1 (2)  
Lausunto  
25.1.2018  
Lappeenrannan kaupunginteatterin induktiosilmukan kantavuus  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä haluaa tuoda vielä tällä  
lausunnolla esiin kehitysajatuksia koskien Lappeenrannan kaupunginteatterin induktiosilmukoita.  
Jakelu:  
Mikko Hietamies, toimitusjohtaja, Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy  
Marko Sorsa, käyttöpäällikkö, Lappeenrannan kaupunginteatteri  
Tiedoksi:  
Timo Sokura, teatterinjohtaja, Lappeenrannan kaupunginteatteri  
Kokemusasiantuntijana on toiminut Vammaisneuvoston ja esteettömyystyöryhmän  
jäsen, Pekka Tikka, Etelä-Saimaan Kuulo ry:n varapuheenjohtaja.  
Hän käytti kuulokojeiden lisäksi kenttävoimakkuusmittaria PRO LOP FSMplus 10.11.17  
klo 19 - suurella näyttämöllä ja 11.11.17 klo 19 - pienellä näyttämöllä.  
Suurella näyttämöllä hän oli paikalla 144 rivi 7. Kuuluvuus oli hyvä ja kenttävoimakkuus-  
mittari näytti ohjeiden mukaisia hyväksyttäviä arvoja, näytelmän luonteesta johtuen,  
aika-ajoin osin liian voimakkaita. Normaalin puheen aikana lukemat pysyivät  
ohjearvojen sisällä.  
Pienellä näyttämöllä (ei numeroituja paikkoja) vahtimestari ohjasi ensin menemään  
katsomon yläosaan käyttötekniikan syvennyksen eteen. Ilmeisesti siinä kohdassa oli  
kuitenkin silmukkaverkoston johto, kun piti kääntää päätä, kuullakseen silmukasta. Heti  
alussa hän vaihtoikin yhden rivin alemmaksi ja kuuluvuus parani. Puoliajan jälkeen hän  
siirtyi kolmannelle riville vasemmalle puolelle, jossa puhe (monologi) kuului myös hyvin.  
Taustamusiikki oli hieman liian heikko molemmissa kohdissa. Kenttävoimakkuusmittari  
antoi samansuuntaiset arvot kuin suurella näyttämöllä. Ilmeisesti pienellä näyttämöllä  
silmukkakentän johto on myös 2-rivin kohdalla, jossa kenttävoimakkuusmittari näytti  
alhaisempia lukemia (on tyypillistä, että juuri johdon kohdalla on (ns. kapea kuulumaton  
alue).  
Lippupisteessä on kannettava levy palvelusilmukka, joka oli myyntipisteen sisällä  
pöydällä. Myyjää opastettiin, missä sen toimii parhaiten; nostettiin se näkyville  
lippuluukun toiseen reunaan tiskille ja merkki asiakkaita kohti näkyville ja puhe  
mikrofoniin päin (olisi hyvä saada lisämikrofoni). Samalla todettiin myyjän kanssa  
myyntipisteen aukon olevan hankalan pieni, kun on vaikea saada katsekontaktia puolin  
ja toisin (suurennus).  
Vammaisneuvosto  
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161 | faksi (05) 616 2075  
2 (2)  
Yllämainitun parannusehdotuksen lisäksi olisi kuulokojeita käyttävien kannalta käytön  
helpottamiseksi saada suurelle näyttämölle indutiosilmukkakenttää laajennettua koko  
katsomon alueelle, eikä rajoiteta sitä 3 - 7 riveille.  
Toiseksi parannusehdotukseksi esitämme kuuluvuusalue karttaa kummallekin  
katsomolle (QLu), missä kuuluu parhaiten, missä - heikommin lipunmyyntipisteisiin ja  
teatteriin näkyville paikoille, hyvää asiakaspalvelua.  
Qlu Oy:n asiantuntija Jarmo Leppänen on puolestaan todennut seuraavasti:  
Lappeenrannan kaupunginteatterille, Marko Sorsalle, on toimitettu tarjous molempien  
katsomoiden kartoituksesta. Kokonaishinta on 1.000-2.000 eur per sali.  
Jarmo Leppänen on myös ehdottanut ja suositellut koko salien uudelleen kaapelointia,  
jotta koko katsomo saataisiin kuuluvaksi. Kaapelointi olisi kuulemma varsin helppo ja  
edullinen tehdä, koska katsomon alle on ilmeisesti pääsy. Eli kaapelointi vedettäisiin  
vain nippusiteillä kiinni katsomon alapuolisten rakenteisiin palkkien väliin.  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä esittää tämän  
lausunnon kautta myös ison näyttämön koko katsomon kattamista induktiosilmukan  
toiminta-alueeksi.  
Pyydämme tähän lausuntoon kirjallista vastausta viimeistään 30.4.2018.  
Jyry Loukiainen  
Jyry Loukiainen  
puheenjohtaja  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä 2017-2021