Rakennusvalvonta  
VA370  
Toteuma  
2017  
Käyttösuunnitelma  
2018  
Talousarvio  
2019  
Käyttösuunnitelma  
2019  
KTS  
2020  
KTS  
2021  
Yhteensä  
2019 - 2021  
Tili  
Tilin nimi  
3
Toimintatuotot  
935 000  
935 000  
-854 439  
-641 056  
-78 056  
-18 130  
-57 201  
-54 946  
-5 050  
899 000  
857 000  
894 000  
894 000  
-756 000  
-651 315  
-41 035  
-7 828  
894 000  
894 000  
-756 000  
-651 315  
-41 035  
-7 828  
2 645 000  
32 Maksutuotot  
Toimintakulut  
899 000  
-798 000  
-648 515  
-91 514  
-3 000  
857 000  
-769 000  
-649 281  
-53 397  
-10 500  
2 645 000  
-2 281 000  
-1 951 912  
-135 467  
-26 157  
0
4
40 Henkilöstökulut  
43 Palvelujen ostot  
45 Aineet, tarvikkeet, tavarat  
47 Avustukset  
48 Vuokrakulut  
49 Muut kulut  
-54 971  
-54 971  
-850  
-54 971  
-850  
-54 971  
-850  
-164 914  
-2 550  
I
TOIMINTAKATE  
VUOSIKATE  
80 561  
101 000  
101 000  
101 000  
101 000  
88 000  
88 000  
88 000  
88 000  
138 000  
138 000  
138 000  
138 000  
138 000  
138 000  
138 000  
138 000  
364 000  
364 000  
364 000  
364 000  
II  
80 561  
III  
TILIKAUDEN TULOS  
80 561  
IV  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  
80 561  
9.5.2019 13:34  
1/1