1 (3)  
KUTSU  
14.11.2019  
Jakelu:  
Kuntien vammaisneuvostot sekä kuntien hyvinvointityön virkamiehet  
Imatran kaupunki, kirjaamo@imatra.fi  
Luumäen kunta, kunta@luumaki.fi  
Savitaipaleen kunta, kunta@savitaipale.fi  
Parikkalan kunta, kunta@parikkala.fi  
Ruokolahden kunta, kirjaamo@ruokolahti.fi  
Taipalsaaren kunta, kirjaamo@taipalsaari.fi  
Tiedoksi  
Pia Pulliainen, asukasyhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston sihteeri  
Kutsu Etelä-Karjalan kunnille luomaan yhteistä vammaispoliittista ohjelmaa  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto on tehnyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille sekä  
Lappeenrannan kaupungille aloitteen vammaispoliittisen ohjelman luomisesta.  
Aloite on kutsun lopussa.  
Aloitteessa mainiotaan seuraavasti: ”Maakuntaan on luotu jo vanhuspoliittinen ohjelma, ”Etelä-  
Karjalan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi”. Vanhuspoliittisessa ohjelmassa Eksote laati  
yhden maakunnallisen suunnitelman, jota kunnat täydensivät muiden hallintokuntien osalta.  
Suunnitelma tehtiin yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin, Etelä-Karjalan alueen  
vanhusneuvostojen sekä osin kuntien muiden toimialojen edustajien kanssa. Vammaispoliittinen  
ohjelma voi, yhteisesti päätettäessä, toki koskettaa koko maakuntaa ja myös maakunnan muille  
kunnille tulisi olla mahdollisuus osallistua ohjelman tekoon samalla tavoin kuin vanhuspoliittisen  
ohjelman tekoon.”  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sekä Lappeenrannan kaupunki kutsuu kaikkia  
maakunnan kuntia osallistumaan maakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman luontiin  
edellä kuvatun vanhuspoliittisen ohjelman lailla.  
Maakunnallista vammaispoliittista ohjelmaa koordinoimaan perustetaan ohjausryhmä, johon  
pyydetään jokaisesta kunnasta edustus. Ohjausryhmään pyydetään myös edustajat Kela:sta,  
TE-toimistosta sekä Socom:ista.  
Pyydämme teitä nimeämään jokaisesta kunnasta kunnan työntekijän sekä myös kunnan  
vammaisneuvoston edustajan ohjausryhmään.  
Maakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman ohjausryhmän ensimmäinen tapaaminen pidetään  
Lappeenrannan kaupungintalolla keskiviikkona 22.1.2020 klo 14 - 16.  
Pyydämme vahvistamaan kuntien edustajat ko. tapaamiseen viimeistään ma 31.12.2019 mennessä  
sähköpostiosoitteeseen: pia.pulliainen@lappeenranta.fi  
Terveisin  
Merja Heinonen,  
Vammaispalvelujen johtaja,  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, EKSOTE  
Sanna Natunen  
Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö  
Lappeenrannan kaupunki  
2 (3)  
Aloite vammaispoliittisesta ohjelmasta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  
toiminta-alueelle Lappeenrannan kuntakohtaisella liitteellä täydennettynä  
Jakelu:  
Timo Saksela, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Merja Heinonen, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri -> Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallitus  
Pasi Leimi, toimialajohtaja, elinvoima ja kaupunkikehitys, Lappeenrannan kaupunki  
Tuija Willberg, toimialajohtaja, hyvinvointi ja sivistyspalvelujen toimiala, Lappeenrannan kaupunki  
Kirjaamo, Lappeenrannan kaupunki  
Tiedoksi  
Kimmo Jarva, kaupunginjohtaja, Lappeenrannan kaupunki  
Sanna Natunen, Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö, Lappeenrannan kaupunki  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto tekee aloitteen  
Vammaispoliittisen ohjelman luomiseksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  
toiminta-alueelle, Lappeenrannan kuntakohtaisella liitteellä täydennettynä.  
Lappeenrannan vammaisneuvosto esittää, että Eksote ja Lappeenrannan kaupunki yhteistyössä  
luovat vammaispoliittisen ohjelman, joka vastaa YK:n yleissopimuksen keskeisiä periaatteita.  
Kaiken yhteiskunnan toiminnan tulee pohjautua syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden,  
esteettömyyden ja saavutettavuuden, osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden periaatteille.  
Vammaiset henkilöt tulee ottaa mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon ja heillä tulee olla  
yksilöllinen vaikutusmahdollisuus itseään koskeviin suunnitelmiin. Vammaisten näkökulma tulee  
ottaa huomioon myös laajemmissa suunnitelmissa.  
Suomen perustuslaki takaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden muiden kanssa ja kieltää  
syrjinnän. Maailmanlaajuisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia edistää YK:n vammaissopimus,  
jonka Suomikin on allekirjoittanut.  
Vammaispoliittisen ohjelman tavoite ja hyöty  
Vammaispoliittisella ohjelmalla näytetään suuntaa ja tuetaan kunnan sekä valtion vammais-  
politiikkaa. Samoin se tarjoaa keinoja, joiden avulla YK:n vammaissopimus saadaan toteutukseen  
myös Suomessa.  
Vammaispoliittinen ohjelma luo vahvan pohjan osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle.  
Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on siihen kirjattujen toimenpiteiden avulla turvata  
vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen yhteiskunnallinen asema ja linjata kehityskulut, joilla  
tavoitellaan kestävää ja vastuullista vammaispolitiikkaa.  
3 (3)  
Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma (2010-2015) oli luotu  
seuraavien 14 sisältöalueiden mukaan:  
1. Itsenäinen elämä  
2. Yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen  
3. Rakennettu ympäristö  
4. Liikennepalvelut  
5. Koulutus ja opiskelu  
6. Työ, terveydenhuolto ja kuntoutus  
7. Sosiaaliturva  
8. Oikeusturva  
9. Turvallisuus ja koskemattomuus  
10. Kulttuuri- ja vapaa-aika  
11. Vammaisten henkilöiden kohtaama syrjintä  
12. Tietopohja  
13. Verotuen korvaaminen suoralla määrärahatuella  
14. Kansainvälinen toiminta  
Toimintamallina maakunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi  
Vanhuspoliittisessa ohjelmassa Eksote laati yhden maakunnallisen suunnitelman, jota kunnat  
täydensivät muiden hallintokuntien osalta. Suunnitelma tehtiin yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali-ja  
terveyspiirin, Etelä-Karjalan alueen vanhusneuvostojen sekä osin kuntien muiden toimialojen  
edustajien kanssa.  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto on tehnyt tämän aloitteen Lappeenrannan  
näkökulmasta. Vammaispoliittinen ohjelma voi, yhteisesti päätettäessä, toki koskettaa koko  
maakuntaa ja myös maakunnan muille kunnille tulisi olla mahdollisuus osallistua ohjelman tekoon  
samalla tavoin kuin vanhuspoliittisen ohjelman tekoon.  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto pyytää kirjallista vastausta esitettyyn aloitteeseen.  
Kiitos.  
Terveisin  
Jaana Kauppinen  
puheenjohtaja  
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto