartta 405-9-33-3
Saunaosaston piirrokset 405-9-33-3
Poikkeamistilannekartta 405-9-33-3
Asemapiirros 405-9-33-3
Asemakaavaote 405-9-33-3
Kaavoitusohjelma 2019-2021 kartat
Kaavoitusohjelma 2019-2021 Kohdeluettelo
Asemakaavakartta/K2664/Tellervonkatu
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2664/Tellervonkatu
Asemakaavaselostus/K2664/Tellervonkatu
Ympäristötoimen lausunto 405-4-57-3
Yleiskaavaote 405-4-57-3
Sijaintikartta 405-4-57-3
Poikkeamistilannekartta 405-4-57-3
Ote asemakaavasta 405-4-57-3
Maaomaisuuden hallinnan lausunto 405-4-57-3
Asemapiirros 405-4-57-3
28.11.2018 Pöytäkirja Asemakaavakartta osa 2/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 1/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostuksen_liitteet_1-9/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostus/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Joutsenon Likosenlahden kauppakirjaluonnos 405-535-23-13
Asemakaavakartta/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostus/K2655/Joutsenon rautatiealue
Ympäristötoimen lausunto 405-69-131-4
Valokuvat 405-69-131-4
Sijaintikartta 405-69-131-4
Poikkeamistilannekartta 405-69-131-4
Ote asemakaavasta 405-69-131-4
Melumallinnus 191018 405-69-131-4
Melumallinnus 070916 405-69-131-4
Meluesteaidan rakenne 405-69-131-4
Maaomaisuuden hallinnan lausunto 405-69-131-4
Asemapiirros Edellinen poikkeaminen 405-69-131-4
Asemapiirros 405-69-131-4
Yleiskaavaote 405-10-24-9
Sijaintikartta 405-10-24-9
Poikkeamistilannekartta 405-10-24-9
Pohjapiirustukset 405-10-24-9
Julkisivut ja leikkaus 405-10-24-9
Asemapiirros 405-10-24-9
Asemakaavaote 405-10-24-9
Yleiskaavaote 405-535-2-153
Sijaintikartta 405-535-2-153
Ote asemakaavasta 405-535-2-153
Lausunto ympäristötoimi 405-535-2-153
Lausunto Maaomaisuuden hallinta 405-535-2-153
Asemapiirros 405-535-2-153
Poikkeamistilannekartta 405-535-2-153
14.11.2018 Pöytäkirja Tarkennettu suunnitelmakartta, maisematyölupa Kaislaranta (405-438-1-74)
Hulevesitulvariskien_arviontiraportti_2 kierros_LPR
Lausunto hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen
Valtakadun pysäköintipaikat 08112018
31.10.2018 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-12/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostus/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Kaavakartta/K2683/Rajamarket
Selostuksen liitteet 1-8/K2683/Rajamarket
Asemakaavaselostus/K2683/Rajamarket
Sijantikartta 405-408-1-52, Hyväristönmäki
Kauppakirjaluonnos 405-408-1-52, Hyväristönmäki
Kauppakirjaluonnos 831-437-1-14, Päiviönsaaren rakennuspaikka nro 2
Sijaintikartta 831-437-1-14, Päiviönsaari
Tarjouskilpailun yhteenveto 831-437-1-14
Yleiskaavaote 405-4-57-3
Suunnitellut muutokset 405-4-57-3
Sijaintikartta 405-4-57-3
Poikkeamistilannekartta 405-4-57-3
Ote asemakaavasta 405-4-57-3
Lausunto ympäristötoimi 405-4-57-3
Lausunto museotoimi 405-4-57-3
Lausunto Maaomaisuuden hallinta 405-4-57-3
Asemapiirros 405-4-57-3
Valtakadun pysäköintipaikat
Sopimusluonnos: Tievalaistuksien omistuksen siirto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Lappeenrannan ka
Kunnossapitoluokitus talvikunnossapito 2018
17.10.2018 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto 405-408-1-30
Ympäristökartta 405-408-1-30
Yleiskaavaote 405-408-1-30
Suunnittelualue E2 ja maisemaselvitys Keskustaajaman oyk, eteläinen osa-alue, vaihe 2 405-408-1-30
Sijaintikartta 405-408-1-30
Poikkeamistilannekartta 405-408-1-30
Asemapiirros 405-408-1-30
Ote maakuntakaavasta 405-408-1-30
Kunnossapitoluokitus talvikunnossapito 2018
Yleiskaavaote 405-10-9-14
Sijaintikartta 405-10-9-14
Poikkeamistilannekartta 405-10-9-14
Pohjapiirustus 2. krs muutosten jälkeen 405-10-9-14
Pohjapiirustus 2. krs alkuperäinen 405-10-9-14
Asemakaavaote 405-10-9-14
Asemapiirros 405-10-9-14
Päivitetyt kehykset
Päivitetyt käyttösuunnitelmat
Kiinteistö Oy Jänhiälän Saloportin korvausvaatimus Lappeenrannan kaupungille
Selostus/K2642/As Oy Matruusi
Selostuksen liitteet 1-7/K2642/As Oy Matruusi
Kaavakartta/K2642/As Oy Matruusi
Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto- ja ilmoittautumispyyntö alueellisen junaliikenteen järje
Suunnitelmakartta_Mt 387_rakennustoimenpiteet 2019
MT387, toteuttamissopimus Nordkalk Oy Ab_Lpr kaupunki
MT387, toteuttamissopimus Ely_Lpr kaupunki
3.10.2018 Pöytäkirja Asemakaavakartta Keisarinkaava 405-501-1-0
Asemapiirustus, aitapiirustus 405-501-1-0
Julkisivut Mainokset julkisivussa 405-501-1-0
Jäteaitaus 405-501-1-0
Kaupunkikuvatyöryhmän muistio 405-501-1-0
Leikkaukset A-A ja B-B 405-501-1-0
Museon lausunto rakennus- ja poikkeamislupaan 405-501-1-0
Pelastuslaitoksen lausunto rakennus- ja poikkeamislupaan 405-501-1-0
Pohjapiirustus 405-501-1-0
Poikkeamistilannekartta 405-501-1-0
Sijaintikartta 405-501-1-0
Tarjoilualue 405-501-1-0
Yleiskaavaote 405-501-1-0
Ympäristötoimen lausunto rakennus- ja poikkeamislupaan 405-501-1-0
Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimintasääntö versio 3.10.2018
Lappeenrannan lentoasemaselvitys LOPPURAPORTTI 2018-05-14
Asemapiirustus, pituusleikkaus raitti J2, tyyppipoikkileikkaus
Katajakatu-Helsingintie_kevyen liikenteen väylä
19.9.2018 Pöytäkirja Lauritsalan koulun hankesuunnitelmaluonnos
Valokuvat maisematyölupa 405-531-2-347
Selostus/K2642/As Oy Matruusi
Kaavakartta/K2642/As Oy Matruusi
Selostuksen liitteet 1-7/K2642/As Oy Matruusi
Ympäristötoimen lausunto 405-561-1-4
Ympäristökartta 405-561-1-4
Vesihuoltosuunnitelma 405-561-1-4
Toimisto Pohjapiirros ja leikkaukset 405-561-1-4
Toimisto Julkisivut 405-561-1-4
Sijaintikartta 405-561-1-4
Poikkeamistilannekartta 405-561-1-4
Ote Joutsenon yleiskaavasta 405-561-1-4
Määräalan M602 sijainti 405-561-1-4
Maakuntakaavaote 405-561-1-4
KKTR muistio 405-561-1-4
Kalustohalli Pohja, julkisivut, leikkaus 405-561-1-4
ELYn lausunto 405-561-1-4
Asemapiirros 405-561-1-4
Kauppakirjaluonnos 405-535-10-148
5.9.2018 Pöytäkirja Sijaintikartta ja kaavoitustilanne
Mööpeli-Mekka Oy:n oikaisuvaatimus kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 15.8.2018 vuokran nousun s
Kaavakartta/k2674/Metodistikirkko
Selostuksen liitteet 1-6/k2674/Metodistikirkko
Selostus/k2674/Metodistikirkko
Asemakaavakartta K2671 Snellmaninkatu 10
Selostus/K2671/Snellmaninkatu 10
Selostuksen liitteet 1-5/K2671/Snellmaninkatu 10
Asemapiirrokset 405-483-10-17
Saapuneet lausunnot 405-483-10-17
Kyläkriteerit-selvitys 405-483-10-17
Ympäristötoimen lausunto 405-476-2-31, -60
Ympäristökartta 405-476-2-31, -60
Poikkeamistilannekartta 405-476-2-31, -60
Maakuntakaavaote 405-476-2-31, -60
Asemapiirros 405-476-2-31, -60
Sijaintikartta 405-476-2-31, -60
15.8.2018 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto 405-416-1-85
Yleiskaavaote 405-416-1-85
Valokuvakooste 405-416-1-85
Sijaintikartta 405-416-1-85
Poikkeamistilannekartta 405-416-1-85
Maakuntakaavaote 405-416-1-85
Asemapiirros, pohja, julkisivut, leikkaus 405-416-1-85
Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Kaavaselostus ja liitteet 1-6/K2654/Joutsenon S-market
Asemakaavakartta/K2654/Joutsenon S-market
Elinvoima ja kaupunkikehitys toimintasuunnitelmaluonnos
Ympäristötoimen lausunto 405-437-3-228
Yleiskaavaote 405-437-3-228
Sijaintikartta 405-437-3-228
Päärakennus, julkisivut, leikkaus 405-437-3-228
Poikkeamistilannekartta 405-437-3-228
Pohjapiirros päärakennus 2. kerros 405-437-3-228
Museon lausunto 405-437-3-228
Asemapiirros 405-437-3-228
Ote OAS Laihianrannan asemakaava 405-437-3-228
8.8.2018 Pöytäkirja Sijaintikartta 405-9-33-3
Saunaosaston piirrokset 405-9-33-3
Poikkeamistilannekartta 405-9-33-3
Asemapiirros 405-9-33-3
Asemakaavaote 405-9-33-3
Sijaintikartta 405-69-137-10
Poikkeamistilannekartta 405-69-137-10
Asemapiirros ja maastoleikkaus 405-69-137-10
Asemakaavaote 405-69-137-10
Yleiskaavaote 405-24-9-1
Sijaintikartta 405-24-9-1
Poikkeamistilannekartta 405-24-9-1
Pohjapiirrokset 405-24-9-1
Museon lausunto 405-24-9-1
Asemapiirros 405-24-9-1
Asemakaavaote 405-24-9-1
Ympäristötoimen lausunto 405-14-1-1
Yleiskaavaote 405-41-1-1
Sijaintikartta 405-14-1-1
Poikkeamistilannekartta 405-14-1-1
Ote ajantasa-asemakaavasta 405-14-1-1
Maaomaisuuden hallinta lausunto 405-14-1-1
Asemapiirros 405-14-1-1
Asemakaavaote 405-14-1-1
Yleiskaavaote 405-7-20-16
Sijaintikartta 405-7-20-16
Poikkeamistilannekartta 405-7-20-16
Museon lausunto 405-7-20-16
Asemapiirros 405-7-20-16
Asemakaavaote 405-7-20-16
27.6.2018 Pöytäkirja Liikenneturvallisuustyön perusteet ja toimintamalli Lappeenranta
Toimenpiteet Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma
Esite_Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma
Verohallinnon päätös 6.6.2018, tuloverotuksen ennakkoratkaisu
13.6.2018 Pöytäkirja Asemakaavakarttaehdotus/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavaselostus/K2678/Palstakujan päiväkoti
suunnittelutarvelausunto Montolan kylän tilalle Kesso
Ympäristökartta 405-455-2-5
Yleiskaavaote keskustaajaman yleiskaavan tarkistus 1999 405-455-2-5
Yleiskaavaote keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue 405-455-2-5
Sijaintikartta 405-455-2-5
Poikkeamistilannekartta 405-455-2-5
Maakuntakaavaote 405-455-2-5
Asemapiirros 405-455-2-5
Yleiskartta keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 3. vaihe 405-465-2-59
Yleiskaavaotteet 405-465-2-59
Sijaintikartta 405-465-2-59
Poikkeamistilannekartta 405-465-2-59
Maakuntakaavaote 405-465-2-59
Asemapiirros 405-465-2-59
suunnittelutarvelausunto Pajarilan kylän tilalle Hessu 2{3}59 (Lausunto) (ID 16207)
Ympäristötoimen lausunto poikkeamislupahakemuksesta Marina Saimaan Portti Oy Telakantie 8
Pelastuslaitoksen lausunto - Marina Saimaan Portti 405-33-73-3
Yleiskaavaote 405-33-73-3
Sijaintikartta 405-33-73-3
Poikkeamistilannekartta 405-33-73-3
Pohja, julkisivut ja leikkaus 405-33-73-3
Asemakaavaote 405-33-73-3
Asemapiirros 405-33-73-3
Poikkeamistilannekartta 405-68-10-2
Pohjapiirustus 405-68-10-2
Asemapiirros 405-68-10-2
Asemakaavaotteet 405-68-10-2
Sijaintikartta 405-68-10-2
Elinvoiman ja kaupunkikehitys toimialan toimintasääntö versio 13.6.2018 Esityslistalle
Muutokset paikallisliikenteen aikatauluihin 9.8.2018 alkaen
30.5.2018 Pöytäkirja Suunnitelmakartta 405-405-12-2
Asemakaavan luontoselvityksen ote
Päivitetty suunnitelmakartta 29.5.18
Selostuksen liitteet_4-11/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet_1-3/K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Kaavakarttaehdotus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Asemakaavaselostus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Lausunnot 405-61-10-1
Sijaintikartta 405-61-10-1
Poikkeamistilannekartta 405-61-10-1
Asemapiirros 405-61-10-1
Asemakaavaote 405-61-10-1
Yleiskaavaote 405-468-1-120
Sijaintikartta 405-468-1-120
Poikkeamistilannekartta 405-468-1-120
Asemapiirros 405-468-1-120
Suunnittelutarvelausunto Partalan kylän tilalle Puukangas RN{3}o 1{3}20 (405-468-1-120) (Lausunto) (
Pelastuslaitoksen lausunto - Puukangas Lpr
Lausunnot maaomaisuuden hallinta 405-468-1-120
Sopimusluonnos Pontuksen koulun kohdan melusuojauksesta
Liite 1 Asemapiirros 405-538-11-428
Liite 2 Poikkeamistilannekartta 405-538-11-428
Liite 3 Sijaintikartta 405-538-11-428
Liite 4 Elyn lausunto 405-538-11-428
Liite 5 Asemakaavatilanne 405-538-11-428
Cata3Pult hanke-esitys
16.5.2018 Pöytäkirja Vieraslajisuunnitelma 2018
2.5.2018 Pöytäkirja Asemapiirros 405-519-7-4
Luontoselvitys Pöyry Finland Oy:ltä poikkeamislupaan 519 Nuijamaan kylän tilalle Rantalahti RN:o 7:4
Lausunto liikennevirastolta poikkeamishakemuksesta 519 Nuijamaan kylän Rantalahti tilalle RN:o 7:4
Rajavartiolaitoksen esikunnan lausunto poikkeamishakemuksesta 519 Nuijamaan kylän Rantalahti tilalle
Uusi lausunto tullilta poikkeamishakemuksesta 519 Nuijamaan kylän Rantalahti tilalle RN:o 7:4
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto poikkeamishakemukseen 519 Nuijamaan kylän tilalle Rantalahti
Ympäristötoimen lausunto poikkeamislupaan Nuijamaa Rantalahti
Sijaintikartta 405-519-7-4
Poikkeamistilannekartta 405-519-7-4
Maakuntakaavaote 405-519-7-4
Lisälausunto Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta poikkeamishakemukseen 519 Nuijamaan kylän tilall
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto poikkeamishakemukseen Lahnajärv
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto poikkeamishakemukseen 572 Lahnajärven kylän Lamminvuor
Poikkeamistilannekartta 405-572-11-6
Sijaintikartta 405-572-11-6
Yleiskaavaote 405-572-11-6
Yleiskartta 405-572-11-6
Asemapiirros- 405-572-11-6
Ympäristökartta 405-419-2-13
Sijaintikartta 405-419-2-13
Poikkeamistilannekartta 405-419-2-13
Maakuntakaavaote 405-419-2-13
Asemapiirros 405-419-2-13
Lappeenrannan seudun ympäristötoimenn lausunto Riku ja Satu Viirun suunnittelutarveratkaisuhakemukse
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen laskujen hyväksyjät 2.5.2018
Asemakaavaehdotus/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Asemakaavaselostus liitteineen/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Selostus/K2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Kaavakartta/K2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Selostuksen liitteet/2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Tarjousten avauspöytäkirja
Muutossopimus - Muutos hallinnointi- ja hoitosopimukseen, luonnos 26.4.2018 (Sopimus)
Sopimus toimitilojen hallinnoinnista ja hoidosta 24.5.2017
Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehitys toimialan toimintasääntö
18.4.2018 Pöytäkirja Poikkeamistilannekartta 405-492-7-7
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto Lappeenrannan seurakuntayhtymän poikkeamishakemuksesta
Asemapiirros 405-492-7-7
Ote maakuntakaavasta 405-492-7-7
Sijaintikartta 405-492-7-7
Metsästysvuokrasopimusmalli
Sopimusluonnos, Lappee Fest 2018 -tapahtuma, Etelä-Karjalan Osuuskauppa
Kartta tapahtuma-alueesta, Lappee Fest 2018
11.4.2018 Pöytäkirja Asemakaavaselostuksen liitteet 6-11 /k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Asemakaavan selostus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Kaavakarttaehdotus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Vastine lasten ja nuorten lautakunnan 10.4.2018 antamaan lausuntoon kaavaehdotuksesta (26.3.2018)
4.4.2018 Pöytäkirja Asemapiirros 405-555-6-5
Yleiskaavaote 405-555-6-5
Ilmakuva 405-555-6-5
Poikkeamistilannekartta 405-555-6-5
Maakuntakaavaote 405-555-6-5
Valtakadun liikenne Marian aukion kohdalla, Yrityskyselyjen tulokset
Keskusta-alueen liikennemäärät eri sulkemisvaihtoehdoilla
Kirkkokadun työmaan aikaiset liikennejärjestelyt (luonnos)
Keskustan pysäköintilaitokset
Asemakaavaselostuksen liitteet 6-11 /k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Asemakaavan selostus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Kaavakarttaehdotus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Ote ajantasa-asemakaavasta
Ote ajantasayleiskaavasta
Asemakaavakartta/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Selostus liitteineen/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Muutokset paikallisliikenteen aikatauluihin 4.6.-8.8.2018
Kourulan päiväkotikoulu hankesuunnitelmaluonnos 27.2.2018
21.3.2018 Pöytäkirja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n hakemukset Osuustie 1-3, 5, 6 ja 7:n aravarajoituksista vapauttamis
Lappeenrannan Asuntopalvelun saatekirje Osuustien talojen rajoitusasiassa
Yleiskaavaote 405-477-1-235
Vireillä oleva keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue 405-477-1-235
Sijaintikartta 405-477-1-235
Poikkeamistilannekartta 405-477-1-235
Asemapiirros 405-477-1-235
Asemapiirros 405-874-1-1
Maakuntakaavaote 405-874-1-1
Paikannuskartta 405-874-1-1
Pohjapiirros ja julkisivut 405-874-1-1
Poikkeamistilannekartta 405-874-1-1
Sijaintikartta 405-874-1-1
Valokuvia 405-874-1-1
Yleiskaavaote 405-874-1-1
Keskusta-alueen liikennemäärät eri sulkemisvaihtoehdoilla
Kirkkokadun työmaan aikaiset liikennejärjestelyt (luonnos)
Keskustan pysäköintilaitokset
7.3.2018 Pöytäkirja Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan toimintasuunnitelman toteuma 2017
Liite 1 Kaupunkikehityslautakunnan päätös 29.11.2017 § 142
Liite 2.1 Asemapiirros
Liite 2.2 Lainhuutotodistus
Liite 3 Selvitys kuulemisesta
Liite 4.2 ELY-keskuksen lausunto
Liite 8 Maakuntakaavaote
Liite 4.1 Ympäristötoimen lausunto
Liite 4.3 Liikenneviraston lausunto naapurina
Liite 4.4 Maaomaisuuden hallinnan lausunto naapurina
Liite 5 Kartta, johon on merkitty lähialueen poikkeamispäätökset
Liite 6 Osayleiskaavakartta ja merkinnät
Liite 7 Osayleiskaavan selostus
Liite 9 Kiinteistörekisterin karttaote
Liite 10 Emätilaselvitys ja rantaviivan mitoitus
Valituskirjelmä Flora House Itä-Suomen hallinto-oikeus 03278-17-4111
Liite 2.3 Sijaintikartta
Asemapiirros 405-543-2-181
Ote asemakaavasta 405-543-2-181
Ote vireillä olevasta Korvenkylän osayleiskaavasta 2030 405-543-2-181
Pohjapiirros, leikkaus, julkisivut 405-543-2-181
Poikkeamistilannekartta 405-543-2-181
Sijaintikartta 405-543-2-181
Asemakaavaote 405-531-2-50
Asemapiirros 405-531-2-50
Julkisivut, pohja ja leikkaus 405-531-2-50
Poikkeamistilannekartta 405-531-2-50
Sijaintikartta 405-531-2-50
Yleiskaavaote 405-531-2-50
Sijaintikartta 405-4-6-44
Poikkeamistilannekartta 405-4-6-44
Leikkauspiirustus 405-4-6-44
Asemapiirros 405-4-6-44
Asemakaavaote 405-4-6-44
21.2.2018 Pöytäkirja Asemakaavaote 405-23-25-1
Asemapiirros 405-23-25-1
Julkisivut 405-23-25-1
Pohjapiirros 405-23-25-1
Poikkeamistilannekartta 405-23-25-1
Sijaintikartta 405-23-25-1
Valokuvia 405-23-25-1
Asemapiirros 405-444-4-67
Maakuntakaavaote 405-444-4-67
Poikkeamistilannekartta 405-444-4-67
Sijaintikartta 405-444-4-67
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen laskujen hyväksyjät
Mielipide, Imatrantien katusuunnitelma plv 0-494
UIR Hankkeen kumppanuussopimus
UIR hankkeen Tukisopimus
Sijaintikartta 405-410-1-111
Lisäkirje 16.1.2018
Kaupunkikehityslautakunnan päätös 27.12.2017 § 165 405-410-1-111
Asianosaisen vaatimus 8.1.2018
24.1.2018 Pöytäkirja Asemapiirros 405-539-1-655
Sijaintikartta 405-539-1-655
Ote asemakaavasta 405-539-1-655
Poikkeamistilannekartta 405-539-1-655
Asemapiirros 405-454-1-52
Maakuntakaavaote 405-454-1-52
Naapurin huomautukset kartta 405-454-1-52
Ote osayleiskaavasta 405-454-1-52
Pohjapiirustukset 405-454-1-52
Sijaintikartta 405-454-1-52
Poikkeamistilannekartta 405-454-1-52
MUUTOKSET LINJA 3 29.1.2018
Liite 1: Itä-Suomen hallinto-oikeuden lähete 12.1.2018 nro 397/18
Liite 2: Asunto Oy Pallonpuistikko Valituskirjelmä 4.12.2017
Liite 3: Ote Lappeenrannan kaupunki Kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 15.11.2017 B-lista § 3 va
Liite 4: Viranhaltijapäätös 10.10.2017 Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö Katuisännöitsijä §
Liite 5: Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehitystoimialan toimintasääntö, etusivu ja s
Villimiehenkatu 10, tarjousten avauspöytäkirja 3.10.217
Kartta Liikuntakeskus Huhtari Oy:lle myytävästä alueesta
Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa