Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Lupalautakunta

Vuosi 2019 Asiakirja Liitteet
18.12.2019 Esityslista Liite 1: Lupalautakunnan valituskirjelmä (luonnos), Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa
10.12.2019 Pöytäkirja Tiivistelmä Lappeenrannan luonnon monimuotoisuuden alkukartoituksesta 2019
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vv. 2020-2024
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vv. 2020-2024 Liitteet
Kaipia Kimmo eläinsuojailmoitus
Poikkeaminen vähimmäisetäisyydestä 6045b Kaipia Kimmo
6045a eläinsuojataulukot Kaipia Kimmo
Liite karjasuojan ilmoitukseen tiivistelmä Kaipia Kimmo
Naapurietäisyydet kartalla Kaipia Kimmo
Navetta Asemapiirros Kaipia Kimmo
Navetta Pohja Kaipia Kimmo
Pohja Hiehonavetta Kaipia Kimmo
Laakasiilo Pohja Kaipia Kimmo
Laakasiilo Leikkaus Kaipia Kimmo
Leikkaus Hiehonavetta Kaipia Kimmo
Navetta Leikkaus A-A Kaipia Kimmo
Avolietesäiliö Asemapiirros Kaipia Kimmo
Avolietesäiliö Leikkaus Pohja Kaipia Kimmo
Sijaintikartta Kaipia Kimmo
Päätösliite ympäristöluvan peruuttaminen Auto-Silta L. Makkonen
Kokousaikataulu kevät 2020
Liite 1: Kartta YIT Vehkataipale
Asemapiirros YIT Vehkataipale
Nykytilanne, maa-aineslupahakemus, Vehkataipale, YIT Teollisuus Oy
Lopputilanne, maa-aineslupahakemus. Vehkataipale, YIT Teollisuus Oy
Leikkaus 1, maa-aineslupahakemus, Vehkataipale, YIT Teollisuus Oy
Leikkaus 2, maa-aineslupahakemus, Vehkataipale, YIT Teollisuus Oy
Yhtenäislupapäätösliite YIT Vehkataipale 2019
12.11.2019 Pöytäkirja asemapiirros
Etälantala ja sijainti kartta
julkisivut
Liite 3 liikenne
liite 4 riskit
pääpiirustukset (1)
pääpiirustukset vanha
pääpiirustus lietesäiliö
pääpiirustus siilot
Korjattu 6045a eläinsuojataulukot Henri Taipale
Ilmoituspäätös Henri Taipale Lemi
Taipale Henri, eläinsuoja koskeva ilmoitus, Kaivomäen tila, ei henkilötietoja
Ympäristölupapäätösehdotus, Plasmet Oy, Savitaipale
Ympäristöluvan muutos Aluekartta, Plasmet Oy
29.10.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin siirtymisestä avohakkuuttomaan kaupungin metsien hoitoon
10.9.2019 Pöytäkirja Ilmoitusmenettely, eläinsuojan laajennus, Joutseno
Asemapiirros Petri Lindqvistin karjarakennus
Liitteet 11.1. eläinpaikat, 11.2. Liete- ja virtsasäiliön tiedot, 11.3 eläinlantala, Petri Lindqvist
Liite 13. kemikaalien varastointi, Petri Lindqvistin ympäristölupahakemus eläinsuojan laajentaminen
pääpiirustukset vanha
pääpiirustukset
Liite 1. Petri Lindqvistin ympäristölupahakemus eläinsuojan laajentaminen
Karjasuojan ilmoituspäätös Lindqvist Petri
13.8.2019 Pöytäkirja Rakkolanjoen ja Haapajärven vuosiyhteenveto 2018
Mikko Pylväläinen maa-aineslupapäätös
Mikko Pylväläinen ottosuunnitelma
Maa-aineslupapäätösliite YIT Teollisuus Karsturanta, Lappeenranta
Liite 5 1Nykytilanne YIT Suomi Oy lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Karstunranta Mattila 13:7 ja R
Liite 5. 1Lopputilanne YIT Suomi Oy lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Karstunranta Mattila 13:7 ja
Liite 5. 1LeikkABYIT Suomi Oy lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Karstunranta Mattila 13:7 ja Rouhe
Liite 5.1LeikkCD YIT Suomi Oy lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Karstunranta Mattila 13:7 ja Rouhe
Oikaisuvaatimus Pohjolankatu 8
Tunnusluvut ja mittarit Lpr seudun ympäristötoimi 2019 puolivuotiskatsaus
Liite5 Poikkeustilannetarkastelu, Vapo Lämpövoima Ky
Liite2 Asemapiirros, Vapo Lämpövoima Ky
Ympäristölupapäätösliite höyrylämpölaitos Vapo Lämpövoima Ky Valtakatu 2 Lappeenranta
T. Kiljunen Oy maa-aineslupapäätös, Lemi, Värtölä
T. Kiljunen Oy maa-aineksen ottosuunnitelma
2.7.2019 Pöytäkirja
4.6.2019 Pöytäkirja Rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimintasääntö 3.6.2019
Haapaniemen sora-alueen lupahakemus
Maa-aineslupapäätös Destia Oy Karsturanta Haapaniemi Lappeenranta
Destia nykytilannekartta 28.2.2019 hakemus
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen maa-ainestaksa 2016
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaluonnos 29.5.2019
Lappeenranta Koivikko ottosuunnitelma 2019 Rudus Oy
Liite 6 1510044413_1_Nykytilanne
Liite 7 1510044413_101_Suunnitelmakartta
Liite 8 1510044413_102_Jälkihoitokartta
Liite 9 1510044413_103_Leikkaus_A-A_B-B
Liite 9 1510044413_104_Leikkaus_C-C_D-D
Liite 9 1510044413_105_Leikkaus_E-E
Maa-aineslupa päätös Nyrhilä Pataonsi (Koivikko) Rudus Oy
9.4.2019 Pöytäkirja Maa-aineslupapäätös YIT Suomi Oy Suoruukinmäki, Lappeenranta
Liite 1 1 Nykytilanne, Suoruukinmäki, YIT Suomi Oy
Liite 5 1 Lopputilanne, Suoruukinmäki, YIT Suomi Oy
Liite 5 1 Leikkaus A, Suoruukinmäki, YIT Suomi Oy
Liite 5 1 Leikkaus B, C, D, Suoruukinmäki, YIT Suomi Oy
Liite: Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen päätös Auto-Silta L. Makkonen
12.3.2019 Pöytäkirja Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2019
Julkinen rekisteröityjen rekisteri 2019
Julkinen ympäristönsuojelun luparekisteri 2019
Riskiarviointi pohja ympäristönsuojelu 7.3.2019
Liite 1 Lakiluettelo 2019
Liite 2 Henkilosto 2019
Liite 3 Suunnitelma voimavarojen jakautumisesta 2019
Liite 4a ev 2019
Liite 4b Ev 2019
Liite 5a terveydensuojelu 2019
Liite 5b terveydensuojelu 2019
Liite 6a tupakkavalvonta 2019
Liite 6b Tupakkavalvonta 2019
Liite 8a eho 2019
Liite 8b Resurssitarpeen kartoitus EHO 2016
Lappeenrannan vieraslajisuunnitelma vuosille 2019-2023 (Suunnitelma) (ID 39570) (Tallennettu automaa
Maa-ainesten ottosuunnitelma Rikkilä Hersten 7:52
Leikkaus A-A
Leikkaus B-B
Leikkaus C-C
Leikkaus D-D
Lopputilanne Rikkilä, Hersten 7:52, Lappeenranta
Nykytilannepiirustus YIT Suomi Hersten 20.11.2009
Maa-aineslupapäätös YIT Hersten (Ehdotus)
Yleiskartta, Karstunranta, Rudus Oy
Nykytilanne Karstunranta, Rudus Oy
Suunnitelmakartta Karstunranta, Rudus Oy
Jälkihoitokartta Karstunranta, Rudus Oy
Leikkaus A-A Karstunranta, Rudus Oy
Leikkaus B-B ja C-C Karstunranta, Rudus Oy
Leikkaus D-D ja E-E Karstunranta, Rudus Oy
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Karstunranta, Rudus Oy
Maa-aineslupa päätös Rudus Karsturanta Rouhela (405-538-4-90)
YTH toteutuma 2018
Liite 1 Elintarvikevalvonnan toteutuma v. 2018
Liite 2 terveydensuojelun toteutuma 2018
Liite 3 tupakkavalvonnan toteutuma 2018
Liite 4 Ympäristöterveydenhuollon valvonan tulot 1.1. - 31.12.2018
Tunnusluvut ja mittarit Lprn seudun ympäristötoimi 2019
Tilinpäätös_Lpr seudun ympäristötoimi 2018
Lappeenrannan vieraslajiohjelma 2019
Ympäristönsuojelun vuoden 2018 valvontaohjelman toteutumaraportti (Raportti) (ID 7435)
12.2.2019 Pöytäkirja PORSICO_BAT
15.1.2019 Pöytäkirja Tiuruniemen pohjavesialue, Riskikohteet kartta
Tiuruniemen pohjavesialue, Hydrogeologia kartta
Tunnusluvut ja mittarit Lpr seudun ympäristötoimi 2019
Ilmasto-ohjelman tilanne ja jatko
Vuosi 2018
4.12.2018 Pöytäkirja Rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimintasääntö (muutokset punaisella fonti
Yhtenäislupapäätös Lt Granit Oy Lpr Lahnajärvi, Pesämäki
Ympäristölupapäätös betonituotetehdas Joutsenon Elementti Oy Lappeenranta
Maa-aineslupapäätös TTK-Murskaus Oy, Lpr, Rapattila
Ympäristönsuojelumääräykset 2018 Vaikutusten arviointi
Ympäristönsuojelumääräykset 2018 luonnos kokoukseen
6.11.2018 Pöytäkirja Remeo Pajarilan Hyötyjätekeskus aluekartta
Luonnonmuistomerkin rauhoitus Lappeenrannassa Vilkjärven kylässä tilalla vanhapelto (405-499-2-32)
9.10.2018 Pöytäkirja Karttaliite: NCC Jänhiälä louhos
Liite yhtenäislupapäätös Jänhiälä NCC
405-536-2-53 Honkala_tulevatilanne_päivitys_13_9_18
Leikkaus A-A NCC Jänhiälä
Leikkaus B-B NCC Jänhiälä
Yhtenäislupa Moniurakointi Heikkilä Oy, Lappeenranta, tila Timperin yhteismetsä
Yhtenäislupa Kuitto Oy
Ympäristölupapäätös koskien Neste Markkinointi Oy:n Lappeenrannan Kourulan Neste Express jakeluasema
Karttaliite Neste Markkinointi Oy Neste Kourula ympäristölupapäätös
4.9.2018 Pöytäkirja
14.8.2018 Pöytäkirja Maa-aineslupapäätös kiinteistölle 739-426-5-234, Savitaipale
Yhtenäislupapäätös LT Granit Rantamäki
Pinnan korkotasot Autokuja 11
Liite Ympäristölupapäätös Auto-Silta L. Makkonen (Ehdotus) (ID 17672)
3.7.2018 Pöytäkirja Oikaisuvaatimus O.L.
Oikaisuvaatimus M.H.
Oikaisuvaatimus L.S.
Viranhaltijapäätös, ympäristöjohtaja 11.4.2018, 6/2018
Yhtenäislupapäätös T.Kiljunen kiinteistöt Oy 2018
Päätös ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamiseksi, Stena Recycling Oy
Maa-aineslupapäätös kiinteistölle 831-434-1-35, Taipalsaari
5.6.2018 Pöytäkirja Ympäristölupapäätös Mustolan betonijätteen alumiinikuonakenttä
Ympäristölupapäätös Remeo villakentän koetoiminnasta
8.5.2018 Pöytäkirja Viranhaltijapäätös MAL 15 § :n mukainen ottamisen keskeyttäminen T. Kijunen
Teboil Luumäki, ympäristölupahakemus, ympäristöluvan olennaisen muuttaminen
Käyttösuunnitelman muutokset, TA-kehysten päivitys 2018 maakunnalliset
Ympäristösuojelulain 182 §:n mukainen väliaikainen määräys toiminnan keskeyttämisestä TKiljunen Kiin
10.4.2018 Pöytäkirja Julkinen ympäristönsuojelun laitosrekisteri 2018 listalle 10.4
Riskinarviointilomake ympäristönsuojelu 2018
Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2018 listalle 10.4.2018
Vieraslajisuunnitelma 2018
Päätös Fazer Makeiset lupamääräysten tarkistaminen 18.4.2018 (Ehdotus) (ID 11102)
Teboil Luumäki, ympäristölupahakemus, ympäristöluvan olennaisen muuttaminen
Ympäristönsuojelun vuoden 2017 valvontaohjelman toteutumaraportti
Ympäristölupapäätös Kuuselan maankaatopaikka kadut ja ympäristö 18.4.2018 (Ehdotus) (ID 10608)
Maa-aineslupapäätös T. Mäkinen Oy
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, päätös Paroc Oy Ab:n kivivillatehtaan toiminnan lopettaminen ja ym
6.3.2018 Pöytäkirja Oikaisuvaatimus lupalautakunnalle Ainonkatu 5:n parveketupakointia koskeva kielto
Paivitys 2018
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuma 2017 liitteet 1-3
YTH valvontasuunnitelma toteutuma 2017 Liite 4 Valvontaraportti Ruokaleipien suolapitoisuus 2017
YTH valvontasuunnitelman toteutuma 2017 Liite 5 AJO-raportit
Ltk liite YTH toteutuma 2017
9.1.2018 Pöytäkirja Tunnusluvut ja mittarit Lprn seudun ympäristötoimi 2018
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018 (taseyksikkö)
Ympäristötoimen kaupungin toimintojen (kp 741 - 743) talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018
Kaupungin maksuosuus Lappeenrannan seudun ympäristötoimen menoista (kp 799) vuonna 2018