Liitteet
ESAVI Lausuntopyyntö 10.2.2020, Kaapelin asentaminen Saimaan Tullisalmen pohjaan ja valmistelulupa,