Kokousasiat - Kaupunkikehityslautakunta 21/2018 (28.11.2018)

Kokousasia Liitteet
§291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§292 Pöytäkirjan tarkastus
§293 Lappeenrannan Korvenkylän rautatiealueiden asemakaava, asemakaavan muutos, asemakaavan kumoaminen ja tonttijako Asemakaavakartta osa 2/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 1/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostuksen_liitteet_1-9/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostus/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
§294 Lappeenrannan Joutsenon rautatiealueiden asemakaavan muutos Asemakaavakartta/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostus/K2655/Joutsenon rautatiealue
§295 Lausunto Terttu Finskan ja Riitta Munnukan valtuustoaloitteeseen 27.3.2017 ”Rakenna perheesi näköinen koti”
§296 Poikkeamislupa 10 Alakylän kaupunginosan korttelin 24 tontille 9 Yleiskaavaote 405-10-24-9
Sijaintikartta 405-10-24-9
Poikkeamistilannekartta 405-10-24-9
Pohjapiirustukset 405-10-24-9
Julkisivut ja leikkaus 405-10-24-9
Asemapiirros 405-10-24-9
Asemakaavaote 405-10-24-9
§297 Poikkeamislupa 535 Joutsenon kylän tilalle TonttiI 34/1 RN:o 2:153 Yleiskaavaote 405-535-2-153
Sijaintikartta 405-535-2-153
Ote asemakaavasta 405-535-2-153
Lausunto ympäristötoimi 405-535-2-153
Lausunto Maaomaisuuden hallinta 405-535-2-153
Asemapiirros 405-535-2-153
Poikkeamistilannekartta 405-535-2-153
§298 Poikkeamislupa 69 Ruoholammen kaupunginosan korttelin 131 tontille 4 Ympäristötoimen lausunto 405-69-131-4
Valokuvat 405-69-131-4
Sijaintikartta 405-69-131-4
Poikkeamistilannekartta 405-69-131-4
Ote asemakaavasta 405-69-131-4
Melumallinnus 191018 405-69-131-4
Melumallinnus 070916 405-69-131-4
Meluesteaidan rakenne 405-69-131-4
Maaomaisuuden hallinnan lausunto 405-69-131-4
Asemapiirros Edellinen poikkeaminen 405-69-131-4
Asemapiirros 405-69-131-4
§299 Joutsenon Likosenlahden venesatama-alueen myyminen Joutsenon Veneseura r.y:lle Joutsenon Likosenlahden kauppakirjaluonnos 405-535-23-13
§300 Ennakkoilmoitus aravarajoituslain 8 § 3 momentin tarkoittaman lunastusoikeuden käyttämättä jättämisestä kiinteistöllä 405-32-27-3 sijaitsevan rakennuksen osalta
§301 Kimpisen urheilukeskuksen kunnostus, 2. rakennusvaiheen rakentamispäätös
§302 Kimpisen urheilukeskuksen kunnostus, 2. rakennusvaiheen urakoitsijavalinta (hankinta-asia)
§303 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa