Seuraava hallituksen kokous  
Tj  
Seuraava kokous pidetään 5.9.2019 klo 17.00.  
Hallitus  
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Mahdollinen ylimääräinen kokous  
päätettiin pidettäväksi 28.8.2019 keskiviikkona.