Kokousasiat - Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 2/2018 (24.5.2018)

Kokousasia Liitteet
§10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§11 Pöytäkirjan tarkastus
§12 Toimintakertomus 2017 Toimintakertomus 2017 luonnos
§13 Toiminta ja talous 2018 Toiminnan ja talouden seuranta 2018
§14 Pelastuslaitoksen vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelman tarkistaminen Päivitetty käyttötaloussuunnitelma 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
§15 Kuntien maksuosuudet 2018 Kuntien maksuosuudet 2018
§16 Voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2013 – 2018 voimassaoloajan jatkaminen vuoden 2020 loppuun Sopijakuntien lausunnot
§17 Palokuntasopimuksen irtisanominen Uukuniemen Vapaaehtoinen Palokunta ry:n ilmoitus palokuntasopimuksen irtisanomisesta 1.6.2018 alkaen
§18 Viranhaltijapäätökset
§19 Tiedoksi merkittävät asiat
§20 Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat
§21 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa