Kokousasiat - Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 1/2021 (18.2.2021)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjan tarkastus
§3 Pelastuslaitoksen raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2020 sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilinpäätöstiedot 2020
§4 Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn -tietojärjestelmän ja sähköisen asiointialustan kehittäminen, yhteishankintasopimus
§5 Yhteistoimintasopimus Itä-Suomen pelastuslaitosten viestinnästä Viestinnän yhteistoimintasopimus
§6 Viranhaltijapäätökset
§7 Tiedoksi merkittävät asiat
§8 Muut asiat
§9 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa