Kokousasiat - Kaupunkikehityslautakunta 4/2021 (24.2.2021)

Kokousasia Liitteet
§53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§54 Pöytäkirjan tarkastus
§55 Käsittelyjärjestyksen muutos
§56 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 89 Nuijamaa, korttelit 6 ja 29, korttelin 5 tontti 4, liikenne-, satama-, erityis-, lähivirkistys-, pysäköinti- ja katualueita (Nuijamaan entinen tulli) Asemakaavaselostus ehdotus Nuijamaan entinen tulli 14.12.2020 muutettu 11.2.2021
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-8 Nuijamaan entinen tulli 14.12.2020 muutettu 11.2.2021
Asemakaavakartta ehdotus Nuijamaan entinen tulli 14.12.2020 muutettu 11.2.2021 (liite 9)
§57 Asemakaava 441 Lauritsalan kylän osalle tiloja 1:39 ja 1:40, asemakaavan ja tonttijaon muutos 40 Kanavansuu, kortteli 1, tontti 1 sekä osalle puisto-, lähivirkistys- urheilu- ja virkistyspalvelujen-, LP- ja katualuetta Asemakaavaselostus Kanavansuun koulu 20210218
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-8 Kanavansuun koulu
Kanavansuu Liite 9 kaavaehdotus 20210218a
§58 Yritystontin 405-539-17-3 varaaminen, Huoppi Oy
§59 Elinkeinopoliittiset investointihankkeet 2020 – 2025 Elinkeinopoliittiset investointihankkeet, käyttösuunnitelma 2019-2025
§60 Tiedoksi merkittävät asiat
§61 Liukuvalettavien betonireunatukien valutöiden puitejärjestely ajalla 1.5.2021 – 30.4.2023 (+ optio 1v.), puitesopimusurakoitsijoiden valinta (hankinta-asia)
§62 Osallistuvan budjetoinnin kokeilu osana Green Leaf vuoden toimintaa
§63 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa