Kokousasiat - Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 4/2019 (10.10.2019)

Kokousasia Liitteet
§27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§28 Pöytäkirjan tarkastus
§29 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2018
§30 Puolivuotiskatsaus 2019 Toiminnan ja talouden puolivuotisseuranta 2019
§31 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioesitys sekä vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma Pelastuslaitoksen taloussuunnitelma 2020 - 2022
§32 Pelastustoimen palvelutasopäätöksen päivittäminen vuosille 2021-2025
§33 Pelastuspäällikön virkavalinta
§34 Viranhaltijapäätökset
§35 Tiedoksi merkittävät asiat
§36 Muut asiat
§37 Muutoksenhakuohje

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa