1 (2)  
ALOITE  
27.03.2019  
Esteettömän uimarannan rakentaminen Lappeenrantaan  
Jakelu:  
Kirjaamo, Lappeenrannan kaupunki / kirjaamo@lappeenranta.fi  
Tiedoksi  
Pasi Koistinen, liikuntajohtaja, Lappeenrannan kaupunki / pasi.koistinen@lappeenranta.fi  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston asettama esteettömyystyöryhmä esittää  
Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimelle esteettömän uimarannan rakentamista Lappeenrantaan.  
Kaupungin uimarannoista sopisi esimerkiksi Myllysaaren ranta tai jopa uudelleen käyttöön  
mahdollisesti otettava Korkkitehtaanranta esteettömän uimarannan paikaksi.  
Suomen mittakaavassa esteettömiä uimarantoja on todella vähän. Myös liikuntarajoitteinen kuten  
ns. terve, nauttii järvien suomista virkistysmahdollisuuksista, kun se on vain fyysisesti mahdollista.  
Valitettavan yleistä on myös se, että on hyvin harvinaista päästä pyörätuolilla edes rantaan.  
Esteetöntä uimarantaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon monenlaisia seikkoja. Uimaranta tulee  
suunnitella siten, että itsenäisesti liikkuvat liikuntarajoitteiset voivat tulla uimaan ilman avustajaakin.  
Esimerkiksi pyörätuolin käyttäjiä varten on rakennettu kovapäällysteisiä käytäviä ja näkövammaisia  
uimareita ohjaavat äänimajakat, kaiteet huonosti liikkuvia varten tarpeeksi pitkälle veteen asti.  
Uimarannan sosiaalitiloissa ja pukukopeissa voi liikkua pyörätuolilla. Rakennuksen sisätilat on  
maalattu siten, että heikkonäköiset voivat värien perusteella erottaa pinnat toisistaan  
Tällaisten asioiden huomioiminen on usein haasteellista. Useissa paikoissa esteettömän rannan  
toteutus on jäänyt puolitiehen, kun ei ole maltettu kuunnella asian perusteellisesti tuntevia henkilöitä  
Kannattaa hyödyntää kaikkien erilaisten asiantuntijoiden osaamista, kuten esimerkiksi  
vammaisneuvoston ja esteettömyystyöryhmän kokemusasiantuntijoita.  
Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä esittää  
esteettömän uimarannan toteuttamista Lappeenrantaan niin pian kuin se on mahdollista.  
Terveisin  
Jyry Loukiainen  
Jyry Loukiainen, puheenjohtaja,  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä  
Seuraava esteetön kaupunki?  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä on tuonut esiin  
monilla eri tahoilla ja tavoilla Lappeenrannan kaupungin upeaa tahtotilaa olla esteetön  
meidän kaikkien kaupunki.  
Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä  
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161 | faksi (05) 616 2075  
2 (2)  
Tätä upeaa työtä on tehty esimerkiksi Kadut ja Ympäristö -toiminnan toimesta.  
Esteettömyystyöryhmä haluaa innostaa ja kannustaa kaupunkia ja sen tytäryhtiötä  
yhä edelleen toinen toistaan upeampiin esteettömiin toimenpiteisiin  
- luomaan kaikin puolin parhaat edellytykset  
Lappeenrannalle EU:n esteettömimmäksi kaupungiksi!  
9. artikla  
Esteettömyys ja saavutettavuus  
1. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla  
elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille  
henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen,  
tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä  
muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että  
maaseutualueilla.  
30. artikla  
Osallistuminen kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun  
5. Jotta vammaiset henkilöt voisivat osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-, vapaa-ajan-  
ja urheilutoimintaan, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla:  
a) kannustetaan ja edistetään vammaisten henkilöiden mahdollisimman laajaa osallistumista  
kaikille suunnattuun urheilutoimintaan kaikilla tasoilla  
b) varmistetaan, että vammaisilla henkilöillä on mahdollisuus järjestää ja kehittää  
vammaisille erityistä urheilu- ja virkistystoimintaa sekä osallistua siihen, ja tätä varten  
kannustetaan asianmukaisten voimavarojen, ohjauksen ja koulutuksen järjestämistä  
vammaisille henkilöille yhdenvertaisesti muiden kanssa  
c) varmistetaan, että vammaiset henkilöt pääsevät urheilu-, virkistys- ja matkailupaikkoihin  
d) varmistetaan, että vammaiset lapset voivat yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa osallistua  
leikki-, virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan, mukaan lukien koulujärjestelmässä  
tarjottava toiminta  
e) varmistetaan, että vammaiset henkilöt saavat palveluja virkistys-, matkailu-, vapaa-ajan- ja  
urheilutoimintojen järjestäjiltä.