Kokousasiat - Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 3/2019 (23.5.2019)

Kokousasia Liitteet
§15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§16 Pöytäkirjan tarkastus
§17 Toimintakertomus 2018 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toimintakertomus 2018
§18 Toiminta ja talous 2019 Toiminnan ja talouden seuranta 1 - 2019
§19 Pelastuslaitoksen vuoden 2019 käyttötalous- ja investointisuunnitelman tarkistaminen Päivitetty taloussuunnitelma 2019 - 2021, käyttötaloussuunnitelma 2019 ja investointisuunnitelma 201
§20 Kuntien maksuosuudet 2019 Kuntien maksuosuudet 2019
§21 Irtisanoutuminen pelastuspäällikön virasta
§22 Pelastuspäällikön viran haettavaksi julistaminen
§23 Viranhaltijapäätökset Päätösluettelo 1.2-30.4.2019
§24 Tiedoksi merkittävät asiat
§25 Muut asiat
§26 Muutoksenhakuohje

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa