Kokousasiat - Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 1/2018 (1.2.2018)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjan tarkastajat
§3 Tilinpäätöstiedot 2017 Tilinpäätöstiedot 2017, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
§4 Pelastuslaitoksen toimintasäännön 6 §:n tarkistaminen Voimassa olevan toimintasäännön 6 § Henkilöstön ottaminen ja erottaminen
§5 Pelastustoimen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkaminen
§6 Viranhaltijapäätökset Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen viranhaltijapäätösten päätösluettelo 1.12. - 31.12.2017
§7 Tiedoksi merkittävät asiat
§8 Muut asiat
§9 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa