Liitteet
Lausunto EKSOTELLE vammaiskuljetuksista 11.9.2018 Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto