Pöytäkirjan tarkastus  
Puheenjohtajan ehdotus  
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 21.2.2019 ja  
valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi vammaisneuvoston jäsenet Lea  
Härkönen ja Liisa Levomäki.  
Päätös  
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi vammaisneuvoston jäsenet  
Lea Härkönen ja Liisa Levomäki.