Kokousasiat - Lupalautakunta 6/2020 (9.6.2020)

Kokousasia Liitteet
§51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§52 Pöytäkirjan tarkastus
§53 Lausunto UPM-Kymmene Oyj:n biojalostamon ympäristöluvan muuttamisesta
§54 Päätös ympäristöluvasta, Pikkala Holding Oy, Pikkalanlähteenkatu 6, Lappeenranta Liite 84419_02 Leikkaukset, Pikkala Holding Oy
Pikkala Holding Oy, ympäristölupapäätösehdotus
§55 Maa-aineslupa Urakoitsija Eero Salonen Kankaanrinta 405-561-4-14, Lappeenranta Maa-aineslupapäätös urakoitsija Eero Salonen Kankaanrinta (405-561-4-14) Lappeenranta
Maa-aineksen ottosuunnitelma, Lappeenranta Leppälä, RN 4:14 Kankaanrinta/Salonen Eero
§56 Maa-aineslupa Pöysti Olli Taipalsaari (831-423-0004-0005-U) Maa-aineslupapäätös Olli Pöysti Peltola RN:o 4:5 (831-423-4-5)Taipalsaari
Ottamissuunnitelma Peltola 4:5, Olli Pöysti
Soranottoalue Taipalsaari, Kurhila
Soranottoalue Kurhila Peltola, Pöysti Olli
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnnitelma
Liite 3, kartta
Liite 2, kartta
§57 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa