Kokousasiat - Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 1/2019 (21.2.2019)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjan tarkastus
§3 Pelastuslaitoksen raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018 sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018 sekä selonteko si
§4 Viranhaltijapäätökset Päätösluettelo 1.12.2018-31.1.2019
§5 Tiedoksi merkittävät asiat
§6 Muut asiat
§7 Oikaisuvaatimus pelastusjohtajan päätöksestä
§8 Muutoksenhakuohje

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa