Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Lupalautakunta

Vuosi 2021 Asiakirja Liitteet
13.4.2021 Pöytäkirja Selvitys Lappeenrannan luonnon monimuotoisuudesta
Kaakkois-Suomen vesienhoidon suunnittelualueet
31.3.2021 Pöytäkirja Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin kannanottamisesta Saimaan puolesta ja jo myönnettyihin malmi
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lausuntoversio
9.3.2021 Pöytäkirja Lappeenrannan vieraslajiohjelma 2021
Vieraslajiohjelma 2020 seurantaraportti
Ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutumaraportti v. 2020
Liite Johdon katselmus yth Etelä-Karjala muistio 2021
9.2.2021 Pöytäkirja Ympäristölupapäätös Savitaipaleen motocrossrata
Ympäristönsuojelun valvonta- ja edistämisohjelman raportti 2020
Ympäristönsuojelun valvonta- ja edistämisohjelma 2021 liitteineen
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaluonnos 3/2021
Tekstiliitteet 2021
Taulukkoliitteet 2021
12.1.2021 Pöytäkirja Kp 4001 Lprn maksuosuus ympäristötoimen menoista 2021, tileittäin
Kp 4001 Lprn maksuosuus ympäristötoimen menoista 2021, tulot menot kate
Tunnusluvut ja mittarit LPRn seudun ympäristötoimi TA2021
VA411 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen käyttösuunnitelma 2021 kustannuspaikoittain
VA411 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen käyttösuunnitelma 2021, tulot menot kate
Sopimuskuntaosuudet 2021
Ympäristölupapäätös Väylävirasto
Lappeenrannan meluntorjunnan edistämissuunnitelma 2021-2025
Liite 2: Espoo kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisu 4/2014: Liito-oravien radioseuranta Espoonlahde
Liite 1: Kartta etäisyyksistä
Lupalautakunnan lausunto 12.1.2021 Suomen Purkutekniikka Oy:n ympäristölupapäätöksen valituksesta, j
Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan laskujen hyväksyjät ja tiliöijät 2021
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaluonnos 2/2021
Vuosi 2020
8.12.2020 Pöytäkirja Maa-aineslupa Paakin Konetyö Oy, Jänhiälä Annala Lappeenranta
Kokousaikataulu kevät 2021
Lupalautakunnan vastine 8.12.2020 Avoputki Oy valitusasia
Avo-Putki Oy:n valitus 14.8.2020 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 8.7.2020 nro 272/2020
Taksa YTH 2021 LUONNOS
Rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimintasääntö
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaluonnos 2021
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen maa-ainestaksaluonnos 2021
27.10.2020 Pöytäkirja Lupalautakunnan lausunto Hakamu Trading Oy:n valitusasiasta
Vastaselitys Lupalautakunta luonnos
Maa-aineslupapäätös Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Karhunmäki, Savitaipale
Liite 4 Ottamissuunnitelma 18.6.2020, Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Karhunmäki maa-aineslupahakem
Liite 8 Suunnitelmakartta 1.9.2020, Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Karhumäki maa-aineslupahakemuks
Lumo kyselyn raportti 2020
6.10.2020 Pöytäkirja Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesilain mukaisen päätös Avo-Putki Oy:lle energiakaivon pysyttämis
Hajajätevesivalvonta 2020, raportti
18.8.2020 Pöytäkirja Lupalautakunta lausunto urakoitsija Eero Salonen Oy: maa-ainesvalitus
Maa-aineksen ottosuunnitelma, Lappeenranta Leppälä, RN 4:14 Kankaanrinta/Salonen Eero
Maa-aineslupapäätös Peab Industry Hiekkala-Sorala
Liite 4 Lopputilanne päivitetty
Liite 5.1 Nykytilanne/YIT Teollisuus Oy, Hiekkala ja Sorala, Taipalsaari
Liite 5.1 Leikkaukset/YIT Teollisuus Oy, Hiekkala ja Sorala, Taipalsaari
Maa-aineslupapäätös Havo-Ossi Paula ja Pasi Ossi, tila Hiekkamäki, Savitaipale
Hiekkamäen ottosuunnitelma 2020 Havo-Ossi Paula ja Ossi Pasi, Hiekkamäki, 739-426-1-113
7.7.2020 Pöytäkirja Maa-ainesten ottosuunnitelma, Puonti Arto, Savijoentaus, Siljakallio 739-402-3-81, Savitaipale
Maa-aineslupapäätös Arto Puonti, tila Siljakallio, Savitaipale
Kokousaikataulu syksy 2020
Suomen purkutekniikka Oy, Konnunsuo, Ympäristölupapäätös
9.6.2020 Pöytäkirja Maa-aineslupapäätös Olli Pöysti Peltola RN:o 4:5 (831-423-4-5)Taipalsaari
Ottamissuunnitelma Peltola 4:5, Olli Pöysti
Soranottoalue Taipalsaari, Kurhila
Soranottoalue Kurhila Peltola, Pöysti Olli
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnnitelma
Liite 3, kartta
Liite 2, kartta
Maa-aineslupapäätös urakoitsija Eero Salonen Kankaanrinta (405-561-4-14) Lappeenranta
Maa-aineksen ottosuunnitelma, Lappeenranta Leppälä, RN 4:14 Kankaanrinta/Salonen Eero
Liite 84419_02 Leikkaukset, Pikkala Holding Oy
Pikkala Holding Oy, ympäristölupapäätösehdotus
14.5.2020 Pöytäkirja Ympäristölupapäätös, Hakamu Trading Oy jätteen käsittely Mustolan satama-alue, Lappeenranta
Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2020 liitteineen
Lappeenrannan vieraslajiohjelma 2020 (Suunnitelma)
Vieraslajiohjelma 2019 seurantaraportti
Hakemus maa-ainesten ottamiseen Hiekkaharju, Lohjan Sora 2:68
liite 6 Nykytilannekartta
liite 8 Jälkihoitokartta
liite 9 Leikkaukset_A-A_D-D
Maa-aineslupapäätös Rudus Oy Lohjan Sora (405-536-2-68) (Ehdotus)
liite 2 kiinteistörekisterin karttaote
Lappeenranta Hiekkaharju ottosuunnitelma 2019
liite 7 Suunnitelmakartta
Liite 1 Yleiskartta
Ympäristönsuojelun vuoden 2019 valvontaohjelman toteutumaraportti
Päätös asiassa Mustamäen kaivoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Lemi/ESAVI
Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö ympäristösuojeluviranomaiselle valituksista Rudus Oy Mustamäe
Lupalautakunta vastine Mustamäen kaivosvalitukset ei julkinen
Maa-aineksen ottosuunnitelma, Jukkara Jarmo, Savitaipale, Kaihtula, Keskitalo
Maa-aineslupapäätös, Jarmo Jukkara, tila Keskitalo, Savitaipale
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen 26.2.2020, Kiiveri Sami ja Anna-Kaisa, Joutseno, Roiskola 405-55
Maa-aineslupapäätös Kiiveri Sami ja Anna-Kaisa
14.4.2020 Pöytäkirja Lappeenrannan kaupungin lupalautakunnan valitus liitteineen Vaasan hallinto-oikeudelle Etelä-Suomen
Lakka Timo ja Maijan valitus liitteineen Vaasan hallinto-oikeudelle Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Metsähallituksen valitus liitteineen Vaasan hallinto-oikeudelle Etelä-Suomen aluehallintoviraston pä
Suomen Luonnonsuojeluliiton valitus liitteineen Vaasan hallinto-oikeudelle Etelä-Suomen aluehallinto
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, kalatalouspalvelut valitus liitteineen Vaasan hallinto-oikeudelle Et
Lappeenrannan kaupungin konsernihallinnon valitus ja lisätietojen toimittaminen liitteineen Vaasan h
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valitus liitteineen Vaasan hallinto-oikeudelle Etelä-Suomen aluehallin
Suokumaan osakaskunta ry:n valitus liitteineen Vaasan hallinto-oikeudelle Etelä-Suomen aluehallintov
Vastineluonnos Vaasan hallinto-oikeudelle Höytiönsuon turvetuotantoalueen valitusasiassa
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Vapo Oy:lle Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvast
Maa-aineslupa päätös Destia Oy Muteikon kallioalue Lappeenranta
Maa-aineslupapäätös T. Järvelä, tila Pätärinmaa, Ylämaa
Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry_avustushakemus
Kasey Talousarvio 2020
Kasey Toimintasuunnitelma 2020
Selvitys aluehallintovirastolle yksityishenkilön kantelusta, netti
10.3.2020 Pöytäkirja Ympäristölupapäätös lämpölaitos Adven Oy Taipalsaari
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tilinpäätös 31.12.2019
Maa-aineslupapäätös Pekka Heimala Lappeenranta tila Rasamäki
Ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutumaraportti v. 2019
Liite 1 Toteutuma EV 2019
Liite 2 toteutuma TS 2019
Liite 3 Toteutuma TUP 2019
Liite 4 Ympäristöterveydenhuollon valvonnan tulot 2019
ESAVI Lausuntopyyntö 10.2.2020, Kaapelin asentaminen Saimaan Tullisalmen pohjaan ja valmistelulupa,
11.2.2020 Pöytäkirja Kari Karppanen eläinsuojan imoituslupamenettely, ei henkilötietoja
Eläinsuojan ilmoitusmenettely Karppanen Kari Lemi (416-408-3-9) Liite 1 kartta 1-10000
Eläinsuojan ilmoitusmenettely Karppanen Kari Lemi (416-408-3-9) Liite 2 Asemapiirros
Eläinsuojan ilmoitusmenettely Karppanen Kari Lemi (416-408-3-9) Liite 3 Pohja ja leikkaus
Eläinsuojan ilmoitusmenettely Karppanen Kari Lemi (416-408-3-9) Liite 11 6045a eläinsuojataulukot
Eläinsuojan ilmoitusmenettely Karppanen Kari Lemi (416-408-3-9) Liite 13 Kivijärven kaava
Eläinsuojan ilmoitusmenettely Karppanen Kari Lemi (416-408-3-9) Liite 14 Kartta lähinaapurit
Ilmoituspäätös eläinsuojasta Karppanen Kari Lemi
14.1.2020 Pöytäkirja Tunnusluvut ja mittarit Lprn seudun ympäristötoimi 2020
Ympäristöluvan muuttaminen 14.1.2020, Muukon ampumaratakeskus
Vuosi 2019
18.12.2019 Pöytäkirja Liite 1: Lupalautakunnan valituskirjelmä (luonnos), Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Vapo Oy:lle Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvast
10.12.2019 Pöytäkirja Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vv. 2020-2024
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vv. 2020-2024 Liitteet
Kokousaikataulu kevät 2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Vapo Oy:lle Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvast
Tiivistelmä Lappeenrannan luonnon monimuotoisuuden alkukartoituksesta 2019
Kaipia Kimmo eläinsuojailmoitus
Poikkeaminen vähimmäisetäisyydestä 6045b Kaipia Kimmo
6045a eläinsuojataulukot Kaipia Kimmo
Liite karjasuojan ilmoitukseen tiivistelmä Kaipia Kimmo
Naapurietäisyydet kartalla Kaipia Kimmo
Navetta Asemapiirros Kaipia Kimmo
Navetta Pohja Kaipia Kimmo
Pohja Hiehonavetta Kaipia Kimmo
Laakasiilo Pohja Kaipia Kimmo
Laakasiilo Leikkaus Kaipia Kimmo
Leikkaus Hiehonavetta Kaipia Kimmo
Navetta Leikkaus A-A Kaipia Kimmo
Avolietesäiliö Asemapiirros Kaipia Kimmo
Avolietesäiliö Leikkaus Pohja Kaipia Kimmo
Sijaintikartta Kaipia Kimmo
Liite 1: Kartta YIT Vehkataipale
Asemapiirros YIT Vehkataipale
Nykytilanne, maa-aineslupahakemus, Vehkataipale, YIT Teollisuus Oy
Lopputilanne, maa-aineslupahakemus. Vehkataipale, YIT Teollisuus Oy
Leikkaus 1, maa-aineslupahakemus, Vehkataipale, YIT Teollisuus Oy
Leikkaus 2, maa-aineslupahakemus, Vehkataipale, YIT Teollisuus Oy
Yhtenäislupapäätösliite YIT Vehkataipale 2019
Päätösliite ympäristöluvan peruuttaminen Auto-Silta L. Makkonen
12.11.2019 Pöytäkirja asemapiirros
Etälantala ja sijainti kartta
julkisivut
Liite 3 liikenne
liite 4 riskit
pääpiirustukset (1)
pääpiirustukset vanha
pääpiirustus lietesäiliö
pääpiirustus siilot
Korjattu 6045a eläinsuojataulukot Henri Taipale
Ilmoituspäätös Henri Taipale Lemi
Taipale Henri, eläinsuoja koskeva ilmoitus, Kaivomäen tila, ei henkilötietoja
Ympäristölupapäätösehdotus, Plasmet Oy, Savitaipale
Ympäristöluvan muutos Aluekartta, Plasmet Oy
29.10.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin siirtymisestä avohakkuuttomaan kaupungin metsien hoitoon
10.9.2019 Pöytäkirja Ilmoitusmenettely, eläinsuojan laajennus, Joutseno
Asemapiirros Petri Lindqvistin karjarakennus
Liitteet 11.1. eläinpaikat, 11.2. Liete- ja virtsasäiliön tiedot, 11.3 eläinlantala, Petri Lindqvist
Liite 13. kemikaalien varastointi, Petri Lindqvistin ympäristölupahakemus eläinsuojan laajentaminen
pääpiirustukset vanha
pääpiirustukset
Liite 1. Petri Lindqvistin ympäristölupahakemus eläinsuojan laajentaminen
Karjasuojan ilmoituspäätös Lindqvist Petri
13.8.2019 Pöytäkirja Rakkolanjoen ja Haapajärven vuosiyhteenveto 2018
Mikko Pylväläinen maa-aineslupapäätös
Mikko Pylväläinen ottosuunnitelma
Oikaisuvaatimus Pohjolankatu 8
Maa-aineslupapäätösliite YIT Teollisuus Karsturanta, Lappeenranta
Liite 5 1Nykytilanne YIT Suomi Oy lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Karstunranta Mattila 13:7 ja R
Liite 5. 1Lopputilanne YIT Suomi Oy lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Karstunranta Mattila 13:7 ja
Liite 5. 1LeikkABYIT Suomi Oy lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Karstunranta Mattila 13:7 ja Rouhe
Liite 5.1LeikkCD YIT Suomi Oy lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Karstunranta Mattila 13:7 ja Rouhe
T. Kiljunen Oy maa-aineslupapäätös, Lemi, Värtölä
T. Kiljunen Oy maa-aineksen ottosuunnitelma
Liite5 Poikkeustilannetarkastelu, Vapo Lämpövoima Ky
Liite2 Asemapiirros, Vapo Lämpövoima Ky
Ympäristölupapäätösliite höyrylämpölaitos Vapo Lämpövoima Ky Valtakatu 2 Lappeenranta
Tunnusluvut ja mittarit Lpr seudun ympäristötoimi 2019 puolivuotiskatsaus
2.7.2019 Pöytäkirja
4.6.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen maa-ainestaksa 2016
Rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimintasääntö 3.6.2019
Haapaniemen sora-alueen lupahakemus
Maa-aineslupapäätös Destia Oy Karsturanta Haapaniemi Lappeenranta
Destia nykytilannekartta 28.2.2019 hakemus
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaluonnos 29.5.2019
Lappeenranta Koivikko ottosuunnitelma 2019 Rudus Oy
Liite 6 1510044413_1_Nykytilanne
Liite 7 1510044413_101_Suunnitelmakartta
Liite 8 1510044413_102_Jälkihoitokartta
Liite 9 1510044413_103_Leikkaus_A-A_B-B
Liite 9 1510044413_104_Leikkaus_C-C_D-D
Liite 9 1510044413_105_Leikkaus_E-E
Maa-aineslupa päätös Nyrhilä Pataonsi (Koivikko) Rudus Oy
9.4.2019 Pöytäkirja Maa-aineslupapäätös YIT Suomi Oy Suoruukinmäki, Lappeenranta
Liite 1 1 Nykytilanne, Suoruukinmäki, YIT Suomi Oy
Liite 5 1 Lopputilanne, Suoruukinmäki, YIT Suomi Oy
Liite 5 1 Leikkaus A, Suoruukinmäki, YIT Suomi Oy
Liite 5 1 Leikkaus B, C, D, Suoruukinmäki, YIT Suomi Oy
Liite: Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen päätös Auto-Silta L. Makkonen
12.3.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan vieraslajiohjelma 2019
YTH toteutuma 2018
Liite 1 Elintarvikevalvonnan toteutuma v. 2018
Liite 2 terveydensuojelun toteutuma 2018
Liite 3 tupakkavalvonnan toteutuma 2018
Liite 4 Ympäristöterveydenhuollon valvonan tulot 1.1. - 31.12.2018
Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2019
Julkinen rekisteröityjen rekisteri 2019
Julkinen ympäristönsuojelun luparekisteri 2019
Riskiarviointi pohja ympäristönsuojelu 7.3.2019
Liite 1 Lakiluettelo 2019
Liite 2 Henkilosto 2019
Liite 3 Suunnitelma voimavarojen jakautumisesta 2019
Liite 4a ev 2019
Liite 4b Ev 2019
Liite 5a terveydensuojelu 2019
Liite 5b terveydensuojelu 2019
Liite 6a tupakkavalvonta 2019
Liite 6b Tupakkavalvonta 2019
Liite 8a eho 2019
Liite 8b Resurssitarpeen kartoitus EHO 2016
Yleiskartta, Karstunranta, Rudus Oy
Nykytilanne Karstunranta, Rudus Oy
Suunnitelmakartta Karstunranta, Rudus Oy
Jälkihoitokartta Karstunranta, Rudus Oy
Leikkaus A-A Karstunranta, Rudus Oy
Leikkaus B-B ja C-C Karstunranta, Rudus Oy
Leikkaus D-D ja E-E Karstunranta, Rudus Oy
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Karstunranta, Rudus Oy
Maa-aineslupa päätös Rudus Karsturanta Rouhela (405-538-4-90)
Lappeenrannan vieraslajisuunnitelma vuosille 2019-2023 (Suunnitelma) (ID 39570) (Tallennettu automaa
Maa-ainesten ottosuunnitelma Rikkilä Hersten 7:52
Leikkaus A-A
Leikkaus B-B
Leikkaus C-C
Leikkaus D-D
Lopputilanne Rikkilä, Hersten 7:52, Lappeenranta
Nykytilannepiirustus YIT Suomi Hersten 20.11.2009
Maa-aineslupapäätös YIT Hersten (Ehdotus)
Tunnusluvut ja mittarit Lprn seudun ympäristötoimi 2019
Tilinpäätös_Lpr seudun ympäristötoimi 2018
Ympäristönsuojelun vuoden 2018 valvontaohjelman toteutumaraportti (Raportti) (ID 7435)
12.2.2019 Pöytäkirja PORSICO_BAT
15.1.2019 Pöytäkirja Tiuruniemen pohjavesialue, Riskikohteet kartta
Tiuruniemen pohjavesialue, Hydrogeologia kartta
Tunnusluvut ja mittarit Lpr seudun ympäristötoimi 2019
Ilmasto-ohjelman tilanne ja jatko
Vuosi 2018
4.12.2018 Pöytäkirja Rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimintasääntö (muutokset punaisella fonti
Ympäristölupapäätös betonituotetehdas Joutsenon Elementti Oy Lappeenranta
Maa-aineslupapäätös TTK-Murskaus Oy, Lpr, Rapattila
Yhtenäislupapäätös Lt Granit Oy Lpr Lahnajärvi, Pesämäki
6.11.2018 Pöytäkirja Remeo Pajarilan Hyötyjätekeskus aluekartta
Luonnonmuistomerkin rauhoitus Lappeenrannassa Vilkjärven kylässä tilalla vanhapelto (405-499-2-32)
9.10.2018 Pöytäkirja Yhtenäislupa Moniurakointi Heikkilä Oy, Lappeenranta, tila Timperin yhteismetsä
Karttaliite: NCC Jänhiälä louhos
Liite yhtenäislupapäätös Jänhiälä NCC
405-536-2-53 Honkala_tulevatilanne_päivitys_13_9_18
Leikkaus A-A NCC Jänhiälä
Leikkaus B-B NCC Jänhiälä
Yhtenäislupa Kuitto Oy
Ympäristölupapäätös koskien Neste Markkinointi Oy:n Lappeenrannan Kourulan Neste Express jakeluasema
Karttaliite Neste Markkinointi Oy Neste Kourula ympäristölupapäätös
4.9.2018 Pöytäkirja
14.8.2018 Pöytäkirja Maa-aineslupapäätös kiinteistölle 739-426-5-234, Savitaipale
Yhtenäislupapäätös LT Granit Rantamäki
Pinnan korkotasot Autokuja 11
Liite Ympäristölupapäätös Auto-Silta L. Makkonen (Ehdotus) (ID 17672)
3.7.2018 Pöytäkirja Yhtenäislupapäätös T.Kiljunen kiinteistöt Oy 2018
Oikaisuvaatimus O.L.
Oikaisuvaatimus M.H.
Oikaisuvaatimus L.S.
Viranhaltijapäätös, ympäristöjohtaja 11.4.2018, 6/2018
Päätös ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamiseksi, Stena Recycling Oy
Maa-aineslupapäätös kiinteistölle 831-434-1-35, Taipalsaari
5.6.2018 Pöytäkirja Ympäristölupapäätös Remeo villakentän koetoiminnasta
Ympäristölupapäätös Mustolan betonijätteen alumiinikuonakenttä
8.5.2018 Pöytäkirja Teboil Luumäki, ympäristölupahakemus, ympäristöluvan olennaisen muuttaminen
Viranhaltijapäätös MAL 15 § :n mukainen ottamisen keskeyttäminen T. Kijunen
Ympäristösuojelulain 182 §:n mukainen väliaikainen määräys toiminnan keskeyttämisestä TKiljunen Kiin
Käyttösuunnitelman muutokset, TA-kehysten päivitys 2018 maakunnalliset
10.4.2018 Pöytäkirja Päätös Fazer Makeiset lupamääräysten tarkistaminen 18.4.2018 (Ehdotus) (ID 11102)
Teboil Luumäki, ympäristölupahakemus, ympäristöluvan olennaisen muuttaminen
Ympäristönsuojelun vuoden 2017 valvontaohjelman toteutumaraportti
Ympäristölupapäätös Kuuselan maankaatopaikka kadut ja ympäristö 18.4.2018 (Ehdotus) (ID 10608)
Maa-aineslupapäätös T. Mäkinen Oy
Julkinen ympäristönsuojelun laitosrekisteri 2018 listalle 10.4
Riskinarviointilomake ympäristönsuojelu 2018
Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2018 listalle 10.4.2018
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, päätös Paroc Oy Ab:n kivivillatehtaan toiminnan lopettaminen ja ym
Vieraslajisuunnitelma 2018
6.3.2018 Pöytäkirja Oikaisuvaatimus lupalautakunnalle Ainonkatu 5:n parveketupakointia koskeva kielto
Paivitys 2018
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuma 2017 liitteet 1-3
YTH valvontasuunnitelma toteutuma 2017 Liite 4 Valvontaraportti Ruokaleipien suolapitoisuus 2017
YTH valvontasuunnitelman toteutuma 2017 Liite 5 AJO-raportit
Ltk liite YTH toteutuma 2017
9.1.2018 Pöytäkirja Tunnusluvut ja mittarit Lprn seudun ympäristötoimi 2018
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018 (taseyksikkö)
Ympäristötoimen kaupungin toimintojen (kp 741 - 743) talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018
Kaupungin maksuosuus Lappeenrannan seudun ympäristötoimen menoista (kp 799) vuonna 2018