LASTEN JA NUORTEN YHTEISET  
TOIMINTATUOTOT  
KS 2018  
KS 2019  
KS 2020  
KS 2021  
0
0
0
0
Henkilöstömenot  
Palvelujen ja tavaroiden ostot  
Avustukset  
116 899  
290 861  
0
122 156  
180 861  
0
103 059  
131 026  
0
103 123  
131 026  
0
Rakennusten vuokrat  
Muut kulut  
28 878  
0
28 878  
0
28 878  
0
28 878  
0
TOIMINTAMENOT YHT  
436 638  
331 895  
262 962  
263 027  
TOIMINTAKATE  
-436 638  
-331 895  
-262 962  
-263 027  
VARHAISKASVATUS  
TOIMINTATUOTOT  
KS 2018  
KS 2019  
KS 2020  
KS 2021  
3 720 000  
3 720 000  
3 720 000  
3 720 000  
Henkilöstömenot  
Palvelujen ja tavaroiden ostot  
Avustukset  
Rakennusten vuokrat  
Muut kulut  
21 165 215  
7 745 683  
4 021 636  
4 385 527  
160 000  
21 802 212  
7 590 640  
4 115 980  
4 424 692  
160 000  
21 198 643  
7 440 435  
3 831 463  
4 377 925  
130 000  
21 207 492  
7 440 438  
3 831 463  
4 377 909  
130 000  
TOIMINTAMENOT YHT  
37 478 061  
38 093 524  
36 978 466  
36 987 302  
TOIMINTAKATE  
-33 758 061  
-34 373 524  
-33 258 466  
-33 267 302  
PERUSOPETUS  
KS 2018  
340 000  
KS 2019  
340 000  
KS 2020  
340 000  
KS 2021  
340 000  
TOIMINTATUOTOT  
Henkilöstömenot  
Palvelujen ja tavaroiden ostot  
Avustukset  
29 508 461  
8 630 695  
30 534 532  
8 492 606  
30 801 092  
8 039 605  
31 022 313  
7 970 605  
Rakennusten vuokrat  
Muut kulut  
12 132 395  
60 000  
12 132 395  
60 000  
12 132 395  
60 000  
12 132 395  
60 000  
TOIMINTAMENOT YHT  
50 331 551  
51 219 533  
51 033 092  
51 185 313  
TOIMINTAKATE  
-49 991 551  
-50 879 533  
-50 693 092  
-50 845 313  
LUKIOKOULUTUS  
KS 2018  
570 000  
KS 2019  
570 000  
KS 2020  
570 000  
KS 2021  
570 000  
TOIMINTATUOTOT  
Henkilöstömenot  
Palvelujen ja tavaroiden ostot  
Avustukset  
5 861 474  
1 209 095  
0
5 826 871  
1 143 201  
0
5 593 732  
1 137 605  
0
5 457 940  
1 131 477  
0
Rakennusten vuokrat  
Muut kulut  
1 834 615  
0
1 834 615  
0
1 834 615  
0
1 834 615  
0
TOIMINTAMENOT YHT  
8 905 183  
8 804 687  
8 565 951  
8 424 032  
TOIMINTAKATE  
-8 335 183  
KS 2018  
-8 234 687  
KS 2019  
-7 995 951  
KS 2020  
-7 854 032  
KS 2021  
NUORISOPALVELUT  
TOIMINTATUOTOT  
404 721  
374 721  
374 721  
374 721  
Henkilöstömenot  
Palvelujen ja tavaroiden ostot  
Avustukset  
Rakennusten vuokrat  
Muut kulut  
1 374 859  
401 053  
1 214 688  
393 188  
2 500  
1 420 652  
371 053  
1 214 688  
393 188  
2 500  
1 404 820  
371 053  
1 214 688  
393 188  
2 500  
1 405 618  
371 053  
1 214 688  
393 188  
2 500  
TOIMINTAMENOT YHT  
3 386 288  
3 402 081  
3 386 249  
3 387 047  
TOIMINTAKATE  
-2 981 567  
-3 027 360  
-3 011 528  
-3 012 326  
LAPSET JA NUORET YHTEENSÄ  
TOIMINTATUOTOT  
KS 2018  
KS 2019  
KS 2020  
KS 2021  
5 034 721  
5 004 721  
5 004 721  
5 004 721  
Henkilöstömenot  
Palvelujen ja tavaroiden ostot  
Avustukset  
Rakennusten vuokrat  
Muut kulut  
58 026 907  
18 277 387  
5 236 324  
18 774 603  
222 500  
59 706 424  
17 778 361  
5 330 668  
18 813 768  
222 500  
59 101 346  
17 119 723  
5 046 151  
18 767 001  
192 500  
59 196 486  
17 044 599  
5 046 151  
18 766 985  
192 500  
TOIMINTAMENOT YHT  
100 537 721  
101 851 721  
100 226 721  
100 246 721  
TOIMINTAKATE  
Poistot  
-95 503 000  
-100 000  
-96 847 000  
-100 000  
-95 222 000  
-100 000  
-95 242 000  
-100 000  
TILIKAUDEN TULOS  
-95 603 000  
-96 947 000  
-95 322 000  
-95 342 000