Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Etelä-Karjalan pelastuslautakunta

Vuosi 2021 Asiakirja Liitteet
18.2.2021 Pöytäkirja Tilinpäätöstiedot 2020
Viestinnän yhteistoimintasopimus
Vuosi 2020
17.12.2020 Pöytäkirja EKP investointisuunnitelma 2021 - 2023
EKP talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös; Etelä-Karjalan palvelutasopäätös 2021-2025
Palvelumaksut EKP 2016
Palvelumaksut 1.1.2021
Toiminnan ja talouden seuranta 3 - 2020
22.10.2020 Pöytäkirja Toiminnan ja talouden puolivuotisseuranta 2020
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toimintasääntö 2017 -voimassa oleva
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toimintasääntö 1.1.2021
Lausunnot palvelutasopäätöksen päivittämisestä vuosille 2021 - 2025
Yhteenveto lausunnoista ja vastaukset lausuntoihin
Kansalaiskyselyn tulokset
Etelä-Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätös 2021 - 2025
Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioesitys sekä vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma
27.5.2020 Pöytäkirja Toiminnan ja talouden seuranta 1 - 2020
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toimintakertomus 2019
Kuntien maksuosuudet 2020
Päivitetty käyttötaloussuunnitelma 2020
Etelä-Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätösesitys 2021-2025
13.2.2020 Pöytäkirja Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019 sekä selonteko si
Viirun vpk irtisanomisilmoitus
Vuosi 2019
19.12.2019 Pöytäkirja Käyttötaloussuunnitelmaesitys vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelma vuosille 2021-2022
Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaesitys vuosille 2020 - 2022
Toiminta ja talous 1.1.-30.9.2019
14.11.2019 Pöytäkirja
10.10.2019 Pöytäkirja Toiminnan ja talouden puolivuotisseuranta 2019
Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma 2020 - 2022
23.5.2019 Pöytäkirja Päätösluettelo 1.2-30.4.2019
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toimintakertomus 2018
Kuntien maksuosuudet 2019
Päivitetty taloussuunnitelma 2019 - 2021, käyttötaloussuunnitelma 2019 ja investointisuunnitelma 201
Toiminnan ja talouden seuranta 1 - 2019
11.4.2019 Pöytäkirja Pelastusjohtajan viranhaltijapäätös Rautjärven Palvelutalo ry:n oikaisuvaatimukseen
21.2.2019 Pöytäkirja Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018 sekä selonteko si
Päätösluettelo 1.12.2018-31.1.2019
Vuosi 2018
20.12.2018 Pöytäkirja Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaesitys 2019-2021
Toiminnan ja talous 1.1.-31.9.2018
Käyttötaloussuunnitelmaesitys vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021
11.10.2018 Pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesitys sekä vuosien 2019-2021 taloussuunnite
Yhteistyösopimus (KYMPE-EKP
Toiminnan ja talouden puolivuotisseuranta 2018
Päivitetty käyttötaloussuunnitelma 2018
Yhteistoimintasopimus (ISTIKE) 2019-2020
24.5.2018 Pöytäkirja Toiminnan ja talouden seuranta 2018
Sopijakuntien lausunnot
Toimintakertomus 2017 luonnos
Päivitetty käyttötaloussuunnitelma 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
Kuntien maksuosuudet 2018
Uukuniemen Vapaaehtoinen Palokunta ry:n ilmoitus palokuntasopimuksen irtisanomisesta 1.6.2018 alkaen
1.2.2018 Pöytäkirja Tilinpäätöstiedot 2017, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Voimassa olevan toimintasäännön 6 § Henkilöstön ottaminen ja erottaminen
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen viranhaltijapäätösten päätösluettelo 1.12. - 31.12.2017