Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Etelä-Karjalan pelastuslautakunta

Vuosi 2019 Asiakirja Liitteet
14.11.2019 Pöytäkirja
10.10.2019 Pöytäkirja Toiminnan ja talouden puolivuotisseuranta 2019
Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma 2020 - 2022
23.5.2019 Pöytäkirja Päätösluettelo 1.2-30.4.2019
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toimintakertomus 2018
Kuntien maksuosuudet 2019
Päivitetty taloussuunnitelma 2019 - 2021, käyttötaloussuunnitelma 2019 ja investointisuunnitelma 201
Toiminnan ja talouden seuranta 1 - 2019
11.4.2019 Pöytäkirja Pelastusjohtajan viranhaltijapäätös Rautjärven Palvelutalo ry:n oikaisuvaatimukseen
21.2.2019 Pöytäkirja Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018 sekä selonteko si
Päätösluettelo 1.12.2018-31.1.2019
Vuosi 2018
20.12.2018 Pöytäkirja Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaesitys 2019-2021
Käyttötaloussuunnitelmaesitys vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021
Toiminnan ja talous 1.1.-31.9.2018
11.10.2018 Pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesitys sekä vuosien 2019-2021 taloussuunnite
Päivitetty käyttötaloussuunnitelma 2018
Yhteistoimintasopimus (ISTIKE) 2019-2020
Yhteistyösopimus (KYMPE-EKP
Toiminnan ja talouden puolivuotisseuranta 2018
24.5.2018 Pöytäkirja Toiminnan ja talouden seuranta 2018
Toimintakertomus 2017 luonnos
Päivitetty käyttötaloussuunnitelma 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
Sopijakuntien lausunnot
Kuntien maksuosuudet 2018
Uukuniemen Vapaaehtoinen Palokunta ry:n ilmoitus palokuntasopimuksen irtisanomisesta 1.6.2018 alkaen
1.2.2018 Pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen viranhaltijapäätösten päätösluettelo 1.12. - 31.12.2017
Tilinpäätöstiedot 2017, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Voimassa olevan toimintasäännön 6 § Henkilöstön ottaminen ja erottaminen