Liitteet
Vastaus Williparkkin antamaan vastineeseen ALOITE 18.4.2018