Petri Mäkelän eroanomus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän  
valtuuston varajäsenen tehtävästä  
Liittyy asiahallinnan asiaan:  
LPR/649/00.00.01.09/2019  
Käsittelyhistoria  
Kaupunginhallitus  
§149  
8.4.2019  
Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §149  
Esittelijä:  
puh.  
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva  
05 616 2001  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Kaupunginsihteeri Juha Willberg  
040 501 1561  
Petri Mäkelä on lähettänyt 31.3.2019 sähköpostilla seuraavan  
eroanomuksen:  
”Pyydän eroa seuraavasta luottamustehtävästä: Etelä-Karjalan  
sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston varajäsenyys. Pyynnön syynä  
on henkilökohtaiset syyt/sovittu tehtävien kierto.”  
Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on valinnut Eksoten  
valtuustoon seuraavat varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset  
varajäsenet:  
Varsinainen jäsen  
Pyysalo Ulla  
Varajäsen  
Mäkelä Petri  
Lahtinen Jarmo  
Myllärinen Anneli  
Cederström Kirsti  
Rossi Jani  
Nurkkala Kilpiäinen Sirpa  
Torniainen Virpi  
Lindgren-den Oude Anne-Liisa Toivanen Hanna  
Hakula Ilpo  
Kaijanen Laura  
Vilkko Antti  
Virolainen Veli-Matti  
Laine Susanna  
Ahvonen Matti  
Nikkinen Veikko  
Haimila Timo  
Ripatti Kirsi  
Seittenranta Sirkka  
Esittelijän ehdotus  
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Petri  
Mäkelälle myönnetään ero Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston varajäsenen  
tehtävästä ja hänen tilalleen valitaan toinen henkilö jäljellä  
olevaksi valtuustokaudeksi.  
Päätös  
Hyväksyttiin ja esitettiin Petri Mäkelän tilalle valittavaksi Kai  
Karhukorpi.  
Täytäntöönpano  
kaupunginvaltuusto  
Tämän kokouksen käsittely:  
Valmistelija/lisätiedot:  
puh.  
Kaupunginsihteeri Juha Willberg  
040 501 1561  
Kaupunginhallituksen ehdotus  
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Petri  
Mäkelälle myönnetään ero Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston varajäsenen  
tehtävästä ja hänen tilalleen valitaan Kai Karhukorpi jäljellä  
olevaksi valtuustokaudeksi.  
Päätös  
Hyväksyttiin.