Kokousasiat - Vammaisneuvosto 3/2018 (14.6.2018)

Kokousasia Liitteet
§21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§22 Pöytäkirjan tarkastus
§23 Maakunnallinen vanhus- ja vammaisneuvostojen tapaaminen 23.4.2018 Liite 1 Muistio maakunnallisten neuvostojen tapaamisesta 23.04.18
Liite 2 Maakunnan osallisuusohjelma 24.4.2018
§24 Lausunto Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 – eteläisen osa-alueen, vaihe 2, Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
§25 Kesäkivaa Marjolassa to 9.8. – tilannekatsaus
§26 Lappeenrannan keskustataajaman LE -paikkojen kartoitus - tilannekatsaus
§27 Liikennevaloverkoston päivittäminen kaupungissa – tilannekatsaus
§28 Esteettömyystyöryhmän kuulumiset
§29 Vammaiskortti
§30 Muut asiat
§31 Seuraava kokous

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa