Rakennusvalvonta  
Käyttösuunnitelma  
2018  
Talousarvio  
2019  
Käyttösuunnitelma  
2019  
KTS  
2020  
KTS  
2021  
Yhteensä  
2019 - 2021  
Tili  
Tilin nimi  
30  
Toimintatuotot  
935 000  
899 000  
870 000  
894 000  
894 000  
894 000  
894 000  
2 658 000  
300 Myyntituotot  
0
2 658 000  
0
320 Maksutuotot  
935 000  
899 000  
870 000  
360 Muut toimintatuotot  
40  
Toimintakulut  
400 Henkilöstökulut  
500 Palvelujen ostot  
550 Aineet, tarvikkeet, tavarat  
610 Muut kulut  
-720 000  
-595 295  
-55 156  
-16 210  
-53 339  
215 000  
-798 000  
-648 515  
-91 514  
-3 000  
-769 000  
-649 281  
-53 397  
-10 500  
-55 821  
101 000  
-756 000  
-651 315  
-41 035  
-7 828  
-756 000  
-651 315  
-41 035  
-7 828  
-2 281 000  
-1 951 912  
-135 467  
-26 157  
-167 464  
377 000  
0
-54 971  
101 000  
-55 821  
138 000  
-55 821  
138 000  
I
TOIMINTAKATE  
80  
II  
Rahoitustuotot ja -kulut  
VUOSIKATE  
215 000  
215 000  
215 000  
101 000  
101 000  
101 000  
101 000  
101 000  
101 000  
138 000  
138 000  
138 000  
138 000  
138 000  
138 000  
377 000  
377 000  
377 000  
III  
IV  
TILIKAUDEN TULOS  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  
17.12.2018 13:17  
1/1