Kokousasiat - Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 4/2018 (20.12.2018)

Kokousasia Liitteet
§34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§35 Pöytäkirjan tarkastus
§36 Toiminta ja talous 2018 Toiminnan ja talous 1.1.-31.9.2018
§37 Pelastuslautakunnan varsinaisten kokousten pitoajat vuonna 2019
§38 Pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2019 Käyttötaloussuunnitelmaesitys vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021
§39 Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2019-2021 Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaesitys 2019-2021
§40 Erheellisten paloilmoitusten maksullisuuteen johtavien syiden tarkastaminen
§41 Viranhaltijapäätökset
§42 Tiedoksi merkittävät asiat
§43 Muut asiat
§44 Muutoksenhakuohje

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa