Kokousasiat - Kaupunkikehityslautakunta 21/2019 (13.11.2019)

Kokousasia Liitteet
§353 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§354 Pöytäkirjan tarkastus
§355 Käsittelyjärjestyksen muutos
§356 Työpaikkatontin 405-53-11-2 varaaminen, MMK-Kuljetus Oy
§357 Suunnittelutarveratkaisu 560 Soljolan kylän tiloista Tomula RN:o 3:8 ja Tyrmi RN:o 2:8 muodostettavalle määräalalle Asemapiirros Kontu 405-560-2-8
§358 Suunnittelutarveratkaisu 471 Piutulan kylän tilalle Mansikkapaikka RN:o 4:6 Asemapiirros 405-471-4-6
§359 Yhdyskuntatekniset palvelut 2019 kyselytutkimus
§360 Katu ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailu 2018
§361 Lausunto tieliikennelain muutosehdotukseen kotihoidon työntekijöiden pysäköintioikeuksista
§362 Katujen, kevyen liikenteen raittien ja jalkakäytävien kunnossapitoluokitus ja aurausohjelma 2019 – 2020
§363 Lisäauto Joutsenon väistökuljetuksiin
§364 Lähiliikenteen liikennöintisopimusten ensimmäisen optiovuoden käyttö
§365 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa