Kokousasiat - Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 3/2018 (11.10.2018)

Kokousasia Liitteet
§22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§23 Pöytäkirjan tarkastus
§24 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2017
§25 Pelastuslaitoksen vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelman tarkistaminen Päivitetty käyttötaloussuunnitelma 2018
§26 Puolivuotiskatsaus 2018 Toiminnan ja talouden puolivuotisseuranta 2018
§27 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesitys sekä vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesitys sekä vuosien 2019-2021 taloussuunnite
§28 Yhteistoimintasopimuksen voimassa olon jatkaminen Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskustoiminnassa (ISTIKE) Yhteistoimintasopimus (ISTIKE) 2019-2020
§29 Yhteistoimintasopimus Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pelastuslaitosten välillä kansainvälisen pelastustoiminnan yhteistyöstä Yhteistyösopimus (KYMPE-EKP
§30 Viranhaltijapäätökset
§31 Tiedoksi merkittävät asiat
§32 Muut asiat
§33 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa