Kokousasiat - Asukas- ja alueneuvosto 2/2018 (3.10.2018)

Kokousasia Liitteet
§11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§12 Pöytäkirjan tarkastus
§13 Liikuntatoimen ajankohtaiset kuulumiset
§14 Siivoustalkoot ja vieraslajit - strategiahanke
§15 Lausuntopyyntö joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta Lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta Asukas- ja alueneuvosto 3.10.2018
§16 Lausuntopyyntö Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 – eteläisen osa-alueen, vaihe 3, Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Lausunto keskustataajaman OSK eteläisen osa-alue OAS vaihe 3 Asukas- ja alueneuvosto 3.10.2018
§17 Lappeenrannan kaupungin osallisuustiimi
§18 Tehtyjen kuntalaisaloitteiden määrä ja toteutuminen
§19 Sallitaanko autot Valtakadulle
§20 Alueraatien kuulumiset
§21 Muut asiat
§22 Seuraava kokous