Kokousasiat - Kaupunkikehityslautakunta 10/2020 (13.5.2020)

Kokousasia Liitteet
§128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§129 Pöytäkirjan tarkastus
§130 Käsittelyjärjestyksen muutos
§131 Suunnittelutarveratkaisu 480 Saikkolan kylän tilalle Tuuva (405-480-1-295) Asemapiirros 405-480-1-295
LIITE 1 Hakijan vastine saapuneisiin huomautuksiin 405-480-1-295
LIITE 2 kaupunkisuunnittelun vastine saapuneisiin huomautuksiin
§132 Joutsenon Auto- ja Kuljetuspalvelu Oy:n oikaisuvaatimus kaupunkikehityslautakunnan päätökseen Joukkoliikenteen varautuminen korona-viruksen johdosta
§133 Lappeenrannan Työkonehuolto Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien Kaluston huolto- ja korjauspalvelujen hankintaa 2020-2022 Lappeenrannan Työkonehuolto Oy:n oikaisuvaatimus kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 1.4.2020 § 1
Hankintapäätös kaluston huolto- ja korjauspalvelut 2020-2022
§134 Hakalintien katusuunnitelman hyväksyminen ((33 Lauritsala – 36 Hakali)
§135 Lumikontien katusuunnitelman hyväksyminen (39 Hartikkala)
§136 Torpparintien katusuunnitelman hyväksyminen (36 Hakali)
§137 Välitien katusuunnitelman välillä Saimaantie – Välitie 3 hyväksyminen (201 Putkinotko)
§138 Asemakaavan muutos 2 Keskus, kortteli 6, tontti 55 ja osa katualuetta (Weeran kortteli) Kaavakartta (liite 7) / K2649 / Weeran kortteli
Asemakaavaselostus / K 2649 / Weeran kortteli
Selostuksen liitteet 1-6 / K2649 / Weeran kortteli
§139 Maastomittauskaluston hankinta
§140 Paikallisliikenteen linjastomuutokset 13.8.2020 alkaen
§141 Maantien 3864 (Ylämaantien) parantamisen välillä Sipari – Pulsa kustannusjako aiesopimus KAS ELY-keskuksen ja Lappeenrannan kaupungin kesken Sipari-Pulsa_mt3864_Aiesopimusluonnos_050502020
§142 Elinkeinopoliittiset investointihankkeet 2020 – 2025 Elinkeinopoliittiset investointihankkeet 2020-2025
§143 Vastineen antaminen markkinaoikeudelle Marssitien maarakennusurakan hankinnasta BridgeWay Infra Oy:n tekemän valituksen johdosta BridgeWay Infra Oy:n valitus
Vastine markkinaoikeuteen, Marssitien maarakennusurakka
§144 Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan käyttösuunnitelman 2020-2022 tarkastaminen Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan päivitetyt kehykset
Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan päivitetyt käyttösuunnitelmat
Investointiosa 2020-2022 siirtyvin kv 30032020
§145 Tiedoksi merkittävät asiat
§146 Kurjentien kunnallistekniikan ja kadun saneeraus, 2. vaihe, urakoitsijan valinta
§147 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa